Κριτήρια Εισδοχής

Κριτήρια εισδοχής για προπτυχιακά προγράμματα

Οι υποψήφιοι για προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Πιστοποιητικό, Δίπλωμα ή Πτυχίο) πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

 • Αναγνωρισμένο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου) (δηλαδή 12 ή 11 χρόνια φοίτησης ανάλογα με τη χώρα προέλευσης) ή ισοδύναμα προσόντα (π.χ. GCE «A»).

Κριτήρια εισδοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα

Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Μάστερ) πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

 • Αναγνωρισμένο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου) (δηλαδή 12 ή 11 χρόνια φοίτησης ανάλογα με τη χώρα προέλευσης) ή ισοδύναμα προσόντα (π.χ. GCE «A»).

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο ή ισοδύναμα προσόντα.

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Η γλώσσα διδασκαλίας για τα περισσότερα προγράμματα σπουδών μας είναι η Aγγλική γλώσσα. Μερικά από τα προγράμματά μας προσφέρονται στην Ελληνική γλώσσα. Για προγράμματα όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Αγγλικά, οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θεωρείται ως επαρκές αποδεικτικό:

 1. Μέση βαθμολογία τουλάχιστον 5.0 στην εξέταση IELTS.
 2. Βαθμολογία τουλάχιστον 70 στο TOEFL Internet Based Test (TOEFL iBT ).
 3. Βαθμολογία τουλάχιστον 5.5 στο Password Skills Test Plus.
 4. Βαθμός τουλάχιστον D στην εξέταση αγγλικής γλώσσας IGCSE.
 5. Αναγνωρισμένο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου) ή πτυχίο από αγγλόφωνη χώρα.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν κατέχει ένα από τα παραπάνω προσόντα Αγγλικής γλώσσας αλλά κατέχει άλλο προσόν, μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Εισδοχής για να πιστοποιήσει κατά πόσο τo προσόν του είναι αποδεκτό.

Γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Για προγράμματα στα οποία η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική, οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θεωρείται ως επαρκές αποδεικτικό:

 1. Αναγνωρισμένο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου) όπου η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η Ελληνική.
 2. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.
 3. Πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 που εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας της Ελλάδας.
 4. Βαθμός «C» ή ψηλότερος στην εξέταση IGCSE Modern Greek.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν κατέχει ένα από τα παραπάνω προσόντα Ελληνικής γλώσσας αλλά κατέχει άλλο προσόν, μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Εισδοχής για να πιστοποιήσει κατά πόσο τo προσόν του είναι αποδεκτό.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό