Αποστολή και Στόχοι

Το American College είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης που έχει ως αποστολή του να καλύψει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες των φοιτητών του.

Το Κολέγιο στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές του να αναπτύξουν μια ισχυρή βάση γνώσεων. Επιπλέον, στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους φοιτητές του να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να προετοιμάσει τους αποφοίτους του για μια επιτυχημένη καριέρα ή/και περαιτέρω σπουδές. Τέλος, το Κολέγιο επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές του να καλλιεργήσουν και να διατηρήσουν ηθική, δίκαιη και έντιμη συμπεριφορά σε οτιδήποτε κάνουν.

Το Κολέγιο υποστηρίζει την επίτευξη της αποστολής του επιτυγχάνοντας τους ακόλουθους στόχους:

  • να προσλαμβάνει και να διατηρεί προσοντούχο διδακτικό προσωπικό αφοσιωμένο στην αριστεία στη διδασκαλία;
  • να προωθεί και να υποστηρίζει την έρευνα, την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού;
  • να προσλαμβάνει και να διατηρεί προσοντούχο διοικητικό προσωπικό αφοσιωμένο στην επαρκή εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών;
  • να προσφέρει προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας;
  • να εισαγάγει και να διατηρεί επαρκείς εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, πόρους και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που να μπορούν να παρέχουν ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει και ευνοεί τη μάθηση; και
  • να έχει σαφή οργανωτική και διοικητική δομή και να εφαρμόζει αποτελεσματικές πολιτικές, διαδικασίες και κανονισμούς που μπορούν να υποστηρίξουν το Κολέγιο στην επίτευξη της αποστολής του.
Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό