Λειτουργός Λογιστηρίου – Δίπλωμα

Λειτουργός Λογιστηρίου

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών:

Δίπλωμα

Διάρκεια:

2 Έτη

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

120

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

Το Δίπλωμα Λειτουργός Λογιστηρίου του American College παρέχει στους φοιτητές του, με ένα πολύ πρακτικό τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσουν να εργαστούν αυτόνομα σε ένα μηχανογραφημένο λογιστήριο ως λειτουργοί λογιστηρίου. Οι φοιτητές του προγράμματος αυτού μαθαίνουν σε δύο χρόνια όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι επαγγελματίες λειτουργοί λογιστηρίου. Συγκεκριμένα, αποκτούν γνώσεις σχετικά με:

 • την καταχώρηση των εισπράξεων, πληρωμών και πιστωτικών και χρεωστικών τιμολογίων,
 • τις υποχρεώσεις, τις διαδικασίες και τη συμπλήρωση των εντύπων σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία μιας εταιρείας, τις φορολογίες και την εργοδότηση,
 • τα δημοφιλέστερα στην Κύπρο λογισμικά μηχανογραφημένης λογιστικής και μισθοδοσίας, E-Soft Accounting Software System και Premier Payroll και
 • τα λογισμικά επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων.

Προοπτικές Εργοδότησης και Συνέχισης Σπουδών

Όλοι οι οργανισμοί, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο έχουν μηχανογραφημένο λογιστήριο ή αγοράζουν υπηρεσίες μηχανογραφημένου λογιστηρίου από εταιρείες παροχής λογιστικών υπηρεσιών. Συνεπώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για λειτουργούς λογιστηρίου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πτυχιακό πρόγραμμα Bachelor στον τομέα της Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.:

 • Εταιρείες παροχής λογιστικών ή/και ελεγκτικών υπηρεσιών,
 • Εταιρείες υπηρεσιών, εμπορίου ή βιομηχανίας,
 • Τράπεζες και
 • Δημόσιο και ημικρατικούς οργανισμούς.

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

Η διδακτική ύλη των μαθημάτων του προγράμματος είναι σχεδιασμένη ώστε, να προετοιμάσει τους φοιτητές του Διπλώματος Λειτουργός Λογιστηρίου για να παρακαθήσουν εξωτερικές εξετάσεις και να αποκτήσουν, παράλληλα με τις σπουδές τους, τις ακόλουθες επαγγελματικές πιστοποιήσεις:

 • Pearson LCCI Level 1 Bookkeeping,
 • Pearson LCCI Level 2 Bookkeeping and Accounting,
 • Pearson LCCI Level 3 Accounting and
 • European Computer Driving License (ECDL).

lcci

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο ΔΙΠΑΕ είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης.

Φοιτητική Χορηγία

Το κράτος καταβάλει φοιτητική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Απαιτήσεις Πιστωτικών Μονάδων

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 120 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

 ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης24
Μαθήματα Ειδίκευσης84
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής12
Σύνολο120

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6
ENG205 Αγγλική Επικοινωνία Προχωρημένου Επιπέδου6

Μαθήματα Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC112 Λογιστική I12
ACC203 Λογιστική II12
ACC204 Μηχανογραφημένη Λογιστική12
ACC206 Φορολογία6
ACC207 Λογιστική III12
ACC210 Φορολογία II6
ACC214 Λογιστικές Εφαρμογές12
CSC124 Εφαρμογές Υπολογιστών6
CSC125 Υπολογιστικά Φύλλα6
LAW102 Εταιρικό και Εργατικό Δίκαιο6
LAW103 Εταιρικό και Εργατικό Δίκαιο ΙΙ6
MAJ101 Πρακτική Άσκηση6
MTH105 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το κολέγιο όπως:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC226 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένου Επιπέδου6
MGT102 Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις6

Έτος 1 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC112 Λογιστική I12
CSC117 Εισαγωγή στην Πληροφορική6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
LAW102 Εταιρικό και Εργατικό Δίκαιο6

Έτος 1 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC203 Λογιστική II12
CSC124 Εφαρμογές Υπολογιστών6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
MTH105 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά6

Έτος 2 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC204 Μηχανογραφημένη Λογιστική12
ACC206 Φορολογία6
CSC125 Υπολογιστικά Φύλλα6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6

Έτος 2 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC214 Λογιστικές Εφαρμογές12
ACC210 Φορολογία II6
CSC126 Λογισμικό Παρουσιάσεων6
ENG205 Αγγλική Επικοινωνία Προχωρημένου Επιπέδου6

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πάρουν το ACC207 Λογιστική III (12) μπορούν να το πάρουν στη θέση των ACC210 Φορολογία II (6) και CSC126 Λογισμικό Παρουσιάσεων (6).

Effrosyni Andreou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Gregoris Gregoriou

Associate Lecturer
Areas of Teaching : Computer Science

Ivi Georgiou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Mathematics

Panayiotis Hadjimavris

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Yiannis Karagiorgis

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Law

Thalia Malekou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Maria Michael

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting

Andrie Pouroutidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Sophia Pratzioti

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Phidias Soteriades

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Dr Spyros Theocharides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Effrosyni Andreou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, University of Cyprus, 2018
MA in Language and Communication Coaching, Radboud University, 2019

Gregoris Gregoriou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching : Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Computer Science, University of Nicosia, 2008
MBA in Management Information Systems, University of Nicosia, 2011

Ivi Georgiou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Mathematics

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Applied Mathematics, University of Cyprus, 2016
MSc Data Science, University of Sussex, 2017

Panayiotis Hadjimavris

Panayiotis Hadjimavris

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Accounting, Finance and Auditing, Higher Technological Educational Institute of Kalamata, 2009
MA in Banking and Finance, Open University Cyprus, 2020

Yiannis Karagiorgis

Yiannis Karagiorgis

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Law

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

LLB in Law, European University Cyprus, 2015
LLM in Law, European University Cyprus, 2017
PhD (CAN) in Law, European University Cyprus

Thalia Malekou

Thalia Malekou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, 2006
MA in Education (Special Educational Needs), 2008

Maria Michael

Maria Michael

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Economics and Politics, University of Manchester, 2015
MSc in Shipping Trading and Finance, Cass Business School, 2016
Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2021

Andrie Pouroutidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, National and Kapodistrian University, 2006
Graduate Diploma in Globalisation and Governance, Brunel University, 2007

Sophia Pratzioti

Sophia Pratzioti

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Computer Science, Ionian University, 2008
MSc in International Business, University of Birmingham, 2010
MSc in Information and Communication Systems (System Security), Open University of Cyprus, 2018

Phidias Soteriades

Phidias Soteriades

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Accounting and Finance, Lancaster University, 2012
Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2015
Advanced Diploma in International Taxation, Chartered Institute of Taxation, 2022
Full Member, Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, 2022

Dr Spyros Theocharides

Dr Spyros Theocharides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Computer Engineering, University of Cyprus, 2016
PhD Electrical Engineering, University of Cyprus, 2022

 

Σχετικά Βίντεο ή/και Έντυπα

Accounting Officer (Diploma)

Σχετικές Μαρτυρίες

Yiannis Ioannou
Yiannis Ioannou
Accounting Officer / Cyprus

Yiannis Ioannou

Margarita Stavrou
Margarita Stavrou
Accounting Officer / Cyprus

Margarita Stavrou

I really liked the program of study because it prepared me for LCCI Bookkeeping examinations and taught me how to operate the e-Soft computerized accounting program. I also recommend the American College for its professors who, in addition to their rich knowledge, also have a very humane approach.

Σχετικά Νέα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να λάβω την κρατική φοιτητική χορηγία;

Αν είστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμένατε με την οικογένειά σας στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια και έχετε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €59.000 ενδεχομένως να είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας μέχρι €3.420 / έτος. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λειτουργούς του κολεγίου αν είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας. Οι λειτουργοί του κολεγίου αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε την αίτηση σας για την κρατική φοιτητική χορηγία.

Υπάρχουν ευκολίες πληρωμής;

Βεβαίως, οι φοιτητές μπορούν να πληρώνουν τα δίδακτρα τους σε 8 ή 10 μηνιαίες δόσεις.

Μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω εργασία;

Το American College διαθέτει δραστήριο γραφείο καριέρας. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το βιογραφικό σας και να σας προτείνουμε σε συνεργαζόμενους εργοδότες μόλις αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις. Επιπλέον το American College διοργανώνει ημέρα καριέρας για τους φοιτητές της Μαγειρικής και της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων με εκπρόσωπους από τουλάχιστον 35 ξενοδοχεία της Κύπρου.

Αν έχω σπουδάσει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα/αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Βεβαίως, για τα μαθήματα που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα αντίστοιχα ή συναφή μαθήματα. Με βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 120 ECTS.

Αν έχω πιστοποιητικά εξωτερικών εξετάσεων ή επαγγελματική πείρα ή έχω σπουδάσει σε μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Ναι. Βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 10% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 24 ECTS.

Μετά που θα ολοκληρώσω αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορώ να συνεχίσω σε πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του αξιολογημένου-πιστοποιημένου προγράμματος μπορείτε να μεταφέρετε τα μαθήματα που έχετε επιτυχώς παρακολουθήσει και να συνεχίσετε σε συναφές πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου (Bachelor’s Degree).

Δε γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Πόσο δύσκολο είναι να το αρχίσω;

Η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος δεν προϋποθέτει γνώσεις στο αντικείμενο σπουδών. Η διδασκαλία αρχίζει από τα βασικά και εξελίσσεται στα πιο προχωρημένα.

Τι ισχύει με τις εξωτερικές εξετάσεις όπως LCCI και άλλες;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτού του προγράμματος σπουδών προετοιμάζει τους φοιτητές μας για τις εσωτερικές αξιολογήσεις του κολεγίου αλλά παράλληλα και για εξωτερικές εξετάσεις. Οι καθηγητές μας συμβουλεύουν τους φοιτητές μας για τη διαδικασία εγγραφής και τις ημερομηνίες των εξωτερικών εξετάσεων. Η παρακάθηση εξωτερικών εξετάσεων για απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων συστήνεται από το Κολέγιο αλλά δεν είναι υποχρεωτική.

Δεν έχω πολύ διαθέσιμο χρόνο, μπορώ να σπουδάσω;

Μην ανησυχείτε! Το πρόγραμμα προσφέρεται και με μερική φοίτηση όπου μπορεί ένας φοιτητής να εγγραφεί σε 2 ή 3 μαθήματα κάθε τετράμηνο σε μέρες και ώρες που τον βολεύουν. Η μερική φοίτηση προτείνεται σε φοιτητές με πολλές οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;

Προγραμματίζοντας μια συνάντηση με τους Συμβούλους μας, θα ενημερωθείτε διεξοδικά για τη φύση και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αυτού και παράλληλα θα συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε αν το πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι κατάλληλο για εσάς.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό