Διοίκηση Επιχειρήσεων  – Μάστερ

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ειδικότητες:
Διοίκηση
Μάρκετινγκ
Διαχείριση Φιλοξενίας
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών:

Μάστερ

Διάρκεια:

12 Μήνες

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

90

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Αγγλική

Οι φοιτητές που εγγράφονται σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών, αποκτούν αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Το MBA του American College, στοχεύει στην παροχή μιας άκρως ανταγωνιστικής εκπαίδευσης σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, που θα εξοπλίσει τους απόφοιτούς του και μελλοντικούς διευθυντές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα και να εφαρμόζουν δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες και πρακτικές στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος MBA του American College, οι απόφοιτοί του θα μπορούν ως διευθυντές μιας επιχείρησης να ανταποκρίνονται πλήρως στο σημερινό πολύπλοκο και πολυδιάστατο περιβάλλον εργασίας και να ενσωματώνουν την έννοια και τα εργαλεία της Διοίκησης Επιχειρήσεων στις πραγματικότητες του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος.

Προοπτικές Εργοδότησης και Συνέχισης Σπουδών

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν τη δική τους επιχείρηση, να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό πρόγραμμα στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Μάρκετινγκ κ.α.:

  • Γενική Διοίκηση (π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος ή Διευθυντής σε διάφορους τομείς της οικονομίας)
  • Λογιστικά, Χρηματοοικονομικά, Τραπεζικά και Οικονομικά (π.χ. Οικονομικός Διευθυντής, Εταιρικά Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες και Διαχείριση Κινδύνων, Επενδυτικός Τραπεζίτης, Υπεύθυνος Διαμόρφωσης Πολιτικής στη δημόσια υπηρεσία)
  • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (π.χ. Εργασιακές Σχέσεις, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Προσλήψεις και Διαχείριση Ταλέντου)
  • Κατασκευές (π.χ. Διαχείριση μεταφορών, Υπεύθυνος Λειτουργιών, Διευθυντής Ελέγχου Αποθεμάτων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας)
  • Μάρκετινγκ, Διαφήμιση και Πωλήσεις (π.χ. Υπεύθυνος Προϊόντων, Διευθυντής Μάρκετινγκ, Έρευνα Αγοράς)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (π.χ. θέματα γενικής διοίκησης)

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε πολυεθνικές και διεθνής εταιρείες, τοπικές επιχειρήσεις ή μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, μπορούν να εργαστούν ως Αυτοεργοδοτούμενοι (π.χ. Σύμβουλος, Διευθυντής Έργου ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση).

Τέλος, το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει το βήμα για περαιτέρω ακαδημαϊκές και επαγγελματικές σπουδές, όπως σε Διδακτορικό τίτλο, στην Ένωση Εγγεγραμμένων Ορκωτών Λογιστών (ACCA) και στο Δίπλωμα Ορκωτών Τραπεζιτών (Chartered Bankers).

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο ΔΙΠΑΕ είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης.

Φοιτητική Χορηγία

Το κράτος καταβάλει φοιτητική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Απαιτήσεις Πιστωτικών Μονάδων

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

 ECTS
Βασικά Μαθήματα36
Μαθήματα Ειδίκευσης24
Διατριβή30
Σύνολο90

Φοιτητές που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων ή φοιτητές που απέκτησαν πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων πέραν των τελευταίων επτά χρόνων και δεν έχουν διευθυντική εμπειρία απαιτείται να παρακολουθήσουν τα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα. Τα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα προσφέρονται πριν από την έναρξη κάθε τετραμήνου/διμήνου.

Οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν το Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων χωρίς καμία ειδίκευση συμπληρώνοντας επιτυχώς 24 πιστωτικές μονάδες από οποιαδήποτε μαθήματα ειδικεύσεων, εφόσον δε συμπληρώσει περισσότερες από 18 πιστωτικές μονάδες από μια συγκεκριμένη ειδίκευση.

Οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν μια επιπλέον ειδίκευση ολοκληρώνοντας με επιτυχία τα μαθήματα της πρόσθετης ειδίκευσης.

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςΏρες
ACC501 Λογιστική12
CSC501 Πληροφορική για Επιχειρήσεις6
MTH501 Μαθηματικά και Στατιστική για Επιχειρήσεις12

Βασικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC601 Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική6
ECO601 Οικονομικά Διοίκησης6
FIN601 Χρηματοοικονομική Διαχείριση6
MAR601 Διαχείριση Μάρκετινγκ6
MGT602 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού6
MGT607 Στρατηγική Διοίκηση6

Μαθήματα Ειδίκευσης Διοίκησης

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MGT617 Μέθοδοι Έρευνας6

και 18 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MGT601 Διαχείριση Λειτουργιών6
MGT604 Επιχειρηματική Ηθική6
MGT605 Διαχείριση Εταιρικών Αλλαγών6
MGT618 Εταιρική Βιωσιμότητα6
MGT619 Πρακτική Άσκηση6

Η Πρακτική Άσκηση θα είναι στον τομέα της ειδίκευσης.

Μαθήματα Ειδίκευσης Μάρκετινγκ

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MGT617 Μέθοδοι Έρευνας6

και 18 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MAR602 Συμπεριφορά Καταναλωτή6
MAR603 Έρευνα Μάρκετινγκ6
MAR608 Στρατηγικό Μάρκετινγκ6
MAR609 Ψηφιακό Μάρκετινγκ6
MGT619 Πρακτική Άσκηση6

Η Πρακτική Άσκηση θα είναι στον τομέα της ειδίκευσης.

Μαθήματα Ειδίκευσης Διαχείρισης Φιλοξενίας<

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MGT617 Μέθοδοι Έρευνας6

και 18 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
HOT601 Διαχείριση Φιλοξενίας6
HOT602 Διαχείριση Τομέα Δωματίων6
HOT603 Διαχείριση Λειτουργιών Τροφίμων και Ποτών6
MGT619 Πρακτική Άσκηση6

Η Πρακτική Άσκηση θα είναι στον τομέα της ειδίκευσης.

Μαθήματα Ειδίκευσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MGT617 Μέθοδοι Έρευνας6

και 18 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MGT603 Οργανωσιακή Συμπεριφορά6
MGT611 Ηγεσία και Καινοτομία6
MGT615 Διαχείριση Διαφορετικότητας6
MGT619 Πρακτική Άσκηση6

Η Πρακτική Άσκηση θα είναι στον τομέα της ειδίκευσης.

Διατριβή

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MGT616 Διατριβή30

Η Διατριβή θα είναι στον τομέα της ειδίκευσης.

Έτος 1 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος (Βασικά Μαθήματα)ECTS
ACC601 Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική6
ECO601 Οικονομικά Διοίκησης6
MGT607 Στρατηγική Διοίκηση6
Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος (Ειδικότητα: Διοίκηση)ECTS
MGT604 Επιχειρηματική Ηθική6
MGT605 Διαχείριση Εταιρικών Αλλαγών6
Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος (Ειδικότητα: Μάρκετινγκ)ECTS
MAR603 Έρευνα Μάρκετινγκ6
MAR608 Στρατηγικό Μάρκετινγκ6
Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος (Ειδικότητα: Διαχείριση Φιλοξενίας)ECTS
HOT601 Διαχείριση Φιλοξενίας6
HOT603 Διαχείριση Λειτουργιών Τροφίμων και Ποτών6
Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος (Ειδικότητα: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού)ECTS
MGT611 Ηγεσία και Καινοτομία6
MGT615 Διαχείριση Διαφορετικότητας6

Έτος 1 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος (Βασικά Μαθήματα)ECTS
FIN601 Χρηματοοικονομική Διαχείριση6
MAR601 Διαχείριση Μάρκετινγκ6
MGT602 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού6
Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος (Ειδικότητα: Διοίκηση)ECTS
MGT601 Διαχείριση Λειτουργιών6
MGT617 Μέθοδοι Έρευνας6
Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος (Ειδικότητα: Μάρκετινγκ)ECTS
MAR602 Συμπεριφορά Καταναλωτή6
MGT617 Μέθοδοι Έρευνας6
Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος (Ειδικότητα: Διαχείριση Φιλοξενίας)ECTS
HOT602 Διαχείριση Τομέα Δωματίων6
MGT617 Μέθοδοι Έρευνας6
Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος (Ειδικότητα: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού)ECTS
MGT603 Οργανωσιακή Συμπεριφορά6
MGT617 Μέθοδοι Έρευνας6

Έτος 1 – Θερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MGT616 Διατριβή30

Chrystalla Kazara

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Dr Charalambos Louca

Associate Professor
Areas of Teaching: Economics, Business

Charis Millas

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Dr Andreas Petasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Business

Dr Yiannos Rossides

Lecturer
Areas of Teaching: Business, Marketing

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Lecturer
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Chrystalla Kazara

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor of Business Administration, European University Cyprus, 2004
Diploma in Banking Studies, Institute of Banking Studies of Cyprus, 2006
Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2010
Certified Fraud Examiner, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2016
MBA, Cyprus International Institute of Management, 2018

Dr Charalambos Louca

Dr Charalambos Louca

Position: Associate Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Economics, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

M.Sc. in Economics, University of Economics in Varna, 1988
Ph.D. in Economics, University of Economics in Varna, 1994

Charis Millas

Charis Millas

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Accounting, University of Cyprus, 2000
MBA in Financial Management, Johnson & Wales University, 2002

Dr Andreas Petasis

Dr Andreas Petasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree
Areas of Teaching: Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Business Administration, University of Sunderland, 1999
MBA in Management and Marketing, Maastricht School of Management, 2003
Certificate in Accounting, The Association of International Accountants, 2007
PhD in Human Resource Management, Northcentral University, 2018

Dr Yiannos Rossides

Position: Lecturer
Categories: BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Business, Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA of Business Administration, Cyprus College, 1995
Master of Business Administration (MBA), Arkansas State University, 1996
Ph.D. (Management & Marketing), University of Stirling, 2011

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Dip in Banking, Institute of Banking Studies Cyprus, 2007
BA in Business Administration, European University, 2011
Master in Business Administration, Kingston University, 2007
DBA in Human Resource Management, Northcentral University, 2016

 

Συναφή Προγράμματα Σπουδών

Σχετικά Βίντεο ή/και Έντυπα

Business Administration (Master)

Σχετικές Μαρτυρίες

Mohammed Yassine En-Naem
Mohammed Yassine En-Naem
Business Administration / Morroco

Mohammed Yassine En-Naem

I have had a unique experience at the American College. The College has fully met my expectations. I have engaged myself in a lot of activities offered here like the inspiring futsal team. I have also formed great friendships in an encouraging and fulfilling environment.

Nitu Kumari Khatri Chetri
Nitu Kumari Khatri Chetri
Master in Business Administration / India

Nitu Kumari Khatri Chetri

Roman Strizhenov
Roman Strizhenov
Master in Business Administration / Russia

Roman Strizhenov

The American College MBA changed the way I viewed the world. One of the reasons I chose the American College MBA was the fact that the program was accredited, a proof of high-quality education, leading to the award of an internationally recognized degree. The skills and knowledge that I acquired throughout the program gave me a mind-set and a confidence to advance in my professional career. Moreover, I really enjoyed leaving in Nicosia and Cyprus. Cyprus is a beautiful, modern and safe island with friendly and hospitable people. If I had to choose a MBA program again, I would not have decided anything different!

Zhu Shuping
Zhu Shuping
Master in Business Administration / China

Zhu Shuping

The first time I overlooked Cyprus from the plane, I was automatically attracted to its beauty. I always dreamed of being somewhere in scenic Mediterranean and I am actually living my dream. Studying at the American College has given me the opportunity to be right in the heart of Cyprus and surrounded by the Mediterranean.

Chrystalla Charalampous
Chrystalla Charalampous
Master in Business Administration / Cyprus

Chrystalla Charalampous

Επέλεξα να σπουδάσω το Μaster in Business Administration γιατί θεώρησα ότι ήταν το ιδανικότερο μεταπτυχιακό για μένα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου έμαθα αρκετά πράγματα που με βοήθησαν, κυρίως σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ και Οικονομικά. Τα πράγματα που μάθαμε εφαρμόζονταν πολύ εύκολα στη δουλεία μας και ήταν πάρα πολύ βοηθητικά για όποιον διοικεί μία επιχείρηση. Στο American College αξίζει ένας φοιτητής να σπουδάσει γιατί οι καθηγητές είναι πάρα πολύ βοηθητικοί, έχουν πάρα πολύ καλό επίπεδο γνώσεων, και ήταν εκεί όποτε τους χρειαζόμασταν για να μας βοηθήσουν και να λύσουμε την οποιαδήποτε απορία είχαμε. Επίσης, τα δίδακτρα είναι πολύ προσιτά σε σύγκριση με άλλα κολέγια και πανεπιστήμια που προσφέρουν το ίδιο καλό επίπεδο σπουδών.

Ioannis Kounnas
Ioannis Kounnas
Master in Business Administration / Cyprus

Ioannis Kounnas

Μετά από χρόνια που πήρα το πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού συνειδητοποίησα ότι το Master στο Business Administration είναι πολύ χρήσιμο για τους μηχανικούς και για αυτό το λόγο το άρχισα. Το American College έχει πολλά χρόνια εμπειρίας στην προσφορά του Master στο Business Administration. Το American College το έχω ήδη συστήσει σε πολλούς φίλους μου μηχανικούς και γενικά σε διάφορους φίλους που ψάχνουν να κάνουν μεταπτυχιακό γιατί πιστεύω ότι το κολέγιο έχει να προσφέρει πάρα πολλά, είναι για χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης, και βοηθά στο να δημιουργήσεις καλές διασυνδέσεις με τους επαγγελματίες-καθηγητές και τους συμφοιτητές σου.

Σχετικά Νέα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να λάβω την κρατική φοιτητική χορηγία;

Αν είστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμένατε με την οικογένειά σας στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια και έχετε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €59.000 ενδεχομένως να είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας μέχρι €3.420 / έτος. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λειτουργούς του κολεγίου αν είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας. Οι λειτουργοί του κολεγίου αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε την αίτηση σας για την κρατική φοιτητική χορηγία.

Υπάρχουν υποτροφίες;

Το American College προσφέρει πολλές υποτροφίες (έκπτωση στα δίδακτρα). Το κολέγιο προσφέρει υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων και τεχνικών σχολών, σε φοιτητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, σε αδέλφια/συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα, σε φοιτητές αθλητές, παιδιά πολυμελών ή μονογονεϊκών οικογενειών, ορφανούς ή με προβλήματα υγείας. Επίσης, προσφέρει υποτροφίες σε μέλη σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Εθνική Φρουρά) και ευπαθείς ομάδες.

Υπάρχουν ευκολίες πληρωμής;

Βεβαίως, οι φοιτητές μπορούν να πληρώνουν τα δίδακτρα τους σε 8 ή 10 μηνιαίες δόσεις.

Μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω εργασία;

Το American College διαθέτει δραστήριο γραφείο καριέρας. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το βιογραφικό σας και να σας προτείνουμε σε συνεργαζόμενους εργοδότες μόλις αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις. Επιπλέον το American College διοργανώνει ημέρα καριέρας για τους φοιτητές της Μαγειρικής και της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων με εκπρόσωπους από τουλάχιστον 35 ξενοδοχεία της Κύπρου.

Δεν έχω υπόβαθρο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων; Πόσο δύσκολο είναι να αρχίσω το MBA;

Το ΜΒΑ δεν προϋποθέτει την κατοχή Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Για αυτό το λόγο προσφέρονται δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου/διμήνου σε φοιτητές που δεν είναι κάτοχοι Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Μπορώ να παρακολουθήσω συγκεκριμένα μαθήματα αντί ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε μάθημα σας αρέσει, αρκεί να έχετε παρακολουθήσει τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα του. Οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα, δεν αποκτούν τίτλο σπουδών (π.χ. Δίπλωμα, Πτυχίο) αλλά πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων.

Δεν έχω πολύ διαθέσιμο χρόνο, μπορώ να σπουδάσω;

Μην ανησυχείτε! Το πρόγραμμα προσφέρεται και με μερική φοίτηση όπου μπορεί ένας φοιτητής να εγγραφεί σε 2 ή 3 μαθήματα κάθε τετράμηνο σε μέρες και ώρες που τον βολεύουν. Η μερική φοίτηση προτείνεται σε φοιτητές με πολλές οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;

Προγραμματίζοντας μια συνάντηση με τους Συμβούλους μας, θα ενημερωθείτε διεξοδικά για τη φύση και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αυτού και παράλληλα θα συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε αν το πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι κατάλληλο για εσάς.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό