Διοίκηση Επιχειρήσεων (Εξ Αποστάσεως) – Μάστερ

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξ Αποστάσεως

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών:

Μάστερ

Διάρκεια:

12 Μήνες

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

90

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Αγγλική

Οι φοιτητές που εγγράφονται σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών, αποκτούν αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Το MBA του American College, στοχεύει στην παροχή μιας άκρως ανταγωνιστικής εκπαίδευσης σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, που θα εξοπλίσει τους απόφοιτούς του και μελλοντικούς διευθυντές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα και να εφαρμόζουν δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες και πρακτικές στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος MBA του American College, οι απόφοιτοί του θα μπορούν ως διευθυντές μιας επιχείρησης να ανταποκρίνονται πλήρως στο σημερινό πολύπλοκο και πολυδιάστατο περιβάλλον εργασίας και να ενσωματώνουν την έννοια και τα εργαλεία της Διοίκησης Επιχειρήσεων στις πραγματικότητες του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος.

Προοπτικές Εργοδότησης και Συνέχισης Σπουδών

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν τη δική τους επιχείρηση, να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό πρόγραμμα στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Μάρκετινγκ κ.α.:

  • Γενική Διοίκηση (π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος ή Διευθυντής σε διάφορους τομείς της οικονομίας)
  • Λογιστικά, Χρηματοοικονομικά, Τραπεζικά και Οικονομικά (π.χ. Οικονομικός Διευθυντής, Εταιρικά Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες και Διαχείριση Κινδύνων, Επενδυτικός Τραπεζίτης, Υπεύθυνος Διαμόρφωσης Πολιτικής στη δημόσια υπηρεσία)
  • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (π.χ. Εργασιακές Σχέσεις, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Προσλήψεις και Διαχείριση Ταλέντου)
  • Κατασκευές (π.χ. Διαχείριση μεταφορών, Υπεύθυνος Λειτουργιών, Διευθυντής Ελέγχου Αποθεμάτων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας)
  • Μάρκετινγκ, Διαφήμιση και Πωλήσεις (π.χ. Υπεύθυνος Προϊόντων, Διευθυντής Μάρκετινγκ, Έρευνα Αγοράς)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (π.χ. θέματα γενικής διοίκησης)

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε πολυεθνικές και διεθνής εταιρείες, τοπικές επιχειρήσεις ή μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, μπορούν να εργαστούν ως Αυτοεργοδοτούμενοι (π.χ. Σύμβουλος, Διευθυντής Έργου ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση).

Τέλος, το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει το βήμα για περαιτέρω ακαδημαϊκές και επαγγελματικές σπουδές, όπως σε Διδακτορικό τίτλο, στην Ένωση Εγγεγραμμένων Ορκωτών Λογιστών (ACCA) και στο Δίπλωμα Ορκωτών Τραπεζιτών (Chartered Bankers).

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο ΔΙΠΑΕ είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης.

Απαιτήσεις Πιστωτικών Μονάδων

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

 ECTS
Βασικά Μαθήματα45
Μαθήματα Επιλογής15
Διατριβή30
Σύνολο90

Φοιτητές που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων ή φοιτητές που απέκτησαν πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων πέραν των τελευταίων επτά χρόνων και δεν έχουν διευθυντική εμπειρία πρέπει να παρακολουθήσουν τα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα. Τα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα προσφέρονται πριν από την έναρξη κάθε τετραμήνου/διμήνου.

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςΏρες
ACC501 Λογιστική12
CSC501 Πληροφορική για Επιχειρήσεις6
MTH501 Μαθηματικά και Στατιστική για Επιχειρήσεις12

Βασικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC672 Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική7,5
FIN674 Χρηματοοικονομική Διαχείριση7,5
MAR674 Διαχείριση Μάρκετινγκ7,5
MGT682 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού7,5
MGT683 Στρατηγική Διοίκηση7,5
MGT684 Μέθοδοι Έρευνας7,5

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ECO672 Οικονομικά Διοίκησης7,5
MGT685 Διαχείριση Λειτουργιών7,5
MGT686 Επιχειρηματική Ηθική7,5
MGT687 Οργανωσιακή Συμπεριφορά7,5

Διατριβή

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MGT688 Διατριβή30

Έτος 1 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC672 Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική7,5
MGT683 Στρατηγική Διοίκηση7,5
MAR674 Διαχείριση Μάρκετινγκ7,5
ECO672 Οικονομικά Διοίκησης7,5

Έτος 1 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
FIN674 Χρηματοοικονομική Διαχείριση7,5
MGT682 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού7,5
MGT684 Μέθοδοι Έρευνας7,5
MGT685 Διαχείριση Λειτουργιών7,5

Έτος 1 – Θερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MGT688 Διατριβή30

Chrystalla Kazara

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Dr Charalambos Louca

Associate Professor
Areas of Teaching: Economics, Business

Charis Millas

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Dr Andreas Petasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Business

Dr Yiannos Rossides

Lecturer
Areas of Teaching: Business, Marketing

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Lecturer
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Chrystalla Kazara

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor of Business Administration, European University Cyprus, 2004
Diploma in Banking Studies, Institute of Banking Studies of Cyprus, 2006
Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2010
Certified Fraud Examiner, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2016
MBA, Cyprus International Institute of Management, 2018

Dr Charalambos Louca

Dr Charalambos Louca

Position: Associate Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Economics, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

M.Sc. in Economics, University of Economics in Varna, 1988
Ph.D. in Economics, University of Economics in Varna, 1994

Charis Millas

Charis Millas

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Accounting, University of Cyprus, 2000
MBA in Financial Management, Johnson & Wales University, 2002

Dr Andreas Petasis

Dr Andreas Petasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree
Areas of Teaching: Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Business Administration, University of Sunderland, 1999
MBA in Management and Marketing, Maastricht School of Management, 2003
Certificate in Accounting, The Association of International Accountants, 2007
PhD in Human Resource Management, Northcentral University, 2018

Dr Yiannos Rossides

Position: Lecturer
Categories: BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Business, Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA of Business Administration, Cyprus College, 1995
Master of Business Administration (MBA), Arkansas State University, 1996
Ph.D. (Management & Marketing), University of Stirling, 2011

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Dip in Banking, Institute of Banking Studies Cyprus, 2007
BA in Business Administration, European University, 2011
Master in Business Administration, Kingston University, 2007
DBA in Human Resource Management, Northcentral University, 2016

 

Συναφή Προγράμματα Σπουδών

Σχετικά Βίντεο ή/και Έντυπα

Remote Business Administration (Master)

Σχετικές Μαρτυρίες

Zhu Shuping
Zhu Shuping
Master in Business Administration / China

Zhu Shuping

The first time I overlooked Cyprus from the plane, I was automatically attracted to its beauty. I always dreamed of being somewhere in scenic Mediterranean and I am actually living my dream. Studying at the American College has given me the opportunity to be right in the heart of Cyprus and surrounded by the Mediterranean.

Ioannis Sfakiotakis
Ioannis Sfakiotakis
Master in Business Administration (Distance Education) / Greece

Ioannis Sfakiotakis

I chose to study remotely because I wanted to work and study at the same time. I have a very good impression of the particular program of study so far. The professors are flexible when I miss deadlines and available for anything I want to ask. I definitely feel that they are by my side. I did not expect that my courses would affect my way of working and my way of thinking at work, but really, through each syllabus unit of my courses I improve my behavior and performance.

Σχετικά Νέα

Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχουν υποτροφίες;

Το American College προσφέρει πολλές υποτροφίες (έκπτωση στα δίδακτρα). Το κολέγιο προσφέρει υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων και τεχνικών σχολών, σε φοιτητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, σε αδέλφια/συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα, σε φοιτητές αθλητές, παιδιά πολυμελών ή μονογονεϊκών οικογενειών, ορφανούς ή με προβλήματα υγείας. Επίσης, προσφέρει υποτροφίες σε μέλη σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Εθνική Φρουρά) και ευπαθείς ομάδες.

Μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω εργασία;

Το American College διαθέτει δραστήριο γραφείο καριέρας. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το βιογραφικό σας και να σας προτείνουμε σε συνεργαζόμενους εργοδότες μόλις αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις. Επιπλέον το American College διοργανώνει ημέρα καριέρας για τους φοιτητές της Μαγειρικής και της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων με εκπρόσωπους από τουλάχιστον 35 ξενοδοχεία της Κύπρου.

Δεν έχω υπόβαθρο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων; Πόσο δύσκολο είναι να αρχίσω το MBA;

Το ΜΒΑ δεν προϋποθέτει την κατοχή Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Για αυτό το λόγο προσφέρονται δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου/διμήνου σε φοιτητές που δεν είναι κάτοχοι Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Πώς διδάσκονται τα μαθήματα;

Οι καθηγητές ναρτούν σημειώσεις, οπτικοακουστικό υλικό και δίνουν 8 μισάωρες διαδικτυακές διαλέξεις ανά μάθημα. Οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν κάποιες εργασίες και μετά να παρακαθίσουν τις τελικές εξετάσεις, οι οποίες μετρούν 100% έναντι της βαθμολογίας του μαθήματος.

Μπορώ να παρακολουθήσω συγκεκριμένα μαθήματα αντί ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε μάθημα σας αρέσει, αρκεί να έχετε παρακολουθήσει τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα του. Οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα, δεν αποκτούν τίτλο σπουδών (π.χ. Δίπλωμα, Πτυχίο) αλλά πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων.

Δεν έχω πολύ διαθέσιμο χρόνο, μπορώ να σπουδάσω;

Μην ανησυχείτε! Το πρόγραμμα προσφέρεται και με μερική φοίτηση όπου μπορεί ένας φοιτητής να εγγραφεί σε 2 ή 3 μαθήματα κάθε τετράμηνο σε μέρες και ώρες που τον βολεύουν. Η μερική φοίτηση προτείνεται σε φοιτητές με πολλές οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;

Προγραμματίζοντας μια συνάντηση με τους Συμβούλους μας, θα ενημερωθείτε διεξοδικά για τη φύση και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αυτού και παράλληλα θα συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε αν το πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι κατάλληλο για εσάς.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό