Διδακτικό Προσωπικό

Eleni Pieri

Areas of Teaching: English Language

Angelos Agathangelou

Assistant Lecturer
Areas of Teaching: Tourism Management

Christos Andreou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Culinary Arts

Effrosyni Andreou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Christodoulos Charalambides

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Hospitality Management, Tourism Management

Marios Charalambous

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Hospitality Management

Andreas Charilaou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Marilena Christodoulides

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Sarra Gkanem

Associate Lecturer
Areas of Teaching: French Language

Gregoris Gregoriou

Associate Lecturer
Areas of Teaching : Computer Science

Ivi Georgiou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Mathematics

Panayiotis Hadjimavris

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Dr Christina Ioannou

Assistant Professor
Areas of Teaching: History

Michalis Ioannou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Yiannis Ioannou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Law

Yiannis Karagiorgis

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Law

Despina Kassianou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Culinary Arts

Chrystalla Kazara

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Charis Kyriacou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Business

George Lialiaris

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Networks

Dr Gregoris Liasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Charalambos Louca

Associate Professor
Areas of Teaching: Economics, Business

Thalia Malekou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Dr Katerina Mantzouni

Lecturer
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Maria Michael

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting

Charis Millas

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Melpo Olympiou

Assistant Lecturer
Areas of Teaching: Secretarial Studies

Emilia Orphanidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Andri Panayidou

Assistant Lecturer
Areas of Teaching: Secretarial Studies

Dr Nicos Panayiotides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Political Science

Dr Andis Panayiotou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Greek Language

Tryfonas Panayiotou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Culinary Arts

Andreas Papadopoulos

Assistant Lecturer
Areas of Teaching: Fire Prevention

Dr Constandinos Papakyriacou

Lecturer
Areas of Teaching: Psychology

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Sociology

Dr Andreas Petasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Business

Christos Pieri

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Hospitality Management

Andrie Pouroutidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Sophia Pratzioti

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Nicos Rodosthenous

Associate Professor
Areas of Teaching: Tourism Management

Dr Yiannos Rossides

Lecturer
Areas of Teaching: Business, Marketing

Michalis Savva

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science, Computer Networks

Margarita Shekkeri

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Food Science

Yiannoula Skordi

Assistant Lecturer
Areas of Teaching: First Aid

Dr Christodoulos Skouroumounis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Phidias Soteriades

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Dr Spyros Theocharides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Lecturer
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Angelos Vassiliou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Networks

Eleni Pieri

Categories: English Language Foundation, Faculty
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature
MSc in Language Sciences (Language Development)

Angelos Agathangelou

Angelos Agathangelou

Position: Assistant Lecturer
Categories: Faculty, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Tourism Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Marketing Management, Cyprus Institute of Marketing, 1989
Group Diploma on Management Studies, College of Professional Management, 1989
Advance Diploma in Business Administration, Cyprus Institute of Marketing, 1990
Diploma in Business Studies, Society of Business Practitioners, 1990

Christos Andreou

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Culinary Arts

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

H.D. in Culinary Arts, Higher Hotel Institute, 2005
BSc in Culinary Arts, Johnson & Wales University, 2006
MA in Teaching Food Service, Johnson & Wales University, 2007

Effrosyni Andreou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, University of Cyprus, 2018
MA in Language and Communication Coaching, Radboud University, 2019

Christodoulos Charalambides

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Hospitality Management, Tourism Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

HD in Hospitality and Tourism Management, Higher Hotel Institute of Cyprus, 2017

BA in Business Management, University of Wolverhampton, 2017

MSc in International Hospitality and Tourism Management, Cardiff Metropolitan University, 2018

MBA in Human Resources, Cardiff Metropolitan University, 2019

Marios Charalambous

Marios Charalambous

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Hospitality Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Certificate in Hotel Operations, Alpine, 1993
Diploma in Hotel Management, Alpine, 1995
BS in Hospitality Management, Johnson & Wales University, 1996
MBA International Business, Johnson & Wales University, 1998

Andreas Charilaou

Andreas Charilaou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor of Science in Accounting, Intercollege, 2000
Bachelor of Science, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), 2001
Associate, The Chartered Institute of Bankers, 2001
Fellow Member, Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2004
Master in Business Administration, Cyprus International Institute of Management, 2010

Marilena Christodoulides

Marilena Christodoulides

Position: Associate Lecturer
Categories: Digital Marketing – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Graphic and Advertising Design, Frederick University, 2009
Certified Digital Marketing Professional, Digital Marketing Institute, 2016
MSc in Business Management, Cyprus International Institute of Management, 2017
MCIM, Chartered Institute of Marketing, 2022

Sarra Gkanem

Position: Associate Lecturer
Categories: BA - Bachelor’s Degree, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: French Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in French Language and Literature, University of Cyprus, 2014
MA in French Studies, Paris 3 Nouvelle Sorbone, 2016
PhD (CAN) inFrench Literature and Comparative Literature, Bordeaux Montaigne, Ongoing

Gregoris Gregoriou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching : Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Computer Science, University of Nicosia, 2008
MBA in Management Information Systems, University of Nicosia, 2011

Ivi Georgiou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Mathematics

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Applied Mathematics, University of Cyprus, 2016
MSc Data Science, University of Sussex, 2017

Panayiotis Hadjimavris

Panayiotis Hadjimavris

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Accounting, Finance and Auditing, Higher Technological Educational Institute of Kalamata, 2009
MA in Banking and Finance, Open University Cyprus, 2020

Dr Christina Ioannou

Dr Christina Ioannou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: History

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in History and Archaeology, University of Cyprus, 2002
MA in Ancient Classic Literature and History, University of Paris X-Nanterre, 2003
PhD in Ancient History and Archaeology, University of Paris IV-Sorbonne and Paris X-Nanterre, 2010

Michalis Ioannou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Computer Science, Cyprus College, 2002
BSc in Computer Science, University of Kent, 2004
MSc in Network Centered Computing, The University of Reading, 2005

Yiannis Ioannou

Yiannis Ioannou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Law

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor in Law Literature, 1998
Master in Law, 2000

Yiannis Karagiorgis

Yiannis Karagiorgis

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Law

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

LLB in Law, European University Cyprus, 2015
LLM in Law, European University Cyprus, 2017
PhD (CAN) in Law, European University Cyprus

Despina Kassianou

Despina Kassianou

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Culinary Arts

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Higher Diploma in Culinary Arts, Higher Hotel Institute, 2019
Bachelor in Culinary Business Management, KES College, 2020
Master in Business Administration, Mediterranean Institute of Management, 2022

Chrystalla Kazara

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) - Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor of Business Administration, European University Cyprus, 2004
Diploma in Banking Studies, Institute of Banking Studies of Cyprus, 2006
Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2010
Certified Fraud Examiner, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2016
MBA, Cyprus International Institute of Management, 2018

Charis Kyriacou

Charis Kyriacou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management - Bachelor’s Degree
Areas of Teaching: Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Business Management, University of East Anglia, 2013
MSc Advanced Business Management, University of East Anglia, 2014

George Lialiaris

George Lialiaris

Position: Associate Lecturer
Categories: Computer & Network Technician – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Computer Networks

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA Public Relations, The Philips College, 2005
Associate Degree, Computer Technology, European University Cyprus, 2012
BSc Computer Science, European University Cyprus, 2018
MSc Computers and Networks Technology, Open University of Cyprus, 2021

Dr Gregoris Liasis

Dr Gregoris Liasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc and MSc in Electrical and Computer Technology Engineering, University of Patra, 1996
PhD in Information and Communication Systems, Open University of Cyprus, 2016

Dr Charalambos Louca

Dr Charalambos Louca

Position: Associate Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) - Master’s Degree, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Economics, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

M.Sc. in Economics, University of Economics in Varna, 1988
Ph.D. in Economics, University of Economics in Varna, 1994

Thalia Malekou

Thalia Malekou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, 2006
MA in Education (Special Educational Needs), 2008

Dr Katerina Mantzouni

Dr Katerina Mantzouni

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Mathematics, University of Patra, 2010
MSc Mathematics of Computers and Decision Making, University of Patra, 2014
PhD in Statistics, Athens University of Economics and Business, 2022

Maria Michael

Maria Michael

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Economics and Politics, University of Manchester, 2015
MSc in Shipping Trading and Finance, Cass Business School, 2016
Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2021

Charis Millas

Charis Millas

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) - Master’s Degree, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Accounting, University of Cyprus, 2000
MBA in Financial Management, Johnson & Wales University, 2002

Melpo Olympiou

Melpo Olympiou

Position: Assistant Lecturer
Categories: Faculty, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Secretarial Studies

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Office Management and Secretarial Studies, KES College, 2013

Emilia Orphanidou

Emilia Orphanidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Business Management and Communication, Wittenberg University, 1997
MBA in Marketing, Coventry University, 1999

Andri Panayidou

Andri Panayidou

Position: Assistant Lecturer
Categories: Faculty, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Secretarial Studies

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Secretarial Studies, CDA College, 2010

Dr Nicos Panayiotides

Dr Nicos Panayiotides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Political Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Mass Media, Panteion University, 2001
MA in International and European Studies, Panteion University, 2004
Bachelor of Political Science and History, Panteion University, 2009
PhD in Politics, Panteion University, 2010

Dr Andis Panayiotou

Dr Andis Panayiotou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Greek Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

B.A. in English & Greek Language & Literature, University of Athens, 1971
M.A. in T.E.S.O.L., Columbia University, 1990
M.Ed. in T.E.S.O.L, Columbia University, 1991
Ph.D. in English Language & Literature, University of Athens, 2003

Tryfonas Panayiotou

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Culinary Arts

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Culinary Arts, Higher Hotel Institute, 2007
BA in Culinary Arts and Events Management, University of Derby, 2008
BA in Hospitality and Human Resource Management, University of Derby, 2008
MA in Human Resource Management, Cardiff Metropolitan University, 2022

Andreas Papadopoulos

Andreas Papadopoulos

Position: Assistant Lecturer
Categories: Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Fire Prevention

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

St. John First Aid Instructor’s Diploma, 1990
Diploma in International Fire Prevention, The Fire Service College, 1994
Certificate of Fire Investigation Training, The Institution of Fire Engineers, 2007

Dr Constandinos Papakyriacou

Dr Constandinos Papakyriacou

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Psychology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Psychology, University of Nicosia, 2011
MA General/ Theoretical Psychology, Fairleigh Dickinson University, 2014
Ph.D. Clinical Psychology, University of Nicosia, 2022

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Sociology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Social Policy and Criminology, Τhe University of Hull, 1999
MA in Research and Thesis in Social Policy, The University of Nottingham, 2000
PhD in Social Policy and Administration, The University of Nottingham, 2014

Dr Andreas Petasis

Dr Andreas Petasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) - Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree
Areas of Teaching: Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Business Administration, University of Sunderland, 1999
MBA in Management and Marketing, Maastricht School of Management, 2003
Certificate in Accounting, The Association of International Accountants, 2007
PhD in Human Resource Management, Northcentral University, 2018

Christos Pieri

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Hospitality Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

HD in Hotel and Catering Management, Higher Hotel Institute of Cyprus, 1998
BA in Hotel-Restaurant and Institutional Management, Johnson and Wales University, 1999
MA in Education, 2018

Andrie Pouroutidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, National and Kapodistrian University, 2006
Graduate Diploma in Globalisation and Governance, Brunel University, 2007

Sophia Pratzioti

Sophia Pratzioti

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Computer Science, Ionian University, 2008
MSc in International Business, University of Birmingham, 2010
MSc in Information and Communication Systems (System Security), Open University of Cyprus, 2018

Dr Nicos Rodosthenous

Dr Nicos Rodosthenous

Position: Associate Professor
Categories: Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Tourism Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Office Management/Administrationm The Trans World Tutorial College of England, 1981
International Travel Consultant, International Air Transport Association, 1985
Diploma in Marketing Management, The Cyprus Institute of Marketing, 1986
MSc in Business Administration-Airline Management, Aristotle University, 2005
BA on Social and Pastoral Theology, University of East London, 1991
PhD in Tourism, Aristotle University, 2012

Dr Yiannos Rossides

Position: Lecturer
Categories: BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) - Master’s Degree, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Business, Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA of Business Administration, Cyprus College, 1995
Master of Business Administration (MBA), Arkansas State University, 1996
Ph.D. (Management & Marketing), University of Stirling, 2011

Michalis Savva

Michalis Savva

Position: Associate Lecturer
Categories: Computer Science - Bachelor’s Degree, Faculty, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science, Computer Networks

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Business Planning and Information Systems, Technological Educational Institute, Patra, 2008
MSc Information and Communication Systems Security, Open University of Cyprus, 2014
MSc Wireless Communication Systems, Open University of Cyprus, 2017

Margarita Shekkeri

Margarita Shekkeri

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: Food Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Food Technology, Manchester Metropolitan, 2012
MSc in Food Science, University of Reading, 2013
Master of Business Administration (MBA), University of Cyprus, 2017

Yiannoula Skordi

Yiannoula Skordi

Position: Assistant Lecturer
Categories: Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma
Areas of Teaching: First Aid

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

St. John First Aid Instructor’s Diploma, 1961
Diploma in Scientific Management, 1975

Dr Christodoulos Skouroumounis

Dr Christodoulos Skouroumounis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Electrical and Computer Engineering National, Technical University of Athens, 2014
PhD in Electrical and Computer, University of Cyprus, 2019

Phidias Soteriades

Phidias Soteriades

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Officer – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Accounting and Finance, Lancaster University, 2012
Certified Accountant, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 2015
Advanced Diploma in International Taxation, Chartered Institute of Taxation, 2022
Full Member, Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, 2022

Dr Spyros Theocharides

Dr Spyros Theocharides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science - Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts - Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Computer Engineering, University of Cyprus, 2016
PhD Electrical Engineering, University of Cyprus, 2022

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA - Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) - Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management - Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Dip in Banking, Institute of Banking Studies Cyprus, 2007
BA in Business Administration, European University, 2011
Master in Business Administration, Kingston University, 2007
DBA in Human Resource Management, Northcentral University, 2016

Angelos Vassiliou

Position: Associate Lecturer
Categories: Computer & Network Technician – Diploma, Faculty
Areas of Teaching: Computer Networks

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Electronics Engineering, Hellenic Airforce Academy, 2008

MSc in Computer Engineering, University of Cyprus, 2012

 
Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό