Γενικά για το American College

Το American College είναι ένα κορυφαίο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 1975. Το Κολέγιο βρίσκεται στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου. Η Κύπρος είναι ένα νησί που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής και είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το American College είναι ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Το Κολέγιο είναι εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αξιολογημένων-πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών. Τα προγράμματά του βασίζονται στα πρότυπα της Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής ανώτερης εκπαίδευσης και είναι αναγνωρισμένα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων του American College προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα και το Κολέγιο έχει φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Επίκαιρα, ευέλικτα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών

Το American College στοχεύει να εφοδιάσει τους φοιτητές του με προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία που χαίρουν μεγάλης εκτίμησης, τα οποία θα εκπληρώσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες και θα εμπλουτίσουν τη μελλοντική τους ζωή. Η ευελιξία και η ποικιλία των προγραμμάτων σπουδών μας προσελκύουν φοιτητές όλων των ηλικιών από κάθε υπόβαθρο και από πολλές διαφορετικές χώρες.

Τα προγράμματά μας αναθεωρούνται τακτικά ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών μας και στις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα και να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες τάσεις και απαιτήσεις. Στο American College οι φοιτητές βιώνουν νέες μεθόδους και προσεγγίσεις μάθησης σε ένα αγώγιμο και δημιουργικό περιβάλλον. Προτεραιότητά μας είναι να επιτρέψουμε και να ενθαρρύνουμε τους φοιτητές μας να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να επιτύχουν ακαδημαϊκή αριστεία μέσω ευέλικτων και καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών.

Διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαίδευση

Το American College ανέπτυξε και διατηρεί ακαδημαϊκούς δεσμούς με μια σειρά από Αμερικανικά, Βρετανικά, Ευρωπαϊκά, Αυστραλιανά, Καναδικά και άλλα πανεπιστήμια, παρέχοντας στους φοιτητές του διάφορες ευκαιρίες μετεγγραφής για περαιτέρω σπουδές. Οι φοιτητές μας μπορούν να μετεγγραφούν σε αυτά τα πανεπιστήμια για να συνεχίσουν τις πτυχιακές τους σπουδές ή για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ και διδακτορικό). Επιπλέον, στο American College έχει απονεμηθεί ο χάρτης Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση και το Κολέγιο εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές μας, μεταξύ άλλων, να συμμετέχουν σε προγράμματα φοιτητικής κινητικότητας. Το Κολέγιο διαθέτει έναν εκτενή και διευρυμένο κατάλογο Ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στα οποία οι φοιτητές μας μπορούν να σπουδάσουν για ένα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Αντίστοιχα, οι φοιτητές αυτών των ιδρυμάτων μπορούν να σπουδάσουν στο American College για ένα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και οι σπουδές τους αναγνωρίζονται πλήρως.

Τίτλοι σπουδών που χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και που ενισχύουν την εργοδότηση

Οι τίτλοι σπουδών (Πιστοποιητικά, Διπλώματα, Πτυχία και Μάστερ) που προσφέρει το American College χαίρουν μεγάλης εκτίμησης από τους εργοδότες. Εργοδότες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενδιαφέρονται να προσλάβουν απόφοιτους του, για τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Οι απόφοιτοί μας έχουν εισέλθει με επιτυχία στον εργασιακό κόσμο και έχουν διαπρέψει στους τομείς των σπουδών τους.

Σύγχρονες και καλά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις

Το Κολέγιο μας αποτελείται από σύγχρονες και καλά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις όπως μια πλούσια βιβλιοθήκη και διαδικτυακή βιβλιοθήκη, υπερσύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών, επαγγελματικά εργαστήρια κουζίνας και εστιατορίου, αίθουσες διδασκαλίας, γυμναστήριο και καφετέριες. Το American College προσφέρει στους φοιτητές του όλα όσα χρειάζονται για να υλοποιήσουν με επιτυχία τις σπουδές τους και ταυτόχρονα να έχουν μια ευχάριστη φοιτητική ζωή. Τα εργαστήριά μας δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές μας να εξοικειωθούν με όργανα, εργαλεία και εξοπλισμό, να ασχοληθούν με τη χρήση τους και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς των σπουδών τους. Τα άρτια εξοπλισμένα και επικαιροποιημένα εργαστήρια είναι απαραίτητα για την παροχή μιας σύγχρονης ανώτερης εκπαίδευσης καθώς επιτρέπουν την πρακτική κατανόηση του θεωρητικού υλικού και την απόκτηση δεξιοτήτων που θα παράσχουν στους φοιτητές πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας.

Αφοσιωμένοι καθηγητές

Η ποιότητα της εκπαίδευσής μας είναι ο καθρέφτης των καθηγητών μας. Οι καθηγητές του American College ενδιαφέρονται προσωπικά για την επιτυχία του κάθε φοιτητή. Δουλεύοντας μαζί, το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές, δημιουργούν και καλλιεργούν μια κοινότητα που προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό μέσω της επίσημης και άτυπης αλληλεπίδρασης. Οι καθηγητές μας, αποτελούν μια ενθουσιώδη και ικανή ακαδημαϊκή κοινότητα, με υψηλά προσόντα και διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία. Μερικοί από τους καθηγητές μας συνεχίζουν να είναι ενεργοί επαγγελματίες στον τομέα που διδάσκουν και έτσι μεταφέρουν την επαγγελματική εμπειρία και γνώση από τον τομέα τους στις αίθουσες διδασκαλίας.

Ζωντανή και πολυπολιτισμική κοινότητα

Το American College είναι μια ζωντανή και πολυπολιτισμική κοινότητα. Οι διεθνείς μας φοιτητές, προέρχονται από χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας, και τυγχάνουν θερμής υποδοχής στο Κολέγιο. Για τους διεθνείς φοιτητές μας, η έναρξη προπτυχιακών-πτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει την μετοίκηση τους στην Κύπρο. Εκτός από την αντιμετώπιση των ακαδημαϊκών θεμάτων, οι διεθνείς φοιτητές θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, σε ένα περιβάλλον με διαφορετική κουλτούρα και διαφορετική γλώσσα. Το προσωπικό μας έχει ιδιαίτερη ευθύνη να κάνει αυτή τη μετάβαση των φοιτητών αυτών όσο το δυνατόν πιο ομαλή.

Συμπαγές, φιλικό και πάνω από όλα ανθρώπινο Κολέγιο

Το αφοσιωμένο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό μας εργάζεται σκληρά ώστε το American College να συνεχίσει να παραμένει ένα ζεστό, ανθρώπινο και φιλικό Κολέγιο. Μέρος της μοναδικότητας του Κολεγίου μας είναι το γεγονός ότι συνδυάζουμε την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας με μια συνεχή προσπάθεια να διατηρήσουμε προσωπική σχέση με κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Ξοδεύουμε πολύ χρόνο και προσπάθεια για να κάνουμε όλους τους φοιτητές μας να νιώθουν ευπρόσδεκτοι και για να τους προσφέρουμε οποιαδήποτε υποστήριξη χρειάζονται.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό