Συνεισφορά στην Κοινωνία

Η κοινωνική ευθύνη είναι θεμελιώδους σημασίας για το American College και αποδεικνύεται μέσα από την πολυποίκιλη συνεισφορά του στην κοινωνία. Η συνεισφορά του American College στην κοινωνία έχει τις ακόλουθες μορφές:

Παροχή Υποτροφιών

Το American College παρέχει πολλές υποτροφίες σε αποφοίτους σχολείων μέσης εκπαίδευσης, άλλα και σε άτομα και οργανισμούς της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

Υποστήριξη Εθελοντικών, Φιλανθρωπικών και Μη-Κερδοσκοπικών Οργανισμών και Συνδέσμων

Το American College υποστηρίζει τις δραστηριότητες πολλών εθελοντικών, φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών και συνδέσμων προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Η υποστήριξη παρέχεται με τη μορφή χορηγιών ή οικονομικών συνεισφορών, παροχή δωρεάν πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του Κολεγίου, καθώς και εθελοντική εργασία από το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και φοιτητές του κολεγίου. Τα τελευταία χρόνια, το American College έχει υποστηρίξει μεταξύ άλλων τους ακόλουθους οργανισμούς και συνδέσμους:

Cyprus Association of Cancer Patients and Friends (PASYKAF)

Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ ιδρύθηκε το 1986 από 21 άτομα με εμπειρία καρκίνου και άλλων αφοσιωμένων φίλων και εξελίχθηκε σε ένα οργανισμό με χιλιάδες μέλη και υποστηρικτές, που προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς καθώς και προγράμματα πρόληψης.

Τα μέλη του ΠΑΣΥΚΑΦ με εμπειρία καρκίνου βγήκανε προς τα έξω, δίνοντας το μήνυμα ότι είχανε καρκίνο, μπορούν όμως να ζήσουν και είναι εδώ. Ο ΠΑΣΥΚΑΦ άνοιξε την αγκαλιά του, για να δεχτεί όλο και περισσότερους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου, απομονωμένους, φοβισμένους, να τους στηρίξει, να τους ενθαρρύνει και να πορευτούνε όλοι μαζί.

Κύριο μέλημα του ΠΑΣΥΚΑΦ είναι, να γίνει αλλαγή νοοτροπίας, όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους επιστήμονες και στην πολιτεία. Ο ΠΑΣΥΚΑΦ επιδιώκει να νοιώσουν οι ασθενείς ότι είμαστε δίπλα τους και ότι όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε αλλαγές στη σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος ώστε να μπούμε σε μια νέα εποχή, την εποχή της εξέλιξης. Να δείξουμε πού βρίσκεται ο μύθος για τον καρκίνο και πού η πραγματικότητα.

Cyprus Myopathy Association (MDA Cyprus)

Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου (MDA Cyprus)

Ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου (MDA Cyprus), ιδρύθηκε το 1986 και μέλη του είναι παιδιά και ενήλικες, από όλη την Κύπρο.

Οι στόχοι του Συνδέσμου Μυοπαθών είναι η εξασφάλιση και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διακινητικής βοήθειας και συμπαράστασης προς τα μέλη του, η προαγωγή μέτρων για ενεργότερη συμμετοχή του κράτους και της κοινωνίας προς όλους τους τομείς που αφορούν τους Μυοπαθείες και η διοργάνωση διαλέξεων και εκδηλώσεων για ενημέρωση των μελών για τις έρευνες ή άλλα θέματα που τους αφορούν.

The Association of Parents and Friends of Children with Heart Disease

Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών, ιδρύθηκε το 1985 από γονείς καρδιοπαθών παιδιών με κύριο μέλημα του να στηρίζει με κάθε τρόπο τα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Τα τελευταία χρόνια συνοδοιπόροι και σύμμαχοι του συνδέσμου οι ίδιοι οι πάσχοντες οι οποίοι στηρίζουν το έργο και τις δράσεις του Συνδέσμου.

The Cyprus Anti-Cancer Society

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου (ιδρύθηκε το 1971) είναι εγγεγραμμένος Φιλανθρωπικός Οργανισμός που φροντίζει άτομα με καρκίνο παρέχοντάς τους πλήρεις Υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στόχος του είναι να στηρίξει τις οικογένειες και τους φροντιστές των ασθενών, αλλά και να ενημερώσει το ευρύτερο κοινό για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την ανακούφιση του καρκίνου.

Σχετικά Νέα

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό