Λογιστική – Πτυχίο

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ειδίκευση: Λογιστική

9 Απαλλαγές από το ACCA!

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών:

Πτυχίο

Διάρκεια:

4 Έτη

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

240

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Αγγλική

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική του American College προετοιμάζει τους φοιτητές για μια καριέρα στον οικονομικό, ελεγκτικό και λογιστικό τομέα. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές του πτυχίου αυτού αποκτούν γνώσεις οι οποίες έχουν ευρύτατη εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της οικονομίας όπως γνώσεις σχετικά με τη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Διοικητική Λογιστική, Φορολογία, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση.

Προοπτικές Εργοδότησης και Συνέχισης Σπουδών

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στον τομέα της Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά κ.α.:

  • Ελεγκτικούς οίκους, λογιστικά γραφεία και φοροτεχνικά γραφεία,
  • Εταιρείες υπηρεσιών, εμπορίου ή βιομηχανίας,
  • Τράπεζες,
  • Δημόσιο και ημικρατικούς οργανισμούς και
  • Εκπαιδευτικοί ή σύμβουλοι/ερευνητές σχετικά με τη λογιστική και διοίκηση επιχειρήσεων.

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

Αυτό το πρόγραμμα είναι Διαπιστευμένο από το Association of Chartered and Certified Accountants (ACCA). Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού εξαιρούνται από τις 9 εκ των 13 εξετάσεων του επαγγελματικού τίτλου Certified Accountant του Βρετανικού επαγγελματικού λογιστικού σώματος ACCA.

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο ΔΙΠΑΕ είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης.

Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικά Επιδόματα

Το κράτος καταβάλει φοιτητική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, το κράτος καταβάλει φοιτητικά επιδόματα σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Τα επιδόματα είναι: επίδομα διαβίωσης €1.800, επίδομα σίτισης €1.092, επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου €200 και επίδομα πρωτοετών φοιτητών/τριών €500.

Απαιτήσεις Πιστωτικών Μονάδων

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

 ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης78
Μαθήματα Κορμού Επιχειρηματικότητας66
Μαθήματα Ειδίκευσης72
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής24
Σύνολο240

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας6
ECO201 Αρχές Μακροοικονομίας6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6
FRE101 Γαλλική Γλώσσα6
FRE201 Γαλλική Γλώσσα II6
GRE101 Νεοελληνικά6
GRE201 Νεοελληνικά II6
HST101 Ευρωπαϊκή Ιστορία6
HST102 Ιστορία της Κύπρου6
MTH101 Μαθηματικά6
MTH102 Στατιστική6
MTH201 Πεπερασμένα Μαθηματικά6
MTH204 Στατιστική II6
PHI101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία6
POL101 Πολιτικές Σπουδές6
PSY101 Εισαγωγή στη Ψυχολογία6
SOC101 Αρχές Κοινωνιολογίας6

Μαθήματα Κορμού Επιχειρηματικότητας

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική *6
CSC101 Εισαγωγή στην Πληροφορική6
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών6
CSC203 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης6
FIN301 Χρηματοοικονομική Τεχνολογία6
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων *6
MAR101 Αρχές Μάρκετινγκ6
MAR206 Ψηφιακό Μάρκετινγκ6
MGT101 Αρχές Διοίκησης6
MGT102 Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις *6
MGT206 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν6
MGT302 Οργανωσιακή Συμπεριφορά6
MGT315 Επιχειρησιακή Έρευνα6
MGT317 Εταιρική Βιωσιμότητα6
MGT401 Διεθνής Επιχειρηματικότητα6
MGT403 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση6

* Υποχρεωτικό μάθημα

Μαθήματα Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC113 Management Accounting6
ACC114 Taxation I6
ACC115 Auditing I6
ACC201 Financial Accounting II6
ACC211 Management Accounting II6
ACC212 Taxation II6
ACC213 Auditing II6
ACC301 Management Accounting III6
ACC302 Financial Accounting III6
FIN101 Financial Management6
FIN203 Financial Management II6
LAW202 Business Law II6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το κολέγιο.

Έτος 1 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
MGT102 Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις 6
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών 6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία 6
MGT101 Αρχές Διοίκησης 6
MTH101 Μαθηματικά 6

Έτος 1 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική 6
ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας 6
ENG102 Αγγλική Γραφή 6
MAR101 Αρχές Μάρκετινγκ 6
MTH102 Στατιστική 6

Έτος 2 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
ECO201 Αρχές Μακροοικονομίας 6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου 6
ACC113 Διοικητική Λογιστική 6
MTH204 Στατιστική II 6
Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης 6

Έτος 2 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
ACC201 Χρηματοοικονομική Λογιστική II 6
CSC101 Εισαγωγή στην Πληροφορική 6
MTH201 Πεπερασμένα Μαθηματικά 6
FIN101 Χρηματοοικονομική Διαχείριση 6
Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης 6

Έτος 3 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
MGT315 Επιχειρησιακή Έρευνα 6
ACC211 Διοικητική Λογιστική II 6
ACC115 Ελεγκτική I 6
Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης 6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 6

Έτος 3 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων 6
ACC114 Φορολογία I 6
ACC302 Χρηματοοικονομική Λογιστική III 6
FIN203 Χρηματοοικονομική Διαχείριση II 6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 6

Έτος 4 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
MGT302 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6
MGT401 Διεθνής Επιχειρηματικότητα 6
ACC301 Διοικητική Λογιστική III 6
ACC213 Ελεγκτική II 6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 6

Έτος 4 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και Τίτλος ECTS
LAW202 Δίκαιο των Επιχειρήσεων II 6
ACC212 Φορολογία II 6
MGT403 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση 6
Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης 6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 6

Effrosyni Andreou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Andreas Charilaou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Gregoris Gregoriou

Associate Lecturer
Areas of Teaching : Computer Science

Dr Christina Ioannou

Assistant Professor
Areas of Teaching: History

Michalis Ioannou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Yiannis Ioannou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Law

Chrystalla Kazara

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Charis Kyriacou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Business

Dr Gregoris Liasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Charalambos Louca

Associate Professor
Areas of Teaching: Economics, Business

Thalia Malekou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Dr Katerina Mantzouni

Lecturer
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Charis Millas

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Emilia Orphanidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Dr Nicos Panayiotides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Political Science

Dr Andis Panayiotou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Greek Language

Dr Constandinos Papakyriacou

Lecturer
Areas of Teaching: Psychology

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Sociology

Dr Andreas Petasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Business

Andrie Pouroutidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Sophia Pratzioti

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Christodoulos Skouroumounis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Spyros Theocharides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Lecturer
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Effrosyni Andreou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, University of Cyprus, 2018
MA in Language and Communication Coaching, Radboud University, 2019

Andreas Charilaou

Andreas Charilaou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor of Science in Accounting, Intercollege, 2000
Bachelor of Science, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), 2001
Associate, The Chartered Institute of Bankers, 2001
Fellow Member, Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2004
Master in Business Administration, Cyprus International Institute of Management, 2010

Gregoris Gregoriou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching : Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Computer Science, University of Nicosia, 2008
MBA in Management Information Systems, University of Nicosia, 2011

Dr Christina Ioannou

Dr Christina Ioannou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: History

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in History and Archaeology, University of Cyprus, 2002
MA in Ancient Classic Literature and History, University of Paris X-Nanterre, 2003
PhD in Ancient History and Archaeology, University of Paris IV-Sorbonne and Paris X-Nanterre, 2010

Michalis Ioannou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Computer Science, Cyprus College, 2002
BSc in Computer Science, University of Kent, 2004
MSc in Network Centered Computing, The University of Reading, 2005

Yiannis Ioannou

Yiannis Ioannou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Law

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor in Law Literature, 1998
Master in Law, 2000

Chrystalla Kazara

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor of Business Administration, European University Cyprus, 2004
Diploma in Banking Studies, Institute of Banking Studies of Cyprus, 2006
Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2010
Certified Fraud Examiner, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2016
MBA, Cyprus International Institute of Management, 2018

Charis Kyriacou

Charis Kyriacou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Bachelor’s Degree
Areas of Teaching: Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Business Management, University of East Anglia, 2013
MSc Advanced Business Management, University of East Anglia, 2014

Dr Gregoris Liasis

Dr Gregoris Liasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc and MSc in Electrical and Computer Technology Engineering, University of Patra, 1996
PhD in Information and Communication Systems, Open University of Cyprus, 2016

Dr Charalambos Louca

Dr Charalambos Louca

Position: Associate Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Economics, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

M.Sc. in Economics, University of Economics in Varna, 1988
Ph.D. in Economics, University of Economics in Varna, 1994

Thalia Malekou

Thalia Malekou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, 2006
MA in Education (Special Educational Needs), 2008

Dr Katerina Mantzouni

Dr Katerina Mantzouni

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Mathematics, University of Patra, 2010
MSc Mathematics of Computers and Decision Making, University of Patra, 2014
PhD in Statistics, Athens University of Economics and Business, 2022

Charis Millas

Charis Millas

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Accounting, University of Cyprus, 2000
MBA in Financial Management, Johnson & Wales University, 2002

Emilia Orphanidou

Emilia Orphanidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Business Management and Communication, Wittenberg University, 1997
MBA in Marketing, Coventry University, 1999

Dr Nicos Panayiotides

Dr Nicos Panayiotides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Political Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Mass Media, Panteion University, 2001
MA in International and European Studies, Panteion University, 2004
Bachelor of Political Science and History, Panteion University, 2009
PhD in Politics, Panteion University, 2010

Dr Andis Panayiotou

Dr Andis Panayiotou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Greek Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

B.A. in English & Greek Language & Literature, University of Athens, 1971
M.A. in T.E.S.O.L., Columbia University, 1990
M.Ed. in T.E.S.O.L, Columbia University, 1991
Ph.D. in English Language & Literature, University of Athens, 2003

Dr Constandinos Papakyriacou

Dr Constandinos Papakyriacou

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Psychology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Psychology, University of Nicosia, 2011
MA General/ Theoretical Psychology, Fairleigh Dickinson University, 2014
Ph.D. Clinical Psychology, University of Nicosia, 2022

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Sociology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Social Policy and Criminology, Τhe University of Hull, 1999
MA in Research and Thesis in Social Policy, The University of Nottingham, 2000
PhD in Social Policy and Administration, The University of Nottingham, 2014

Dr Andreas Petasis

Dr Andreas Petasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree
Areas of Teaching: Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Business Administration, University of Sunderland, 1999
MBA in Management and Marketing, Maastricht School of Management, 2003
Certificate in Accounting, The Association of International Accountants, 2007
PhD in Human Resource Management, Northcentral University, 2018

Andrie Pouroutidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, National and Kapodistrian University, 2006
Graduate Diploma in Globalisation and Governance, Brunel University, 2007

Sophia Pratzioti

Sophia Pratzioti

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Computer Science, Ionian University, 2008
MSc in International Business, University of Birmingham, 2010
MSc in Information and Communication Systems (System Security), Open University of Cyprus, 2018

Dr Christodoulos Skouroumounis

Dr Christodoulos Skouroumounis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Electrical and Computer Engineering National, Technical University of Athens, 2014
PhD in Electrical and Computer, University of Cyprus, 2019

Dr Spyros Theocharides

Dr Spyros Theocharides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Computer Engineering, University of Cyprus, 2016
PhD Electrical Engineering, University of Cyprus, 2022

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Dip in Banking, Institute of Banking Studies Cyprus, 2007
BA in Business Administration, European University, 2011
Master in Business Administration, Kingston University, 2007
DBA in Human Resource Management, Northcentral University, 2016

 

Σχετικά Βίντεο ή/και Έντυπα

Business Administration - Accounting (Bachelor)

Σχετικές Μαρτυρίες

Hope Mpariwa
Hope Mpariwa
Business Administration / Zimbabwe

Hope Mpariwa

My experience in Cyprus has been nothing but perfect. The Cypriot warmth and hospitality have been captivating for me, not to mention the sunny weather all around. My instructors have been very helpful enabling my academic success. The theory taught well relates to the real practice, thus, enhancing my knowledge and confidence in my field of study. In addition, the facilities offered by the College, including a state of the art Computer center and library have been useful resources in my learning process.

Mohammed Yassine En-Naem
Mohammed Yassine En-Naem
Business Administration / Morroco

Mohammed Yassine En-Naem

I have had a unique experience at the American College. The College has fully met my expectations. I have engaged myself in a lot of activities offered here like the inspiring futsal team. I have also formed great friendships in an encouraging and fulfilling environment.

Christina Sophocleous
Christina Sophocleous
Business Administration / Cyprus

Christina Sophocleous

Η εμπειρία στο American College για μένα είναι μοναδική. H ποιότητα των διαλέξεων είναι υψηλή. Κάθε μέρα μαθαίνω κάτι καινούριο και ενδιαφέρον. Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές που είναι ειδικοί στον τομέα τους. Η οργάνωση του κολεγίου είναι εξαιρετική. Το περιβάλλον είναι πολύ ζεστό και φιλόξενο. Οι καθηγητές και το προσωπικό του American College είναι δίπλα στους φοιτητές σε ότι χρειαστούν και τους στηρίζουν. Το Κολέγιο προσφέρει απογευματινά-βραδινά μαθήματα και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να συνδυάζω τις σπουδές με εργασία. Εκτός από τις ικανότητες που αποκτάς, το πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα με βοηθήσει και στην ανέλιξη που θα ήθελα στο χώρο εργασίας μου. Η μόρφωση που αποκτώ κάθε μέρα με βοηθά να βελτιώνομαι στην εργασία μου, στις επαγγελματικές μου σχέσεις, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Κάθε μέρα πιάνω τον εαυτό μου να εφαρμόζει στη δουλειά αυτά που μαθαίνω στο Κολέγιο και αυτό μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για να μάθω περισσότερα.

Afroditi Panagi
Afroditi Panagi
Business Administration / Cyprus

Afroditi Panagi

Επέλεξα να σπουδάσω Διοίκηση Επιχειρήσεων γιατί είναι μία πιο γενική σπουδή που θα βοηθήσει στο να έχω περισσότερες επιλογές σχετικά με το τι να ακολουθήσω πιο μετά. Το γραφείο καριέρας του κολεγίου με βοήθησε, μεταξύ άλλων, στο να ετοιμάσω το βιογραφικό μου και μου βρήκε δουλειά σχετική με τις σπουδές μου στην οποία μπορώ να εργάζομαι και να σπουδάζω ταυτόχρονα. Αγαπημένο μου μάθημα είναι το digital marketing. Θα σύστηνα το American College σε κάποιο φίλο μου για τα προσιτά του δίδακτρα αλλά και για τους καθηγητές του που είναι πάρα πολύ βοηθητικοί.

Σχετικά Νέα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να λάβω την κρατική φοιτητική χορηγία;

Αν είστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμένατε με την οικογένειά σας στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια και έχετε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €59.000 ενδεχομένως να είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας μέχρι €3.420 / έτος. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λειτουργούς του κολεγίου αν είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας. Οι λειτουργοί του κολεγίου αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε την αίτηση σας για την κρατική φοιτητική χορηγία.

Υπάρχουν υποτροφίες;

Το American College προσφέρει πολλές υποτροφίες (έκπτωση στα δίδακτρα). Το κολέγιο προσφέρει υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων και τεχνικών σχολών, σε φοιτητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, σε αδέλφια/συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα, σε φοιτητές αθλητές, παιδιά πολυμελών ή μονογονεϊκών οικογενειών, ορφανούς ή με προβλήματα υγείας. Επίσης, προσφέρει υποτροφίες σε μέλη σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Εθνική Φρουρά) και ευπαθείς ομάδες.

Υπάρχουν ευκολίες πληρωμής;

Βεβαίως, οι φοιτητές μπορούν να πληρώνουν τα δίδακτρα τους σε 8 ή 10 μηνιαίες δόσεις.

Μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω εργασία;

Το American College διαθέτει δραστήριο γραφείο καριέρας. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το βιογραφικό σας και να σας προτείνουμε σε συνεργαζόμενους εργοδότες μόλις αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις. Επιπλέον το American College διοργανώνει ημέρα καριέρας για τους φοιτητές της Μαγειρικής και της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων με εκπρόσωπους από τουλάχιστον 35 ξενοδοχεία της Κύπρου.

Αν έχω σπουδάσει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα/αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Βεβαίως, για τα μαθήματα που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα αντίστοιχα ή συναφή μαθήματα. Με βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 120 ECTS.

Αν έχω πιστοποιητικά εξωτερικών εξετάσεων ή επαγγελματική πείρα ή έχω σπουδάσει σε μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Ναι. Βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 10% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 24 ECTS.

Μετά που θα ολοκληρώσω αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορώ να συνεχίσω σε πρόγραμμα σπουδών Master;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του αξιολογημένου-πιστοποιημένου προγράμματος μπορείτε να συνεχίσετε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master’s Degree).

Δε γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Πόσο δύσκολο είναι να το αρχίσω;

Η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος δεν προϋποθέτει γνώσεις στο αντικείμενο σπουδών. Η διδασκαλία αρχίζει από τα βασικά και εξελίσσεται στα πιο προχωρημένα.

Μπορώ να παρακολουθήσω συγκεκριμένα μαθήματα αντί ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε μάθημα σας αρέσει, αρκεί να έχετε παρακολουθήσει τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα του. Οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα, δεν αποκτούν τίτλο σπουδών (π.χ. Δίπλωμα, Πτυχίο) αλλά πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων.

Δεν έχω πολύ διαθέσιμο χρόνο, μπορώ να σπουδάσω;

Μην ανησυχείτε! Το πρόγραμμα προσφέρεται και με μερική φοίτηση όπου μπορεί ένας φοιτητής να εγγραφεί σε 2 ή 3 μαθήματα κάθε τετράμηνο σε μέρες και ώρες που τον βολεύουν. Η μερική φοίτηση προτείνεται σε φοιτητές με πολλές οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;

Προγραμματίζοντας μια συνάντηση με τους Συμβούλους μας, θα ενημερωθείτε διεξοδικά για τη φύση και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αυτού και παράλληλα θα συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε αν το πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι κατάλληλο για εσάς.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό