Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων – Πτυχίο

Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών:

Πτυχίο

Διάρκεια:

4 Έτη

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

240

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Αγγλική

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων του American College έχει ως κύριο στόχο την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που να εγγυώνται την επιτυχία των φοιτητών του στον τομέα της σύγχρονης βιομηχανίας της φιλοξενίας και του τουρισμού. Οι φοιτητές του Πτυχίου στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων αποκτούν γνώσεις σχετικά με το χώρο υποδοχής, τις κρατήσεις δωματίων, την οροφοκομία, την παραγωγή και το σερβίρισμα τροφίμων, το σχεδιασμό μενού, τη διαχείριση δεξιώσεων, τη γενική διοίκηση, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, το μάρκετινγκ κ.α..

Πέραν της πρακτικής τους εξάσκησης στα πλήρως εξοπλισμένα και σύγχρονα εργαστήρια του Κολεγίου, οι φοιτητές του American College συμμετέχουν σε προγράμματα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλους χώρους της βιομηχανίας της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Προοπτικές Εργοδότησης και Συνέχισης Σπουδών

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στον τομέα της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων, Διοίκησης Τουρισμού, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού κ.α.:

 • Ξενοδοχεία,
 • Κρουαζιερόπλοια,
 • Θεματικά πάρκα,
 • Αεροπορικές εταιρείες,
 • Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων,
 • Εταιρείες διαχείρισης εκδηλώσεων,
 • Ταξιδιωτικά γραφεία,
 • Καζίνο,
 • Εστιατόρια,
 • Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και
 • Εκπαιδευτικοί ή σύμβουλοι/ερευνητές σχετικά με τη βιομηχανία της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Πρακτική άσκηση

Κατά τις περιόδους των καλοκαιρινών διακοπών (1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου) οι φοιτητές της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων και Μαγειρικών Τεχνών έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εκπαίδευση στην ακμάζουσα ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, συμπληρώνοντας έτσι τις σπουδές τους με αμειβόμενη πρακτική άσκηση.

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο ΔΙΠΑΕ είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης.

Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικά Επιδόματα

Το κράτος καταβάλει φοιτητική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, το κράτος καταβάλει φοιτητικά επιδόματα σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Τα επιδόματα είναι: επίδομα διαβίωσης €1.800, επίδομα σίτισης €1.092, επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου €200 και επίδομα πρωτοετών φοιτητών/τριών €500.

Απαιτήσεις Πιστωτικών Μονάδων

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

 ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης42
Μαθήματα Κορμού Επιχειρηματικότητας60
Μαθήματα Ειδίκευσης120
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής18
Σύνολο240

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης           

24 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6

18 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας6
FRE101 Γαλλική Γλώσσα6
FRE201 Γαλλική Γλώσσα II6
GRE101 Νεοελληνικά6
GRE201 Νεοελληνικά II6
HST101 Ευρωπαϊκή Ιστορία6
HST102 Ιστορία της Κύπρου6
MTH101 Μαθηματικά6
MTH102 Στατιστική6
PHI101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία6
POL101 Πολιτικές Σπουδές6
PSY101 Εισαγωγή στη Ψυχολογία6
SOC101 Αρχές Κοινωνιολογίας6

Μαθήματα Κορμού Επιχειρηματικότητας

42 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική6
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων6
MAR205 Δημόσιες Σχέσεις6
MGT101 Αρχές Διοίκησης6
MGT315 Επιχειρησιακή Έρευνα6
MGT316 Επιχειρηματικότητα6
MGT404 Επιχειρηματική Ηθική6

18 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC113 Διοικητική Λογιστική6
ACC201 Χρηματοοικονομική Λογιστική II6
CSC101 Εισαγωγή στην Πληροφορική6
CSC203 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης6
ECO201 Αρχές Μακροοικονομίας6
MAR204 Συμπεριφορά Καταναλωτή6
MGT302 Οργανωσιακή Συμπεριφορά6
MGT401 Διεθνής Επιχειρηματικότητα6
MGT403 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση6

Μαθήματα Ειδίκευσης

96 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
HOT101 Εισαγωγή στη Βιομηχανία Φιλοξενίας6
HOT102 Λειτουργίες Τμήματος Υποδοχής6
HOT104 Τραπεζοκομία6
HOT105 Παρασκευή Τροφίμων6
HOT202 Οργάνωση Συνεδρίων και Δεξιώσεων6
HOT203 Παρασκευή Τροφίμων II6
HOT205 Διεύθυνση Οροφοκομίας6
HOT301 Μάρκετινγκ στη Βιομηχανία Φιλοξενίας6
HOT302 Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών6
HOT303 Έλεγχος και Κοστολόγηση Τροφίμων και Ποτών6
HOT304 Σχεδιασμός Μενού6
HOT305 Έλεγχος Λειτουργιών Διαμονής6
HOT401 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχείου6
HOT402 Διαχείριση Ποιότητας Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών6
HOT403 Διαχείριση Συντήρησης Ξενοδοχείου6
ΗΟΤ404 Διεθνής Ξενοδοχειακή Διοίκηση6

24 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
HOT103 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων6
HOT106 Ασφάλεια Ξενοδοχείου και Πρώτες Βοήθειες6
HOT206 Κρασιά και Οινοπνευματώδη Ποτά6
MAJ101 Πρακτική Άσκηση6
TOU110 Διαστάσεις Τουρισμού6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το κολέγιο.

Έτος 1 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία 6
HOT101 Εισαγωγή στη Βιομηχανία Φιλοξενίας 6
HOT102 Λειτουργίες Τμήματος Υποδοχής 6
HOT103 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 6
MGT101 Αρχές Διοίκησης 6

Έτος 1 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών 6
ENG102 Αγγλική Γραφή 6
HOT104 Τραπεζοκομία 6
HOT105 Παρασκευή Τροφίμων 6
HOT106 Ασφάλεια Ξενοδοχείου και Πρώτες Βοήθειες 6

Έτος 2 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου 6
HOT202 Οργάνωση Συνεδρίων και Δεξιώσεων 6
HOT203 Παρασκευή Τροφίμων II 6
MGT316 Επιχειρηματικότητα 6
MGT404 Επιχειρηματική Ηθική 6

Έτος 2 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική 6
ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας 6
HOT205 Διεύθυνση Οροφοκομίας 6
HOT206 Κρασιά και Οινοπνευματώδη Ποτά 6
MTH102 Στατιστική 6

Έτος 3 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
ECO201 Αρχές Μακροοικονομίας 6
HOT301 Μάρκετινγκ στη Βιομηχανία Φιλοξενίας 6
HOT302 Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών 6
HOT303 Έλεγχος και Κοστολόγηση Τροφίμων και Ποτών 6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 6

Έτος 3 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
ACC201 Χρηματοοικονομική Λογιστική II 6
HOT304 Σχεδιασμός Μενού 6
HOT305 Έλεγχος Λειτουργιών Διαμονής 6
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων 6
TOU110 Διαστάσεις Τουρισμού 6

Έτος 4 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
HOT401 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχείου 6
HOT402 Διαχείριση Ποιότητας Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 6
MAR205 Δημόσιες Σχέσεις 6
MGT315 Επιχειρησιακή Έρευνα 6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 6

Έτος 4 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης 6
HOT403 Διαχείριση Συντήρησης Ξενοδοχείου 6
ΗΟΤ404 Διεθνής Ξενοδοχειακή Διοίκηση 6
MAR204 Συμπεριφορά Καταναλωτή 6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 6

Christos Andreou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Culinary Arts

Effrosyni Andreou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Christodoulos Charalambides

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Hospitality Management, Tourism Management

Marios Charalambous

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Hospitality Management

Sarra Gkanem

Associate Lecturer
Areas of Teaching: French Language

Gregoris Gregoriou

Associate Lecturer
Areas of Teaching : Computer Science

Dr Christina Ioannou

Assistant Professor
Areas of Teaching: History

Michalis Ioannou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Yiannis Ioannou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Law

Despina Kassianou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Culinary Arts

Charis Kyriacou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Business

Dr Gregoris Liasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Charalambos Louca

Associate Professor
Areas of Teaching: Economics, Business

Thalia Malekou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Dr Katerina Mantzouni

Lecturer
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Charis Millas

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Dr Nicos Panayiotides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Political Science

Dr Andis Panayiotou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Greek Language

Tryfonas Panayiotou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Culinary Arts

Andreas Papadopoulos

Assistant Lecturer
Areas of Teaching: Fire Prevention

Dr Constandinos Papakyriacou

Lecturer
Areas of Teaching: Psychology

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Sociology

Dr Andreas Petasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Business

Christos Pieri

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Hospitality Management

Andrie Pouroutidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Sophia Pratzioti

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Charalambos Prodromou

Associate Lecturer
Areas of Teaching : Hotel Management

Dr Nicos Rodosthenous

Associate Professor
Areas of Teaching: Tourism Management

Dr Yiannos Rossides

Lecturer
Areas of Teaching: Business, Marketing

Margarita Shekkeri

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Food Science

Yiannoula Skordi

Assistant Lecturer
Areas of Teaching: First Aid

Dr Christodoulos Skouroumounis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Spyros Theocharides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Lecturer
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Christos Andreou

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Culinary Arts

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

H.D. in Culinary Arts, Higher Hotel Institute, 2005
BSc in Culinary Arts, Johnson & Wales University, 2006
MA in Teaching Food Service, Johnson & Wales University, 2007

Effrosyni Andreou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, University of Cyprus, 2018
MA in Language and Communication Coaching, Radboud University, 2019

Christodoulos Charalambides

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Hospitality Management, Tourism Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

HD in Hospitality and Tourism Management, Higher Hotel Institute of Cyprus, 2017

BA in Business Management, University of Wolverhampton, 2017

MSc in International Hospitality and Tourism Management, Cardiff Metropolitan University, 2018

MBA in Human Resources, Cardiff Metropolitan University, 2019

Marios Charalambous

Marios Charalambous

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Hospitality Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Certificate in Hotel Operations, Alpine, 1993
Diploma in Hotel Management, Alpine, 1995
BS in Hospitality Management, Johnson & Wales University, 1996
MBA International Business, Johnson & Wales University, 1998

Sarra Gkanem

Position: Associate Lecturer
Categories: BA – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: French Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in French Language and Literature, University of Cyprus, 2014
MA in French Studies, Paris 3 Nouvelle Sorbone, 2016
PhD (CAN) inFrench Literature and Comparative Literature, Bordeaux Montaigne, Ongoing

Gregoris Gregoriou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching : Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Computer Science, University of Nicosia, 2008
MBA in Management Information Systems, University of Nicosia, 2011

Dr Christina Ioannou

Dr Christina Ioannou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: History

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in History and Archaeology, University of Cyprus, 2002
MA in Ancient Classic Literature and History, University of Paris X-Nanterre, 2003
PhD in Ancient History and Archaeology, University of Paris IV-Sorbonne and Paris X-Nanterre, 2010

Michalis Ioannou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Computer Science, Cyprus College, 2002
BSc in Computer Science, University of Kent, 2004
MSc in Network Centered Computing, The University of Reading, 2005

Yiannis Ioannou

Yiannis Ioannou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Law

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor in Law Literature, 1998
Master in Law, 2000

Despina Kassianou

Despina Kassianou

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Culinary Arts

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Higher Diploma in Culinary Arts, Higher Hotel Institute, 2019
Bachelor in Culinary Business Management, KES College, 2020
Master in Business Administration, Mediterranean Institute of Management, 2022

Charis Kyriacou

Charis Kyriacou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Bachelor’s Degree
Areas of Teaching: Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Business Management, University of East Anglia, 2013
MSc Advanced Business Management, University of East Anglia, 2014

Dr Gregoris Liasis

Dr Gregoris Liasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc and MSc in Electrical and Computer Technology Engineering, University of Patra, 1996
PhD in Information and Communication Systems, Open University of Cyprus, 2016

Dr Charalambos Louca

Dr Charalambos Louca

Position: Associate Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Economics, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

M.Sc. in Economics, University of Economics in Varna, 1988
Ph.D. in Economics, University of Economics in Varna, 1994

Thalia Malekou

Thalia Malekou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, 2006
MA in Education (Special Educational Needs), 2008

Dr Katerina Mantzouni

Dr Katerina Mantzouni

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Mathematics, University of Patra, 2010
MSc Mathematics of Computers and Decision Making, University of Patra, 2014
PhD in Statistics, Athens University of Economics and Business, 2022

Charis Millas

Charis Millas

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Accounting, University of Cyprus, 2000
MBA in Financial Management, Johnson & Wales University, 2002

Dr Nicos Panayiotides

Dr Nicos Panayiotides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Political Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Mass Media, Panteion University, 2001
MA in International and European Studies, Panteion University, 2004
Bachelor of Political Science and History, Panteion University, 2009
PhD in Politics, Panteion University, 2010

Dr Andis Panayiotou

Dr Andis Panayiotou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Greek Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

B.A. in English & Greek Language & Literature, University of Athens, 1971
M.A. in T.E.S.O.L., Columbia University, 1990
M.Ed. in T.E.S.O.L, Columbia University, 1991
Ph.D. in English Language & Literature, University of Athens, 2003

Tryfonas Panayiotou

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Culinary Arts

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Culinary Arts, Higher Hotel Institute, 2007
BA in Culinary Arts and Events Management, University of Derby, 2008
BA in Hospitality and Human Resource Management, University of Derby, 2008
MA in Human Resource Management, Cardiff Metropolitan University, 2022

Andreas Papadopoulos

Andreas Papadopoulos

Position: Assistant Lecturer
Categories: Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Fire Prevention

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

St. John First Aid Instructor’s Diploma, 1990
Diploma in International Fire Prevention, The Fire Service College, 1994
Certificate of Fire Investigation Training, The Institution of Fire Engineers, 2007

Dr Constandinos Papakyriacou

Dr Constandinos Papakyriacou

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Psychology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Psychology, University of Nicosia, 2011
MA General/ Theoretical Psychology, Fairleigh Dickinson University, 2014
Ph.D. Clinical Psychology, University of Nicosia, 2022

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Sociology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Social Policy and Criminology, Τhe University of Hull, 1999
MA in Research and Thesis in Social Policy, The University of Nottingham, 2000
PhD in Social Policy and Administration, The University of Nottingham, 2014

Dr Andreas Petasis

Dr Andreas Petasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree
Areas of Teaching: Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Business Administration, University of Sunderland, 1999
MBA in Management and Marketing, Maastricht School of Management, 2003
Certificate in Accounting, The Association of International Accountants, 2007
PhD in Human Resource Management, Northcentral University, 2018

Christos Pieri

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Hospitality Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

HD in Hotel and Catering Management, Higher Hotel Institute of Cyprus, 1998
BA in Hotel-Restaurant and Institutional Management, Johnson and Wales University, 1999
MA in Education, 2018

Andrie Pouroutidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, National and Kapodistrian University, 2006
Graduate Diploma in Globalisation and Governance, Brunel University, 2007

Sophia Pratzioti

Sophia Pratzioti

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Computer Science, Ionian University, 2008
MSc in International Business, University of Birmingham, 2010
MSc in Information and Communication Systems (System Security), Open University of Cyprus, 2018

Charalambos Prodromou

Position: Associate Lecturer
Categories: Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching : Hotel Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Culinary Arts, Intercollege, 2008
BA in Culinary Arts and Events Management, University of Derby, 2009
MA in Education, University of Bristol, 2018

Dr Nicos Rodosthenous

Dr Nicos Rodosthenous

Position: Associate Professor
Categories: Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Tourism Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Office Management/Administrationm The Trans World Tutorial College of England, 1981
International Travel Consultant, International Air Transport Association, 1985
Diploma in Marketing Management, The Cyprus Institute of Marketing, 1986
MSc in Business Administration-Airline Management, Aristotle University, 2005
BA on Social and Pastoral Theology, University of East London, 1991
PhD in Tourism, Aristotle University, 2012

Dr Yiannos Rossides

Position: Lecturer
Categories: BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Business, Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA of Business Administration, Cyprus College, 1995
Master of Business Administration (MBA), Arkansas State University, 1996
Ph.D. (Management & Marketing), University of Stirling, 2011

Margarita Shekkeri

Margarita Shekkeri

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Food Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Food Technology, Manchester Metropolitan, 2012
MSc in Food Science, University of Reading, 2013
Master of Business Administration (MBA), University of Cyprus, 2017

Yiannoula Skordi

Yiannoula Skordi

Position: Assistant Lecturer
Categories: Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: First Aid

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

St. John First Aid Instructor’s Diploma, 1961
Diploma in Scientific Management, 1975

Dr Christodoulos Skouroumounis

Dr Christodoulos Skouroumounis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Electrical and Computer Engineering National, Technical University of Athens, 2014
PhD in Electrical and Computer, University of Cyprus, 2019

Dr Spyros Theocharides

Dr Spyros Theocharides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Computer Engineering, University of Cyprus, 2016
PhD Electrical Engineering, University of Cyprus, 2022

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Dip in Banking, Institute of Banking Studies Cyprus, 2007
BA in Business Administration, European University, 2011
Master in Business Administration, Kingston University, 2007
DBA in Human Resource Management, Northcentral University, 2016

 

Συναφή Προγράμματα Σπουδών

Σχετικά Βίντεο ή/και Έντυπα

Hotel Management (Bachelor)

Σχετικές Μαρτυρίες

Dipin Phunjali Magar
Dipin Phunjali Magar
Hotel Management / Nepal

Dipin Phunjali Magar

Emmanuel Ohierenpeme Albert
Emmanuel Ohierenpeme Albert
Hotel Management / Nigeria

Emmanuel Ohierenpeme Albert

Stathis Nikolaidis
Stathis Nikolaidis
Hotel Management / Greece

Stathis Nikolaidis

With hard work and plenty of studying, I managed to be promoted twice in a well-known catering company within three years of enrolling in the College. I want to advise new students to believe in the program of study and fully utilize the time spent in the classrooms and laboratories and take advantage of paid internship opportunities!

Smaragda Karagiouvanni
Smaragda Karagiouvanni
Hotel Management / Greece

Smaragda Karagiouvanni

Σχετικά Νέα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να λάβω την κρατική φοιτητική χορηγία;

Αν είστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμένατε με την οικογένειά σας στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια και έχετε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €59.000 ενδεχομένως να είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας μέχρι €3.420 / έτος. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λειτουργούς του κολεγίου αν είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας. Οι λειτουργοί του κολεγίου αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε την αίτηση σας για την κρατική φοιτητική χορηγία.

Υπάρχουν υποτροφίες;

Το American College προσφέρει πολλές υποτροφίες (έκπτωση στα δίδακτρα). Το κολέγιο προσφέρει υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων και τεχνικών σχολών, σε φοιτητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, σε αδέλφια/συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα, σε φοιτητές αθλητές, παιδιά πολυμελών ή μονογονεϊκών οικογενειών, ορφανούς ή με προβλήματα υγείας. Επίσης, προσφέρει υποτροφίες σε μέλη σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Εθνική Φρουρά) και ευπαθείς ομάδες.

Υπάρχουν ευκολίες πληρωμής;

Βεβαίως, οι φοιτητές μπορούν να πληρώνουν τα δίδακτρα τους σε 8 ή 10 μηνιαίες δόσεις.

Μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω εργασία;

Το American College διαθέτει δραστήριο γραφείο καριέρας. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το βιογραφικό σας και να σας προτείνουμε σε συνεργαζόμενους εργοδότες μόλις αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις. Επιπλέον το American College διοργανώνει ημέρα καριέρας για τους φοιτητές της Μαγειρικής και της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων με εκπρόσωπους από τουλάχιστον 35 ξενοδοχεία της Κύπρου.

Αν έχω σπουδάσει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα/αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Βεβαίως, για τα μαθήματα που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα αντίστοιχα ή συναφή μαθήματα. Με βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 120 ECTS.

Αν έχω πιστοποιητικά εξωτερικών εξετάσεων ή επαγγελματική πείρα ή έχω σπουδάσει σε μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Ναι. Βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 10% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 24 ECTS.

Είμαι απόφοιτος Ανώτερου Διπλώματος (3 έτη) του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ), πόσα μαθήματα μπορώ να μεταφέρω;

Οι απόφοιτοι του ΑΞΙΚ που έχουν αρχίσει σπουδές στο ΑΞΙΚ μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021 δικαιούνται να μεταφέρουν στο πρόγραμμα αυτό του American College, τα μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σε συναφές πρόγραμμα σπουδών του ΑΞΙΚ και να αποκτήσουν το πτυχίο μετά από επιτυχή παρακολούθηση μόνο 12 μαθημάτων. Επίσης, το κολέγιο μας προσφέρει υποτροφίες στους απόφοιτους τους ΑΞΙΚ για συνέχιση των σπουδών τους στο κολέγιο μας.

Μετά που θα ολοκληρώσω αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορώ να συνεχίσω σε πρόγραμμα σπουδών Master;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του αξιολογημένου-πιστοποιημένου προγράμματος μπορείτε να συνεχίσετε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master’s Degree).

Δε γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Πόσο δύσκολο είναι να το αρχίσω;

Η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος δεν προϋποθέτει γνώσεις στο αντικείμενο σπουδών. Η διδασκαλία αρχίζει από τα βασικά και εξελίσσεται στα πιο προχωρημένα.

Μπορώ να παρακολουθήσω συγκεκριμένα μαθήματα αντί ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε μάθημα σας αρέσει, αρκεί να έχετε παρακολουθήσει τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα του. Οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα, δεν αποκτούν τίτλο σπουδών (π.χ. Δίπλωμα, Πτυχίο) αλλά πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων.

Δεν έχω πολύ διαθέσιμο χρόνο, μπορώ να σπουδάσω;

Μην ανησυχείτε! Το πρόγραμμα προσφέρεται και με μερική φοίτηση όπου μπορεί ένας φοιτητής να εγγραφεί σε 2 ή 3 μαθήματα κάθε τετράμηνο σε μέρες και ώρες που τον βολεύουν. Η μερική φοίτηση προτείνεται σε φοιτητές με πολλές οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;

Προγραμματίζοντας μια συνάντηση με τους Συμβούλους μας, θα ενημερωθείτε διεξοδικά για τη φύση και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αυτού και παράλληλα θα συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε αν το πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι κατάλληλο για εσάς.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό