Διαχείριση Γραφείου (Γραμματειακά) – Δίπλωμα

Διαχείριση Γραφείου (Γραμματειακά)

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών:

Δίπλωμα

Διάρκεια:

2 Έτη

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

120

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

Στη σύγχρονη εποχή ο/η γραμματέας αποτελεί ένα από τα απαραίτητα στελέχη ενός οργανισμού. Οι ραγδαίες εξελίξεις των οργανισμών δημιούργησαν την ανάγκη για σωστή θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Το Δίπλωμα στη Διαχείριση Γραφείου του American College παρέχει στους φοιτητές του, με ένα πολύ πρακτικό τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσουν να εργαστούν αυτόνομα σε ένα γραφείο ως γραμματείς και προσωπικοί βοηθοί διευθυντικών στελεχών. Οι φοιτητές του προγράμματος αυτού μαθαίνουν σε δύο χρόνια όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι επαγγελματίες γραμματείς και προσωπικοί βοηθοί.

Προοπτικές Εργοδότησης και Συνέχισης Σπουδών

Όλοι ανεξαιρέτως οι οργανισμοί έχουν ανάγκη από κατάλληλα καταρτισμένες γραμματείς / προσωπικές βοηθούς. Συνεπώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για γραμματείς / προσωπικές βοηθούς. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πτυχιακό πρόγραμμα Bachelor στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.:

  • Εταιρείες υπηρεσιών, εμπορίου ή βιομηχανίας,
  • Τράπεζες και
  • Δημόσιο και ημικρατικούς οργανισμούς.

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

Η διδακτική ύλη των μαθημάτων του προγράμματος είναι σχεδιασμένη ώστε, να προετοιμάσει τους φοιτητές του Διπλώματος Διαχείρισης Γραφείου για να παρακαθήσουν εξωτερικές εξετάσεις και να αποκτήσουν, παράλληλα με τις σπουδές τους, τις ακόλουθες επαγγελματικές πιστοποιήσεις:

  • Υπουργείο Παιδείας – Ελληνική Δακτυλογραφία Κατώτερου μέχρι Ανώτερου Επιπέδου,
  • Υπουργείο Παιδείας – Αγγλική Δακτυλογραφία Μέσου Επιπέδου,
  • Υπουργείο Παιδείας – Ελληνική Στενογραφία, και
  • European Computer Driving License (ECDL).

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο ΔΙΠΑΕ είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης.

Φοιτητική Χορηγία

Το κράτος καταβάλει φοιτητική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Απαιτήσεις Πιστωτικών Μονάδων

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 120 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

 ECTS
Μαθήματα Ειδίκευσης96
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής24
Σύνολο120

Μαθήματα Ειδίκευσης

72 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC106 Επεξεργασία Κειμένου6
CSC117 Εισαγωγή στην Πληροφορική6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6
ENG205 Αγγλική Επικοινωνία Προχωρημένου Επιπέδου6
SEC101 Αγγλική Δακτυλογραφία I6
SEC106 Διαχείριση Γραφείου I6
SEC107 Διαχείριση Γραφείου II6
SEC201 Αγγλική Δακτυλογραφία II6
SEC301 Αγγλική Δακτυλογραφία III6
SEC401 Αγγλική Δακτυλογραφία IV6

24 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC109 Διαδίκτυο και Ηλεκτρονική Επικοινωνία6
CSC125 Υπολογιστικά Φύλλα6
CSC126 Λογισμικό Παρουσιάσεων6
LAW102 Εταιρικό και Εργατικό Δίκαιο6
SEC102 Ελληνική Δακτυλογραφία I6
SEC202 Ελληνική Δακτυλογραφία II6
SEC302 Ελληνική Δακτυλογραφία III6
SEC402 Ελληνική Δακτυλογραφία IV6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το κολέγιο όπως:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC112 Λογιστική I12
ACC203 Λογιστική II12
CSC109 Διαδίκτυο και Ηλεκτρονική Επικοινωνία6
CSC125 Υπολογιστικά Φύλλα6
CSC126 Λογισμικό Παρουσιάσεων6
LAW102 Εταιρικό και Εργατικό Δίκαιο6
MTH105 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά6
SEC104 Ελληνική Στενογραφία I6
SEC105 Ελληνική Στενογραφία II6

Έτος 1 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC117 Εισαγωγή στην Πληροφορική6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
SEC101 Αγγλική Δακτυλογραφία I6
SEC102 Ελληνική Δακτυλογραφία I6
SEC106 Διαχείριση Γραφείου I6

Έτος 1 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC106 Επεξεργασία Κειμένου6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
SEC107 Διαχείριση Γραφείου II6
SEC201 Αγγλική Δακτυλογραφία II6
SEC202 Ελληνική Δακτυλογραφία II6

Έτος 2 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC125 Υπολογιστικά Φύλλα6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6
LAW102 Εταιρικό και Εργατικό Δίκαιο6
SEC301 Αγγλική Δακτυλογραφία III6
SEC302 Ελληνική Δακτυλογραφία III6

Έτος 2 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC126 Λογισμικό Παρουσιάσεων6
ENG205 Αγγλική Επικοινωνία Προχωρημένου Επιπέδου6
CSC109 Διαδίκτυο και Ηλεκτρονική Επικοινωνία6
SEC401 Αγγλική Δακτυλογραφία IV6
SEC402 Ελληνική Δακτυλογραφία IV6

Effrosyni Andreou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Ivi Georgiou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Mathematics

Yiannis Karagiorgis

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Law

Dr Gregoris Liasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Thalia Malekou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Melpo Olympiou

Assistant Lecturer
Areas of Teaching: Secretarial Studies

Andri Panayidou

Assistant Lecturer
Areas of Teaching: Secretarial Studies

Andrie Pouroutidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Sophia Pratzioti

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Michalis Savva

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science, Computer Networks

Dr Spyros Theocharides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Effrosyni Andreou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, University of Cyprus, 2018
MA in Language and Communication Coaching, Radboud University, 2019

Ivi Georgiou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Mathematics

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Applied Mathematics, University of Cyprus, 2016
MSc Data Science, University of Sussex, 2017

Yiannis Karagiorgis

Yiannis Karagiorgis

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Law

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

LLB in Law, European University Cyprus, 2015
LLM in Law, European University Cyprus, 2017
PhD (CAN) in Law, European University Cyprus

Dr Gregoris Liasis

Dr Gregoris Liasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc and MSc in Electrical and Computer Technology Engineering, University of Patra, 1996
PhD in Information and Communication Systems, Open University of Cyprus, 2016

Thalia Malekou

Thalia Malekou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, 2006
MA in Education (Special Educational Needs), 2008

Melpo Olympiou

Melpo Olympiou

Position: Assistant Lecturer
Categories: Faculty, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Secretarial Studies

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Office Management and Secretarial Studies, KES College, 2013

Andri Panayidou

Andri Panayidou

Position: Assistant Lecturer
Categories: Faculty, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Secretarial Studies

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Secretarial Studies, CDA College, 2010

Andrie Pouroutidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, National and Kapodistrian University, 2006
Graduate Diploma in Globalisation and Governance, Brunel University, 2007

Sophia Pratzioti

Sophia Pratzioti

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Computer Science, Ionian University, 2008
MSc in International Business, University of Birmingham, 2010
MSc in Information and Communication Systems (System Security), Open University of Cyprus, 2018

Michalis Savva

Michalis Savva

Position: Associate Lecturer
Categories: Computer Science – Bachelor’s Degree, Faculty, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science, Computer Networks

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Business Planning and Information Systems, Technological Educational Institute, Patra, 2008
MSc Information and Communication Systems Security, Open University of Cyprus, 2014
MSc Wireless Communication Systems, Open University of Cyprus, 2017

Dr Spyros Theocharides

Dr Spyros Theocharides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Computer Engineering, University of Cyprus, 2016
PhD Electrical Engineering, University of Cyprus, 2022

 

Συναφή Προγράμματα Σπουδών

Σχετικά Βίντεο ή/και Έντυπα

Office Management (Diploma)

Σχετικές Μαρτυρίες

Charitini Kosti
Charitini Kosti
Office Management / Cyprus

Charitini Kosti

I wanted to study Secretarial Studies, because it is a field in high demand. I chose American College because it offers the program of study with evening classes and therefore I can work during usual office hours and study at the same time. I recommend American College because at American College each student is treated individually, according to his/her personal needs and particularities.

Σχετικά Νέα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να λάβω την κρατική φοιτητική χορηγία;

Αν είστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμένατε με την οικογένειά σας στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια και έχετε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €59.000 ενδεχομένως να είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας μέχρι €3.420 / έτος. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λειτουργούς του κολεγίου αν είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας. Οι λειτουργοί του κολεγίου αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε την αίτηση σας για την κρατική φοιτητική χορηγία.

Υπάρχουν υποτροφίες;

Το American College προσφέρει πολλές υποτροφίες (έκπτωση στα δίδακτρα). Το κολέγιο προσφέρει υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων και τεχνικών σχολών, σε φοιτητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, σε αδέλφια/συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα, σε φοιτητές αθλητές, παιδιά πολυμελών ή μονογονεϊκών οικογενειών, ορφανούς ή με προβλήματα υγείας. Επίσης, προσφέρει υποτροφίες σε μέλη σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Εθνική Φρουρά) και ευπαθείς ομάδες.

Υπάρχουν ευκολίες πληρωμής;

Βεβαίως, οι φοιτητές μπορούν να πληρώνουν τα δίδακτρα τους σε 8 ή 10 μηνιαίες δόσεις.

Μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω εργασία;

Το American College διαθέτει δραστήριο γραφείο καριέρας. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το βιογραφικό σας και να σας προτείνουμε σε συνεργαζόμενους εργοδότες μόλις αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις. Επιπλέον το American College διοργανώνει ημέρα καριέρας για τους φοιτητές της Μαγειρικής και της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων με εκπρόσωπους από τουλάχιστον 35 ξενοδοχεία της Κύπρου.

Αν έχω σπουδάσει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα/αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Βεβαίως, για τα μαθήματα που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα αντίστοιχα ή συναφή μαθήματα. Με βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 120 ECTS.

Αν έχω πιστοποιητικά εξωτερικών εξετάσεων ή επαγγελματική πείρα ή έχω σπουδάσει σε μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Ναι. Βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 10% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 24 ECTS.

Μετά που θα ολοκληρώσω αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορώ να συνεχίσω σε πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του αξιολογημένου-πιστοποιημένου προγράμματος μπορείτε να μεταφέρετε τα μαθήματα που έχετε επιτυχώς παρακολουθήσει και να συνεχίσετε σε συναφές πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου (Bachelor’s Degree).

Δε γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Πόσο δύσκολο είναι να το αρχίσω;

Η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος δεν προϋποθέτει γνώσεις στο αντικείμενο σπουδών. Η διδασκαλία αρχίζει από τα βασικά και εξελίσσεται στα πιο προχωρημένα.

Τι ισχύει με τις εξωτερικές εξετάσεις όπως LCCI και άλλες;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτού του προγράμματος σπουδών προετοιμάζει τους φοιτητές μας για τις εσωτερικές αξιολογήσεις του κολεγίου αλλά παράλληλα και για εξωτερικές εξετάσεις. Οι καθηγητές μας συμβουλεύουν τους φοιτητές μας για τη διαδικασία εγγραφής και τις ημερομηνίες των εξωτερικών εξετάσεων. Η παρακάθηση εξωτερικών εξετάσεων για απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων συστήνεται από το Κολέγιο αλλά δεν είναι υποχρεωτική.

Μπορώ να παρακολουθήσω συγκεκριμένα μαθήματα αντί ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε μάθημα σας αρέσει, αρκεί να έχετε παρακολουθήσει τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα του. Οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα, δεν αποκτούν τίτλο σπουδών (π.χ. Δίπλωμα, Πτυχίο) αλλά πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων.

Δεν έχω πολύ διαθέσιμο χρόνο, μπορώ να σπουδάσω;

Μην ανησυχείτε! Το πρόγραμμα προσφέρεται και με μερική φοίτηση όπου μπορεί ένας φοιτητής να εγγραφεί σε 2 ή 3 μαθήματα κάθε τετράμηνο σε μέρες και ώρες που τον βολεύουν. Η μερική φοίτηση προτείνεται σε φοιτητές με πολλές οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;

Προγραμματίζοντας μια συνάντηση με τους Συμβούλους μας, θα ενημερωθείτε διεξοδικά για τη φύση και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αυτού και παράλληλα θα συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε αν το πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι κατάλληλο για εσάς.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό