Πληροφορική – Πτυχίο

Πληροφορική

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών:

Πτυχίο

Διάρκεια:

4 Έτη

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

240

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Αγγλική

Το πρόγραμμα σπουδών Πτυχίο στην Πληροφορική του American College έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο των σημερινών και μελλοντικών αναγκών της αγοράς. Είναι ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών το οποίο παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα πτυχών της πληροφορικής. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει πέραν από τα παραδοσιακά μαθήματα όπως Προγραμματισμός, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων και Βάσεις Δεδομένων, πολλά μαθήματα σημαντικών εξελισσόμενων τομέων της Πληροφορικής όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, Κινητός Υπολογισμός (Mobile Computing), Νεφοϋπολογιστική (Cloud Computing), Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), Φορετές Τεχνολογίες (Wearable Technologies) και Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Παιχνιδιών.

Τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται σε πλήρως εξοπλισμένα και σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής από προσοντούχους και έμπειρους επαγγελματίες του τομέα. Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στην Πληροφορική είναι έτοιμοι επαγγελματίες στους τομείς της πληροφορικής.

Προοπτικές Εργοδότησης και Συνέχισης Σπουδών

Αναμφίβολα η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η «εισβολή» της σε όλους τους τομείς της οικονομίας δημιούργησε υψηλή ζήτηση για απόφοιτους πτυχίων πληροφορικής. Οι ανάγκες σε ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής, διαχείριση συστημάτων πληροφορικής, ασφάλεια δικτύων κ.α. είναι τεράστιες. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master σε διάφορους τομείς της πληροφορικής κ.α.:

  • Εταιρείες ανάπτυξης λογισμικών, εφαρμογών διαδικτύου και εφαρμογών κινητών τηλεφώνων,
  • Εταιρείες υπηρεσιών και εμπορίου προϊόντων πληροφορικής,
  • Εταιρείες εγκατάστασης και διαχείρισης δικτύων,
  • Τράπεζες,
  • Δημόσιο και ημικρατικούς οργανισμούς και
  • Εκπαιδευτικοί ή σύμβουλοι/ερευνητές σχετικά με την πληροφορική.

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο ΔΙΠΑΕ είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης.

Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικά Επιδόματα

Το κράτος καταβάλει φοιτητική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, το κράτος καταβάλει φοιτητικά επιδόματα σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Τα επιδόματα είναι: επίδομα διαβίωσης €1.800, επίδομα σίτισης €1.092, επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου €200 και επίδομα πρωτοετών φοιτητών/τριών €500.

Απαιτήσεις Πιστωτικών Μονάδων

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

 ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης42
Μαθήματα Μαθηματικών30
Μαθήματα Ειδίκευσης144
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής24
Σύνολο240

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών6
ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6
GRE101 Νεοελληνικά6
GRE201 Νεοελληνικά II6
HST101 Ευρωπαϊκή Ιστορία6
HST102 Ιστορία της Κύπρου6
PHI101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία6
POL101 Πολιτικές Σπουδές6
PSY101 Εισαγωγή στη Ψυχολογία6
SOC101 Αρχές Κοινωνιολογίας6

Μαθήματα Μαθηματικών

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MTH102 Στατιστική6
MTH103 Απειροστικός Λογισμός6
MTH104 Διακριτά Μαθηματικά6
MTH202 Απειροστικός Λογισμός II6
MTH203 Γραμμική Άλγεβρα6

Μαθήματα Ειδίκευσης

108 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC101 Βασικές Αρχές Πληροφορικής6
CSC103 Προγραμματισμός6
CSC105 Ψηφιακή Λογική6
CSC112 Προγραμματισμός II6
CSC202 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι6
CSC203 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης6
CSC205 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων6
CSC206 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών6
CSC210 Διαδικτυακός Προγραμματισμός6
CSC302 Βάσεις Δεδομένων6
CSC307 Τεχνολογία Λογισμικού6
CSC308 Λειτουργικά Συστήματα6
CSC407 Επικοινωνίες και Δίκτυα6
CSC410 Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη6
CSC414 Διπλωματική Εργασία Πληροφορικής I12
CSC415 Διπλωματική Εργασία Πληροφορικής II12

36 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC310 Προγραμματισμός στην Java6
CSC311 Κινητός Υπολογισμός6
CSC312 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή6
CSC313 Διαδικτυακός Προγραμματισμός Προχωρημένου Επιπέδου6
CSC416 Ασφάλεια Δικτύων6
CSC417 Νεφοϋπολογιστική, Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Φορετές Τεχνολογίες6
CSC419 Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση6
CSC420 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Παιχνιδιών6
MAJ101 Πρακτική Άσκηση6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το κολέγιο.

Έτος 1 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC101 Βασικές Αρχές Πληροφορικής6
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών6
CSC103 Προγραμματισμός6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
MTH103 Απειροστικός Λογισμός6

Έτος 1 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC105 Ψηφιακή Λογική6
CSC112 Προγραμματισμός II6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
MTH102 Στατιστική6
MTH104 Διακριτά Μαθηματικά6

Έτος 2 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC203 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης6
CSC205 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6
MTH203 Γραμμική Άλγεβρα6
Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης6

Έτος 2 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC202 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι6
CSC206 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών6
CSC302 Βάσεις Δεδομένων6
MTH202 Απειροστικός Λογισμός II6
Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης6

Έτος 3 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC308 Λειτουργικά Συστήματα6
CSC407 Επικοινωνίες και Δίκτυα6
CSC410 Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6
CSC310 Προγραμματισμός στην Java6

Έτος 3 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC210 Διαδικτυακός Προγραμματισμός6
CSC307 Τεχνολογία Λογισμικού6
ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6
CSC312 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή6

Έτος 4 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC414 Διπλωματική Εργασία Πληροφορικής I12
CSC313 Διαδικτυακός Προγραμματισμός Προχωρημένου Επιπέδου6
CSC417 Νεφοϋπολογιστική, Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Φορετές Τεχνολογίες6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6

Έτος 4 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC415 Διπλωματική Εργασία Πληροφορικής II12
CSC311 Κινητός Υπολογισμός6
CSC416 Ασφάλεια Δικτύων6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6

Effrosyni Andreou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Gregoris Gregoriou

Associate Lecturer
Areas of Teaching : Computer Science

Dr Christina Ioannou

Assistant Professor
Areas of Teaching: History

Michalis Ioannou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Gregoris Liasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Charalambos Louca

Associate Professor
Areas of Teaching: Economics, Business

Thalia Malekou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Dr Katerina Mantzouni

Lecturer
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Dr Nicos Panayiotides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Political Science

Dr Andis Panayiotou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Greek Language

Dr Constandinos Papakyriacou

Lecturer
Areas of Teaching: Psychology

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Sociology

Andrie Pouroutidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Sophia Pratzioti

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Michalis Savva

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science, Computer Networks

Dr Christodoulos Skouroumounis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Spyros Theocharides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Sakis Papalexiou

Head of Computer Center

Effrosyni Andreou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, University of Cyprus, 2018
MA in Language and Communication Coaching, Radboud University, 2019

Gregoris Gregoriou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching : Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Computer Science, University of Nicosia, 2008
MBA in Management Information Systems, University of Nicosia, 2011

Dr Christina Ioannou

Dr Christina Ioannou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: History

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in History and Archaeology, University of Cyprus, 2002
MA in Ancient Classic Literature and History, University of Paris X-Nanterre, 2003
PhD in Ancient History and Archaeology, University of Paris IV-Sorbonne and Paris X-Nanterre, 2010

Michalis Ioannou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Computer Science, Cyprus College, 2002
BSc in Computer Science, University of Kent, 2004
MSc in Network Centered Computing, The University of Reading, 2005

Dr Gregoris Liasis

Dr Gregoris Liasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc and MSc in Electrical and Computer Technology Engineering, University of Patra, 1996
PhD in Information and Communication Systems, Open University of Cyprus, 2016

Dr Charalambos Louca

Dr Charalambos Louca

Position: Associate Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Economics, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

M.Sc. in Economics, University of Economics in Varna, 1988
Ph.D. in Economics, University of Economics in Varna, 1994

Thalia Malekou

Thalia Malekou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, 2006
MA in Education (Special Educational Needs), 2008

Dr Katerina Mantzouni

Dr Katerina Mantzouni

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Mathematics, University of Patra, 2010
MSc Mathematics of Computers and Decision Making, University of Patra, 2014
PhD in Statistics, Athens University of Economics and Business, 2022

Dr Nicos Panayiotides

Dr Nicos Panayiotides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Political Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Mass Media, Panteion University, 2001
MA in International and European Studies, Panteion University, 2004
Bachelor of Political Science and History, Panteion University, 2009
PhD in Politics, Panteion University, 2010

Dr Andis Panayiotou

Dr Andis Panayiotou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Greek Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

B.A. in English & Greek Language & Literature, University of Athens, 1971
M.A. in T.E.S.O.L., Columbia University, 1990
M.Ed. in T.E.S.O.L, Columbia University, 1991
Ph.D. in English Language & Literature, University of Athens, 2003

Dr Constandinos Papakyriacou

Dr Constandinos Papakyriacou

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Psychology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Psychology, University of Nicosia, 2011
MA General/ Theoretical Psychology, Fairleigh Dickinson University, 2014
Ph.D. Clinical Psychology, University of Nicosia, 2022

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Sociology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Social Policy and Criminology, Τhe University of Hull, 1999
MA in Research and Thesis in Social Policy, The University of Nottingham, 2000
PhD in Social Policy and Administration, The University of Nottingham, 2014

Andrie Pouroutidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, National and Kapodistrian University, 2006
Graduate Diploma in Globalisation and Governance, Brunel University, 2007

Sophia Pratzioti

Sophia Pratzioti

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Computer Science, Ionian University, 2008
MSc in International Business, University of Birmingham, 2010
MSc in Information and Communication Systems (System Security), Open University of Cyprus, 2018

Michalis Savva

Michalis Savva

Position: Associate Lecturer
Categories: Computer Science – Bachelor’s Degree, Faculty, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science, Computer Networks

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Business Planning and Information Systems, Technological Educational Institute, Patra, 2008
MSc Information and Communication Systems Security, Open University of Cyprus, 2014
MSc Wireless Communication Systems, Open University of Cyprus, 2017

Dr Christodoulos Skouroumounis

Dr Christodoulos Skouroumounis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Electrical and Computer Engineering National, Technical University of Athens, 2014
PhD in Electrical and Computer, University of Cyprus, 2019

Dr Spyros Theocharides

Dr Spyros Theocharides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Computer Engineering, University of Cyprus, 2016
PhD Electrical Engineering, University of Cyprus, 2022

Sakis Papalexiou

Position: Head of Computer Center
Phone: +357 22368000
Email: sakis.papalexiou@ac.ac.cy
Categories: Administraion, Computer Science – Bachelor’s Degree

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

 

Συναφή Προγράμματα Σπουδών

Σχετικά Βίντεο ή/και Έντυπα

Computer Science (Bachelor)

Σχετικές Μαρτυρίες

Ambe Ange Mukumbang
Ambe Ange Mukumbang
Computer Science / Cameroon

Ambe Ange Mukumbang

The American College, situated at the heart of the capital of Cyprus is an amazing place to study. It offers a wide variety of programs and provides an international network. Imagine a Cameroonian student working in a group with Greek, Chinese, Polish, Nepalese, Cypriot, Sri Lankan, Nigerian and Moroccan students; that is the world in a nut shell. My experience in the Computer Science program has inspired me to continue my studies in the field. The staff team is extremely supportive and very approachable. My experience as an the American College student has been great and one that should not be missed; to miss it would be to miss out.

Eleni Andreou
Eleni Andreou
Office Management / Cyprus

Eleni Andreou

Elena Zavou
Elena Zavou
Computer Science / Cyprus

Elena Zavou

Επέλεξα να σπουδάσω Πληροφορική στο American College, γιατί θεωρώ πως η Πληροφορική είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Οι καθηγητές είναι άψογοι και η ποιότητα του προγράμματος και οι εγκαταστάσεις του κολεγίου με ικανοποιούν πάρα πολύ.”

Σχετικά Νέα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να λάβω την κρατική φοιτητική χορηγία;

Αν είστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμένατε με την οικογένειά σας στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια και έχετε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €59.000 ενδεχομένως να είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας μέχρι €3.420 / έτος. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λειτουργούς του κολεγίου αν είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας. Οι λειτουργοί του κολεγίου αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε την αίτηση σας για την κρατική φοιτητική χορηγία.

Υπάρχουν υποτροφίες;

Το American College προσφέρει πολλές υποτροφίες (έκπτωση στα δίδακτρα). Το κολέγιο προσφέρει υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων και τεχνικών σχολών, σε φοιτητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, σε αδέλφια/συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα, σε φοιτητές αθλητές, παιδιά πολυμελών ή μονογονεϊκών οικογενειών, ορφανούς ή με προβλήματα υγείας. Επίσης, προσφέρει υποτροφίες σε μέλη σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Εθνική Φρουρά) και ευπαθείς ομάδες.

Υπάρχουν ευκολίες πληρωμής;

Βεβαίως, οι φοιτητές μπορούν να πληρώνουν τα δίδακτρα τους σε 8 ή 10 μηνιαίες δόσεις.

Μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω εργασία;

Το American College διαθέτει δραστήριο γραφείο καριέρας. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το βιογραφικό σας και να σας προτείνουμε σε συνεργαζόμενους εργοδότες μόλις αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις. Επιπλέον το American College διοργανώνει ημέρα καριέρας για τους φοιτητές της Μαγειρικής και της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων με εκπρόσωπους από τουλάχιστον 35 ξενοδοχεία της Κύπρου.

Αν έχω σπουδάσει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα/αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Βεβαίως, για τα μαθήματα που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα αντίστοιχα ή συναφή μαθήματα. Με βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 120 ECTS.

Αν έχω πιστοποιητικά εξωτερικών εξετάσεων ή επαγγελματική πείρα ή έχω σπουδάσει σε μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Ναι. Βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 10% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 24 ECTS.

Μετά που θα ολοκληρώσω αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορώ να συνεχίσω σε πρόγραμμα σπουδών Master;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του αξιολογημένου-πιστοποιημένου προγράμματος μπορείτε να συνεχίσετε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master’s Degree).

Δε γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Πόσο δύσκολο είναι να το αρχίσω;

Η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος δεν προϋποθέτει γνώσεις στο αντικείμενο σπουδών. Η διδασκαλία αρχίζει από τα βασικά και εξελίσσεται στα πιο προχωρημένα.

Μπορώ να παρακολουθήσω συγκεκριμένα μαθήματα αντί ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε μάθημα σας αρέσει, αρκεί να έχετε παρακολουθήσει τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα του. Οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα, δεν αποκτούν τίτλο σπουδών (π.χ. Δίπλωμα, Πτυχίο) αλλά πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων.

Δεν έχω πολύ διαθέσιμο χρόνο, μπορώ να σπουδάσω;

Μην ανησυχείτε! Το πρόγραμμα προσφέρεται και με μερική φοίτηση όπου μπορεί ένας φοιτητής να εγγραφεί σε 2 ή 3 μαθήματα κάθε τετράμηνο σε μέρες και ώρες που τον βολεύουν. Η μερική φοίτηση προτείνεται σε φοιτητές με πολλές οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;

Προγραμματίζοντας μια συνάντηση με τους Συμβούλους μας, θα ενημερωθείτε διεξοδικά για τη φύση και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αυτού και παράλληλα θα συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε αν το πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι κατάλληλο για εσάς.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό