Αίτηση Εισδοχής

Για να υποβάλετε αίτηση για εισδοχή σε ένα πρόγραμμα σπουδών, χρειάζεται να συμπληρώσετε και να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο Γραφείο Εισδοχής ένα από τα ακόλουθα έντυπα (που είναι σε μορφή pdf):

Κατεβάστε αυτό το αρχείο, εκτυπώστε και συμπληρώστε με το χέρι

Κατεβάστε αυτό το αρχείο και συμπληρώστε πληκτρολογώντας

ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής που βρίσκεται πιο κάτω.

Για να υποβάλετε αίτηση για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), θα χρειαστεί να κατεβάσετε το έντυπο Συστατικής Επιστολής (pdf) Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και να ζητήσετε από τους συστήνοντες σας να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Γραφείο Εισδοχής μας.

Κατεβάστε αυτό το αρχείο και συμπληρώστε με το χέρι.

Ηλεκτρονική Αίτηση Εισδοχής

Για την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να ανεβάσετε αρχεία (PDF/JPG έως 2 MB) των πιο κάτω:

  1. Διαβατήριο (ισχύει για αιτούντες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η σελίδα(ες) που φαίνεται η φωτογραφία, τα προσωπικά στοιχεία και η υπογραφή σας) ή Δελτίο Ταυτότητας (ισχύει για Κύπριους και Ευρωπαίους αιτούντες, και οι δύο πλευρές)
  2. Πρόσφατη φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου που δείχνει μόνο το κεφάλι και τους ώμους σας, αναλογία πλάτους προς ύψος: 3:4)
  3. Άδεια Διαμονής (ισχύει για αιτούντες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο, και οι δύο πλευρές)
  4. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Αναλυτική Βαθμολογία Μαθημάτων
  5. Πτυχίο και Αναλυτική Βαθμολογία Μαθημάτων (ισχύει μόνο για αιτούντες μεταπτυχιακού προγράμματος)
  6. Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (εάν υπάρχει)
  7. Έκθεση που επιβεβαιώνει αναπηρία, ιατρικό πρόβλημα ή ιατρική πάθηση (εάν απαιτείται)
Step 1 of 10

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βλέπε Σημείωση 1
Βλέπε Σημείωση 1
Βλέπε Σημείωση 2

Σημείωση

1. Γράψτε τα ονόματά σας όπως αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητάς σας (ισχύει για Κύπριους υπηκόους και υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή στο διαβατήριό σας (ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών). Εάν το δελτίο ταυτότητάς σας ή το διαβατήριό σας δε διαχωρίζει μεταξύ "Επώνυμου" και "Ονόματος" (π.χ. γράφει μόνο "Όνομα" ή "Ονοματεπώνυμο"), γράψτε το τελευταίο όνομα στη σειρά στο πεδίο "Επώνυμο" και τα υπόλοιπα ονόματα στο πεδίο "Όνομα".

2. Οι Κύπριοι και οι Ευρωπαίοι αιτούντες πρέπει να ανεβάσουν αντίγραφο της ταυτότητάς τους (και τις δύο όψεις, αρχείο PDF/JPG έως 2 MB). Οι αιτούντες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανεβάσουν αντίγραφο του διαβατηρίου τους (μόνο τη σελίδα/ες που δείχνει τη φωτογραφία, τα προσωπικά στοιχεία και την υπογραφή, αρχείο PDF/JPG έως 2 MB).

3. Όλοι οι αιτούντες πρέπει να ανεβάσουν μια πρόσφατη φωτογραφία τους (τύπου διαβατηρίου που να δείχνει μόνο το κεφάλι και τους ώμους σας, με αναλογία πλάτους προς ύψος: 3:4)
Επιλέξετε ή σύρετε αρχεία εδώ για να τα ανεβάσετε. Μπορείτε να ανεβάσετε έως 3 αρχεία.
* Υποχρεωτικό
Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό