Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων – Δίπλωμα

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών:

Δίπλωμα

Διάρκεια:

2 Έτη

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

120

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

Οι φοιτητές του Διπλώματος Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων του American College αποκτούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες και μαθαίνουν σε δύο χρόνια μόνο, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι επαγγελματίες δικτύων υπολογιστών. Τα μαθήματα του προγράμματος αυτού διδάσκονται σε πλήρως εξοπλισμένα και σύγχρονα εργαστήρια δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής από έμπειρους επαγγελματίες του τομέα. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις σχετικά με:

 • την τοποθέτηση servers, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακού εξοπλισμού όπως routers, switches, firewall και συσκευές ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi),
 • την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση και ενημέρωση λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού,
 • την εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού και
 • την άσκηση διαγνωστικών ελέγχων, την αναγνώριση και αποκατάσταση βλαβών και τη διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου.

Προοπτικές Εργοδότησης και Συνέχισης Σπουδών

Οι περισσότεροι οργανισμοί διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με δίκτυο. Συνεπώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για προσωπικό που εξειδικεύεται στην εγκατάσταση και διαχείριση δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών και άλλου εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα των Δικτύων Υπολογιστών, Ασφάλειας Δικτύων, Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης κ.α.:

 • Εταιρείες εγκατάστασης και διαχείρισης δικτύων,
 • Εταιρείες υπηρεσιών, εμπορίου ή βιομηχανίας,
 • Τράπεζες,
 • Πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και internet,
 • Εταιρείες εμπορίας προϊόντων δικτύων και πληροφορικής, και
 • Δημόσιο και ημικρατικούς οργανισμούς.

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

Η διδακτική ύλη των μαθημάτων του προγράμματος είναι σχεδιασμένη, ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές του Διπλώματος Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων για να παρακαθήσουν εξωτερικές εξετάσεις και να αποκτήσουν, παράλληλα με τις σπουδές τους, τις ακόλουθες επαγγελματικές πιστοποιήσεις:

 • Cisco Certified Network Associate (CCNA),
 • Microsoft Azure Administrator,
 • Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate και
 • Certified Ethical Hacker (CEH).

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο ΔΙΠΑΕ είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης.

Φοιτητική Χορηγία

Το κράτος καταβάλει φοιτητική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Απαιτήσεις Πιστωτικών Μονάδων

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 120 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

 ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης24
Μαθήματα Ειδίκευσης84
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής12
Σύνολο120

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6
ENG205 Αγγλική Επικοινωνία Προχωρημένου Επιπέδου6

Μαθήματα Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC117 Εισαγωγή στην Πληροφορική6
CSC122 Διαχείριση Συστημάτων I6
CSC123 Δίκτυα Υπολογιστών Ι6
CSC124 Εφαρμογές Υπολογιστών6
CSC127 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ6
CSC128 Συντήρηση Υπολογιστών6
CSC129 Προγραμματισμός6
CSC218 Ασφάλεια Δικτύων I6
CSC219 Διαχείριση Συστημάτων II6
CSC221 Δίκτυα Υπολογιστών III6
CSC222 Δίκτυα Υπολογιστών IV6
CSC223 Διαχείριση Συστημάτων III6
CSC224 Διαχείριση Συστημάτων IV6
CSC225 Ασφάλεια Δικτύων II6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το κολέγιο όπως:

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC125 Υπολογιστικά Φύλλα6
CSC126 Λογισμικό Παρουσιάσεων6

Έτος 1 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC117 Εισαγωγή στην Πληροφορική6
CSC122 Διαχείριση Συστημάτων I6
CSC123 Δίκτυα Υπολογιστών Ι6
CSC128 Συντήρηση Υπολογιστών6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6

Έτος 1 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC124 Εφαρμογές Υπολογιστών6
CSC127 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ6
CSC129 Προγραμματισμός6
CSC219 Διαχείριση Συστημάτων II6
ENG102 Αγγλική Γραφή6

Έτος 2 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC125 Υπολογιστικά Φύλλα6
CSC218 Ασφάλεια Δικτύων I6
CSC221 Δίκτυα Υπολογιστών III6
CSC223 Διαχείριση Συστημάτων III6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6

Έτος 2 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC126 Λογισμικό Παρουσιάσεων6
CSC222 Δίκτυα Υπολογιστών IV6
CSC224 Διαχείριση Συστημάτων IV6
CSC225 Ασφάλεια Δικτύων II6
ENG205 Αγγλική Επικοινωνία Προχωρημένου Επιπέδου6

Effrosyni Andreou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

George Lialiaris

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Networks

Thalia Malekou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Andrie Pouroutidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Sophia Pratzioti

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Spyros Theocharides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Angelos Vassiliou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Networks

Effrosyni Andreou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, University of Cyprus, 2018
MA in Language and Communication Coaching, Radboud University, 2019

George Lialiaris

George Lialiaris

Position: Associate Lecturer
Categories: Computer & Network Technician – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Computer Networks

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA Public Relations, The Philips College, 2005
Associate Degree, Computer Technology, European University Cyprus, 2012
BSc Computer Science, European University Cyprus, 2018
MSc Computers and Networks Technology, Open University of Cyprus, 2021

Thalia Malekou

Thalia Malekou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, 2006
MA in Education (Special Educational Needs), 2008

Andrie Pouroutidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, National and Kapodistrian University, 2006
Graduate Diploma in Globalisation and Governance, Brunel University, 2007

Sophia Pratzioti

Sophia Pratzioti

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Computer Science, Ionian University, 2008
MSc in International Business, University of Birmingham, 2010
MSc in Information and Communication Systems (System Security), Open University of Cyprus, 2018

Dr Spyros Theocharides

Dr Spyros Theocharides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Computer Engineering, University of Cyprus, 2016
PhD Electrical Engineering, University of Cyprus, 2022

Angelos Vassiliou

Position: Associate Lecturer
Categories: Computer & Network Technician – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Computer Networks

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Electronics Engineering, Hellenic Airforce Academy, 2008

MSc in Computer Engineering, University of Cyprus, 2012

 

Συναφή Προγράμματα Σπουδών

Σχετικά Βίντεο ή/και Έντυπα

Computer and Network Technician (Diploma)

Σχετικές Μαρτυρίες

Panayiotis Mousikos
Panayiotis Mousikos
Computer and Network Technician / Cyprus

Panayiotis Mousikos

Constantinos Capsalis
Constantinos Capsalis
Computer and Network Technician / Cyprus

Constantinos Capsalis

Tasos Petratos
Tasos Petratos
Computer and Network Technician / Greece

Tasos Petratos

Αποφάσισα να σπουδάσω Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων γιατί ήθελα να αλλάξω επάγγελμα. Το American College ήτανε γνωστό σ’ εμένα και είχε πολύ καλή φήμη. Το κολέγιο είναι πολύ κοντά στο φοιτητή και έχει απογευματινά μαθήματα που βολεύανε πάρα πολύ λόγω εργασίας. Θα το σύστηνα σε ένα φίλο οπωσδήποτε!

Σχετικά Νέα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να λάβω την κρατική φοιτητική χορηγία;

Αν είστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμένατε με την οικογένειά σας στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια και έχετε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €59.000 ενδεχομένως να είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας μέχρι €3.420 / έτος. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λειτουργούς του κολεγίου αν είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας. Οι λειτουργοί του κολεγίου αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε την αίτηση σας για την κρατική φοιτητική χορηγία.

Υπάρχουν υποτροφίες;

Το American College προσφέρει πολλές υποτροφίες (έκπτωση στα δίδακτρα). Το κολέγιο προσφέρει υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων και τεχνικών σχολών, σε φοιτητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, σε αδέλφια/συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα, σε φοιτητές αθλητές, παιδιά πολυμελών ή μονογονεϊκών οικογενειών, ορφανούς ή με προβλήματα υγείας. Επίσης, προσφέρει υποτροφίες σε μέλη σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Εθνική Φρουρά) και ευπαθείς ομάδες.

Υπάρχουν ευκολίες πληρωμής;

Βεβαίως, οι φοιτητές μπορούν να πληρώνουν τα δίδακτρα τους σε 8 ή 10 μηνιαίες δόσεις.

Μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω εργασία;

Το American College διαθέτει δραστήριο γραφείο καριέρας. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το βιογραφικό σας και να σας προτείνουμε σε συνεργαζόμενους εργοδότες μόλις αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις. Επιπλέον το American College διοργανώνει ημέρα καριέρας για τους φοιτητές της Μαγειρικής και της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων με εκπρόσωπους από τουλάχιστον 35 ξενοδοχεία της Κύπρου.

Αν έχω σπουδάσει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα/αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Βεβαίως, για τα μαθήματα που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα αντίστοιχα ή συναφή μαθήματα. Με βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 120 ECTS.

Αν έχω πιστοποιητικά εξωτερικών εξετάσεων ή επαγγελματική πείρα ή έχω σπουδάσει σε μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Ναι. Βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 10% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 24 ECTS.

Μετά που θα ολοκληρώσω αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορώ να συνεχίσω σε πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του αξιολογημένου-πιστοποιημένου προγράμματος μπορείτε να μεταφέρετε τα μαθήματα που έχετε επιτυχώς παρακολουθήσει και να συνεχίσετε σε συναφές πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου (Bachelor’s Degree).

Δε γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Πόσο δύσκολο είναι να το αρχίσω;

Η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος δεν προϋποθέτει γνώσεις στο αντικείμενο σπουδών. Η διδασκαλία αρχίζει από τα βασικά και εξελίσσεται στα πιο προχωρημένα.

Μπορώ να παρακολουθήσω συγκεκριμένα μαθήματα αντί ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε μάθημα σας αρέσει, αρκεί να έχετε παρακολουθήσει τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα του. Οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα, δεν αποκτούν τίτλο σπουδών (π.χ. Δίπλωμα, Πτυχίο) αλλά πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων.

Δεν έχω πολύ διαθέσιμο χρόνο, μπορώ να σπουδάσω;

Μην ανησυχείτε! Το πρόγραμμα προσφέρεται και με μερική φοίτηση όπου μπορεί ένας φοιτητής να εγγραφεί σε 2 ή 3 μαθήματα κάθε τετράμηνο σε μέρες και ώρες που τον βολεύουν. Η μερική φοίτηση προτείνεται σε φοιτητές με πολλές οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;

Προγραμματίζοντας μια συνάντηση με τους Συμβούλους μας, θα ενημερωθείτε διεξοδικά για τη φύση και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αυτού και παράλληλα θα συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε αν το πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι κατάλληλο για εσάς.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό