Επαλήθευση Αυθεντικότητας Τίτλου Σπουδών

Η επαλήθευση της αυθεντικότητας ενός τίτλου σπουδών (Πιστοποιητικό, Δίπλωμα, Ανώτερο Δίπλωμα, Πτυχίο) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για υφιστάμενους και μελλοντικούς εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς επαλήθευσης αυθεντικότητας τίτλων σπουδών, οργανισμούς αξιολόγησης τίτλων σπουδών, οργανισμούς που παρέχουν υποτροφίες και οργανισμούς χρηματοδότησης.

Τίτλοι σπουδών που απονεμήθηκαν από το Κολέγιό μας με ημερομηνία απονομής πριν από τον Ιούνιο του 1999

Για πληροφορίες σχετικά με την αυθεντικότητα ενός τίτλου σπουδών με ημερομηνία απονομής πριν από τον Ιούνιο του 1999, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εγγραφών στη διεύθυνση registrar@ac.ac.cy.

Τίτλοι σπουδών που απονεμήθηκαν από το Κολέγιό μας με ημερομηνία απονομής Ιούνιος 1999 ή μεταγενέστερη

Οι τίτλοι σπουδών (Πιστοποιητικά, Διπλώματα, Ανώτερα Διπλώματα, Πτυχία) με ημερομηνία απονομής Ιούνιος 1999 ή μεταγενέστερη φέρουν αύξοντα αριθμό (Qualifications Register Serial Number). Παρακάτω μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα του απόφοιτου στον οποίο απονεμήθηκε ο τίτλος σπουδών (ακριβώς όπως αναγράφεται στον τίτλο σπουδών) και τον Αύξοντα Αριθμό του Τίτλου Σπουδών (που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τίτλου σπουδών) για να επαληθεύσετε την αυθεντικότητα του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών. Για έγκυρο αύξοντα αριθμό και όνομα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Αύξων αριθμός τίτλου σπουδών
  • Πλήρες όνομα του απόφοιτου
  • Ημερομηνία γέννησης του απόφοιτου
  • Υπηκοότητα του απόφοιτου
  • Αριθμός φοιτητή του απόφοιτου
  • Επίπεδο και πεδίο τίτλου σπουδών (π.χ. Bachelor Degree in Business Administration)
  • Ημερομηνία απονομής ή μήνας και έτος απονομής
Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό