Σχετικά με το κέντρο

Το Κέντρο Εκπαίδευσης του American College δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού από το 1995. Η αποστολή του Κέντρου είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αύξηση της παραγωγικότητας και καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης του American College διαθέτει έμπειρους, εξειδικευμένους και προσοντούχους εκπαιδευτές αφού συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο αξιόλογων εξωτερικών συνεργατών με πλούσια τεχνογνωσία. Το Κέντρο μας πρωταγωνιστεί στο χώρο της κατάρτισης, με συνεχή διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων και των τομέων κατάρτισης που προσφέρει.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης του American College προσφέρει πολύ-επιχειρησιακά σεμινάρια κατάρτισης στους θεματικούς τομείς που αναφέρονται πιο κάτω. Στα πολύ-επιχειρησιακά σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν εργοδοτούμενοι σε διάφορες επιχειρήσεις καθώς και άνεργοι. Για να δείτε τα σεμινάρια κατάρτισης μας κάνετε κλικ εδώ.

Πέραν της προσφοράς πολύ-επιχειρησιακών σεμιναρίων κατάρτισης, το Κέντρο Εκπαίδευσης του American College αναλαμβάνει τη διοργάνωση και υλοποίηση ενδό-επιχειρησιακών σεμιναρίων στους θεματικούς τομείς που αναφέρονται πιο κάτω ή και σε άλλους τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ.

training-center-about

Θεματικοί τομείς εκπαίδευσης

Το Κέντρο προσφέρει εκπαίδευση στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

Πιστοποιήσεις από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Το Κέντρο Εκπαίδευσης του American College είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Επίσης, οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) από την ΑνΑΔ. Οι πιστοποιήσεις της ΑνΑΔ δίνουν τη δυνατότητα προσφοράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό του κόστους συμμετοχής των εργοδοτουμένων μιας επιχείρησης επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων

Το Κέντρο μας έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ, να λειτουργεί και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) στον τομέα Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Επίπεδο 5. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Κέντρο μας να προσδιορίζει και να τεκμηριώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα υποψηφίων για απόκτηση ενός επαγγελματικού προσόντος, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθησή τους. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στο Κέντρο μας να διοργανώνει την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Εκπαίδευσης του American College, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: +357 22368000, ή Email: seminars@ac.ac.cy στο Φαξ: +357 22368001.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό