Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Δίπλωμα

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών:

Δίπλωμα

Διάρκεια:

2 Έτη

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

120

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

Το Δίπλωμα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ είναι ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο των σύγχρονων αναγκών της αγοράς και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι απόφοιτοι του Διπλώματος Ψηφιακού Μάρκετινγκ είναι έτοιμοι επαγγελματίες στους τομείς του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και Επικοινωνίας. Τα μαθήματα του προγράμματος αυτού διδάσκονται σε πλήρως εξοπλισμένα και σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής από έμπειρους επαγγελματίες του τομέα. Οι φοιτητές αποκτούν πρακτικές γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικά με:

  • τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, Linkedin, Tik-Tok),
  • τη δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας μέσω WordPress και
  • τη βελτιστοποίηση διαδικτυακής παρουσίας στις μηχανές αναζήτησης μέσω SEO / Google Ads Search.

Προοπτικές Εργοδότησης και Συνέχισης Σπουδών

Το διαδίκτυο είναι το κύριο μέσο ενημέρωσης, άντλησης πληροφοριών, επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και αγορών. Έτσι, για το μάρκετινγκ των προϊόντων/υπηρεσιών τους οι οργανισμοί έχουν σε μεγάλο βαθμό αντικαταστήσει το παραδοσιακό μάρκετινγκ με το ψηφιακό προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα! Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.α.:

  • Εταιρείες πάσης φύσεως,
  • Διαφημιστικά γραφεία,
  • Εταιρίες σχεδίασης ιστοσελίδων, και
  • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

Η διδακτική ύλη των μαθημάτων του προγράμματος είναι σχεδιασμένη, ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές του Διπλώματος Ψηφιακού Μάρκετινγκ για να παρακαθήσουν εξωτερικές εξετάσεις και να αποκτήσουν, παράλληλα με τις σπουδές τους, τις ακόλουθες επαγγελματικές πιστοποιήσεις:

  • Google Ads Search Certification,
  • Google Ads Display Certification και
  • Meta Certified Digital Marketing Associate

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο ΔΙΠΑΕ είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης.

Φοιτητική Χορηγία

Το κράτος καταβάλει φοιτητική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Απαιτήσεις Πιστωτικών Μονάδων

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 120 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

 ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης36
Μαθήματα Κορμού Επιχειρηματικότητας42
Μαθήματα Ειδίκευσης42
Σύνολο120

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης           

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6
ENG205 Αγγλική Επικοινωνία Προχωρημένου Επιπέδου6
GRE101 Νεοελληνικά6
GRE201 Νεοελληνικά II6
HST101 European History6
HST102 History of Cyprus6
MTH101 Μαθηματικά6
MTH102 Στατιστική6
PSY101 Εισαγωγή στην Ψυχολογία6
SOC101 Αρχές Κοινωνιολογίας6

Μαθήματα Κορμού Επιχειρηματικότητας

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική6
ACC201 Χρηματοοικονομική Λογιστική II6
CSC101 Βασικές Αρχές Πληροφορικής6
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών6
CSC203 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης6
FIN101 Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης6
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων6
MAR101 Αρχές Μάρκετινγκ6
MGT101 Αρχές Διοίκησης6
MGT102 Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις6
MGT302 Οργανωσιακή Συμπεριφορά6

Μαθήματα Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
MAR201 Έρευνα Μάρκετινγκ6
MAR202 Διαχείριση Διαφήμισης6
MAR204 Συμπεριφορά Καταναλωτή6
MAR205 Δημόσιες Σχέσεις6
MAR206 Ψηφιακό Μάρκετινγκ6
MAR207 Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης6
MAR208 Μηχανές Αναζήτησης – Μάρκετινγκ και Βελτιστοποίηση6
MAR209 Δημιουργία Ιστοσελίδας και Ανάλυση Διαδικτυακών Δεδομένων6
MAR210 Μάρκετινγκ Περιεχομένου6
MAR308 Στρατηγικό Μάρκετινγκ6
MAJ101 Πρακτική Άσκηση6

Έτος 1 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
CSC101 Βασικές Αρχές Πληροφορικής6
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
MGT101 Αρχές Διοίκησης6
MTH101 Μαθηματικά6

Έτος 1 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
MAR101 Αρχές Μάρκετινγκ6
MAR206 Ψηφιακό Μάρκετινγκ6
MTH102 Στατιστική6

Έτος 2 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6
MAR205 Δημόσιες Σχέσεις6
MAR207 Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης6
MAR209 Δημιουργία Ιστοσελίδας και Ανάλυση Διαδικτυακών Δεδομένων6
MGT102 Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις6

Έτος 2 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ENG205 Αγγλική Επικοινωνία Προχωρημένου Επιπέδου6
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων6
MAR204 Συμπεριφορά Καταναλωτή6
MAR208 Μηχανές Αναζήτησης – Μάρκετινγκ και Βελτιστοποίηση6
MAR210 Μάρκετινγκ Περιεχομένου6

Effrosyni Andreou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Andreas Charilaou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Marilena Christodoulides

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Gregoris Gregoriou

Associate Lecturer
Areas of Teaching : Computer Science

Dr Christina Ioannou

Assistant Professor
Areas of Teaching: History

Michalis Ioannou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Yiannis Ioannou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Law

Chrystalla Kazara

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Dr Gregoris Liasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Charalambos Louca

Associate Professor
Areas of Teaching: Economics, Business

Thalia Malekou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Dr Katerina Mantzouni

Lecturer
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Charis Millas

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Emilia Orphanidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Dr Andis Panayiotou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Greek Language

Dr Constandinos Papakyriacou

Lecturer
Areas of Teaching: Psychology

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Sociology

Dr Andreas Petasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Business

Andrie Pouroutidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Sophia Pratzioti

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Yiannos Rossides

Lecturer
Areas of Teaching: Business, Marketing

Dr Christodoulos Skouroumounis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Spyros Theocharides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Lecturer
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Effrosyni Andreou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, University of Cyprus, 2018
MA in Language and Communication Coaching, Radboud University, 2019

Andreas Charilaou

Andreas Charilaou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor of Science in Accounting, Intercollege, 2000
Bachelor of Science, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), 2001
Associate, The Chartered Institute of Bankers, 2001
Fellow Member, Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2004
Master in Business Administration, Cyprus International Institute of Management, 2010

Marilena Christodoulides

Marilena Christodoulides

Position: Associate Lecturer
Categories: Digital Marketing – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Graphic and Advertising Design, Frederick University, 2009
Certified Digital Marketing Professional, Digital Marketing Institute, 2016
MSc in Business Management, Cyprus International Institute of Management, 2017
MCIM, Chartered Institute of Marketing, 2022

Gregoris Gregoriou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching : Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Computer Science, University of Nicosia, 2008
MBA in Management Information Systems, University of Nicosia, 2011

Dr Christina Ioannou

Dr Christina Ioannou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: History

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in History and Archaeology, University of Cyprus, 2002
MA in Ancient Classic Literature and History, University of Paris X-Nanterre, 2003
PhD in Ancient History and Archaeology, University of Paris IV-Sorbonne and Paris X-Nanterre, 2010

Michalis Ioannou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Computer Science, Cyprus College, 2002
BSc in Computer Science, University of Kent, 2004
MSc in Network Centered Computing, The University of Reading, 2005

Yiannis Ioannou

Yiannis Ioannou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Law

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor in Law Literature, 1998
Master in Law, 2000

Chrystalla Kazara

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor of Business Administration, European University Cyprus, 2004
Diploma in Banking Studies, Institute of Banking Studies of Cyprus, 2006
Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2010
Certified Fraud Examiner, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2016
MBA, Cyprus International Institute of Management, 2018

Dr Gregoris Liasis

Dr Gregoris Liasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc and MSc in Electrical and Computer Technology Engineering, University of Patra, 1996
PhD in Information and Communication Systems, Open University of Cyprus, 2016

Dr Charalambos Louca

Dr Charalambos Louca

Position: Associate Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Economics, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

M.Sc. in Economics, University of Economics in Varna, 1988
Ph.D. in Economics, University of Economics in Varna, 1994

Thalia Malekou

Thalia Malekou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, 2006
MA in Education (Special Educational Needs), 2008

Dr Katerina Mantzouni

Dr Katerina Mantzouni

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Mathematics, University of Patra, 2010
MSc Mathematics of Computers and Decision Making, University of Patra, 2014
PhD in Statistics, Athens University of Economics and Business, 2022

Charis Millas

Charis Millas

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Accounting, University of Cyprus, 2000
MBA in Financial Management, Johnson & Wales University, 2002

Emilia Orphanidou

Emilia Orphanidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Business Management and Communication, Wittenberg University, 1997
MBA in Marketing, Coventry University, 1999

Dr Andis Panayiotou

Dr Andis Panayiotou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Greek Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

B.A. in English & Greek Language & Literature, University of Athens, 1971
M.A. in T.E.S.O.L., Columbia University, 1990
M.Ed. in T.E.S.O.L, Columbia University, 1991
Ph.D. in English Language & Literature, University of Athens, 2003

Dr Constandinos Papakyriacou

Dr Constandinos Papakyriacou

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Psychology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Psychology, University of Nicosia, 2011
MA General/ Theoretical Psychology, Fairleigh Dickinson University, 2014
Ph.D. Clinical Psychology, University of Nicosia, 2022

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Sociology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Social Policy and Criminology, Τhe University of Hull, 1999
MA in Research and Thesis in Social Policy, The University of Nottingham, 2000
PhD in Social Policy and Administration, The University of Nottingham, 2014

Dr Andreas Petasis

Dr Andreas Petasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree
Areas of Teaching: Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Business Administration, University of Sunderland, 1999
MBA in Management and Marketing, Maastricht School of Management, 2003
Certificate in Accounting, The Association of International Accountants, 2007
PhD in Human Resource Management, Northcentral University, 2018

Andrie Pouroutidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, National and Kapodistrian University, 2006
Graduate Diploma in Globalisation and Governance, Brunel University, 2007

Sophia Pratzioti

Sophia Pratzioti

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Computer Science, Ionian University, 2008
MSc in International Business, University of Birmingham, 2010
MSc in Information and Communication Systems (System Security), Open University of Cyprus, 2018

Dr Yiannos Rossides

Position: Lecturer
Categories: BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Business, Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA of Business Administration, Cyprus College, 1995
Master of Business Administration (MBA), Arkansas State University, 1996
Ph.D. (Management & Marketing), University of Stirling, 2011

Dr Christodoulos Skouroumounis

Dr Christodoulos Skouroumounis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Electrical and Computer Engineering National, Technical University of Athens, 2014
PhD in Electrical and Computer, University of Cyprus, 2019

Dr Spyros Theocharides

Dr Spyros Theocharides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Computer Engineering, University of Cyprus, 2016
PhD Electrical Engineering, University of Cyprus, 2022

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Dip in Banking, Institute of Banking Studies Cyprus, 2007
BA in Business Administration, European University, 2011
Master in Business Administration, Kingston University, 2007
DBA in Human Resource Management, Northcentral University, 2016

 

Σχετικά Βίντεο ή/και Έντυπα

Digital Marketing (Diploma)

Σχετικές Μαρτυρίες

Christos Antoniou
Christos Antoniou
Digital Marketing / Cyprus

Christos Antoniou

Digital Marketing is the profession of the future. American College professors are by our side, providing appropriate education through projects and many laboratory hours, which make us competitive in the labor market.

Σχετικά Νέα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να λάβω την κρατική φοιτητική χορηγία;

Αν είστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμένατε με την οικογένειά σας στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια και έχετε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €59.000 ενδεχομένως να είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας μέχρι €3.420 / έτος. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λειτουργούς του κολεγίου αν είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας. Οι λειτουργοί του κολεγίου αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε την αίτηση σας για την κρατική φοιτητική χορηγία.

Υπάρχουν υποτροφίες;

Το American College προσφέρει πολλές υποτροφίες (έκπτωση στα δίδακτρα). Το κολέγιο προσφέρει υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων και τεχνικών σχολών, σε φοιτητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, σε αδέλφια/συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα, σε φοιτητές αθλητές, παιδιά πολυμελών ή μονογονεϊκών οικογενειών, ορφανούς ή με προβλήματα υγείας. Επίσης, προσφέρει υποτροφίες σε μέλη σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Εθνική Φρουρά) και ευπαθείς ομάδες.

Υπάρχουν ευκολίες πληρωμής;

Βεβαίως, οι φοιτητές μπορούν να πληρώνουν τα δίδακτρα τους σε 8 ή 10 μηνιαίες δόσεις.

Μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω εργασία;

Το American College διαθέτει δραστήριο γραφείο καριέρας. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το βιογραφικό σας και να σας προτείνουμε σε συνεργαζόμενους εργοδότες μόλις αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις. Επιπλέον το American College διοργανώνει ημέρα καριέρας για τους φοιτητές της Μαγειρικής και της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων με εκπρόσωπους από τουλάχιστον 35 ξενοδοχεία της Κύπρου.

Αν έχω σπουδάσει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα/αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Βεβαίως, για τα μαθήματα που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα αντίστοιχα ή συναφή μαθήματα. Με βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 120 ECTS.

Αν έχω πιστοποιητικά εξωτερικών εξετάσεων ή επαγγελματική πείρα ή έχω σπουδάσει σε μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Ναι. Βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 10% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 24 ECTS.

Μετά που θα ολοκληρώσω αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορώ να συνεχίσω σε πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του αξιολογημένου-πιστοποιημένου προγράμματος μπορείτε να μεταφέρετε τα μαθήματα που έχετε επιτυχώς παρακολουθήσει και να συνεχίσετε σε συναφές πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου (Bachelor’s Degree).

Δε γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Πόσο δύσκολο είναι να το αρχίσω;

Η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος δεν προϋποθέτει γνώσεις στο αντικείμενο σπουδών. Η διδασκαλία αρχίζει από τα βασικά και εξελίσσεται στα πιο προχωρημένα.

Μπορώ να παρακολουθήσω συγκεκριμένα μαθήματα αντί ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε μάθημα σας αρέσει, αρκεί να έχετε παρακολουθήσει τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα του. Οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα, δεν αποκτούν τίτλο σπουδών (π.χ. Δίπλωμα, Πτυχίο) αλλά πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων.

Δεν έχω πολύ διαθέσιμο χρόνο, μπορώ να σπουδάσω;

Μην ανησυχείτε! Το πρόγραμμα προσφέρεται και με μερική φοίτηση όπου μπορεί ένας φοιτητής να εγγραφεί σε 2 ή 3 μαθήματα κάθε τετράμηνο σε μέρες και ώρες που τον βολεύουν. Η μερική φοίτηση προτείνεται σε φοιτητές με πολλές οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;

Προγραμματίζοντας μια συνάντηση με τους Συμβούλους μας, θα ενημερωθείτε διεξοδικά για τη φύση και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αυτού και παράλληλα θα συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε αν το πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι κατάλληλο για εσάς.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό