Διοίκηση Τουρισμού – Πτυχίο

Διοίκηση Τουρισμού

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών:

Πτυχίο

Διάρκεια:

4 Έτη

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

240

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Αγγλική

Το Πτυχίο Διοίκησης Τουρισμού παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία σύγχρονη εκπαίδευση για την ανάπτυξη στελεχών που θα έχουν την ικανότητα σταδιοδρομίας σε όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας και στους φορείς σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν γνώσεις σε κορυφαία λογισμικά του κλάδου, διοικητικές δεξιότητες και γνώση πάνω στην Βιομηχανία Τουρισμού.

Τα μαθήματα διδάσκονται από προσοντούχους καθηγητές με πολύχρονη εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα με τις σπουδές τους, οι φοιτητές διοίκησης τουρισμού μπορούν να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα θεματικά σεμινάρια, να κάνουν πρακτική άσκηση σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις που τους φέρνουν σε επαφή με την αγορά εργασίας.

Προοπτικές Εργοδότησης και Συνέχισης Σπουδών

Το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας προβλέπεται λαμπρό, αφού η κίνηση των τουριστών σε όλο τον κόσμο παρουσιάζει αυξητική τάση. Κατά συνέπεια, η ζήτηση για προσόντα στη Διοίκηση Τουρισμού είναι υψηλή. Οι απόφοιτοι αυτού του προγράμματος έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα Διοίκησης Τουρισμού, Διοίκησης Ξενοδοχείων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού κ.λπ.:

  • Ταξιδιωτικά γραφεία
  • Χώρους αναψυχής (καζίνο, μουσεία, θεματικά πάρκα κ.λπ.)
  • Οργανισμούς μεταφορών (αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες κ.λπ.)
  • Εταιρείες διαχείρισης εκδηλώσεων,
  • Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υφυπουργείο Τουρισμού, Τουριστικοί Δήμοι κ.λπ.)
  • Εκπαιδευτές ή σύμβουλοι/ερευνητές που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας,
  • Δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο ΔΙΠΑΕ είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης.

Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικά Επιδόματα

Το κράτος καταβάλει φοιτητική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, το κράτος καταβάλει φοιτητικά επιδόματα σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Τα επιδόματα είναι: επίδομα διαβίωσης €1.800, επίδομα σίτισης €1.092, επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου €200 και επίδομα πρωτοετών φοιτητών/τριών €500.

Απαιτήσεις Πιστωτικών Μονάδων

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

 ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης66
Μαθήματα Κορμού Επιχειρηματικότητας60
Μαθήματα Ειδίκευσης90
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής24
Total 240

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας6
ECO201 Αρχές Μακροοικονομίας6
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6
FRE101 Γαλλική Γλώσσα6
FRE201 Γαλλική Γλώσσα II6
GRE101 Νεοελληνικά6
GRE201 Νεοελληνικά II6
HST101 Ευρωπαϊκή Ιστορία6
HST102 Ιστορία της Κύπρου6
MTH102 Στατιστική6
MTH204 Στατιστική II6
PHI101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία6
POL101 Πολιτικές Σπουδές6
PSY101 Εισαγωγή στη Ψυχολογία6
SOC101 Αρχές Κοινωνιολογίας6

Μαθήματα Κορμού Επιχειρηματικότητας

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική6
ACC201 Χρηματοοικονομική Λογιστική II6
CSC101 Εισαγωγή στην Πληροφορική6
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών6
CSC203 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης6
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων6
MAR204 Συμπεριφορά Καταναλωτή6
MAR205 Δημόσιες Σχέσεις6
MAR206 Ψηφιακό Μάρκετινγκ6
MGT101 Αρχές Διοίκησης6
MGT302 Οργανωσιακή Συμπεριφορά6
MGT314 Θεωρία και Πρακτική Προηγμένης Ηγεσίας6
MGT316 Επιχειρηματικότητα6
MGT403 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση6
MGT404 Επιχειρηματική Ηθική6

Μαθήματα Ειδίκευσης

84 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα (Υποχρεωτικά):

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
HOT101 Εισαγωγή στη Βιομηχανία Φιλοξενίας6
HOT301 Μάρκετινγκ στη Βιομηχανία Φιλοξενίας6
HOT401 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχείου6
TOU101 Μηχανογραφημένο Σύστημα Κρατήσεων6
TOU102 Μηχανογραφημένο Σύστημα Κρατήσεων II6
TOU104 Τουριστική Γεωγραφία6
TOU105 Λειτουργίες Διαχείρισης Ταξιδίων6
TOU110 Διαστάσεις Τουρισμού6
TOU205 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού6
TOU304 Διοίκηση Υπηρεσιών Κρουαζιέρας6
TOU305 Διεύθυνση Εκδηλώσεων6
TOU400 Τουριστική Έρευνα6
TOU402 Βιώσιμος Τουρισμός6
TOU405 Διατριβή στη Διοίκηση Τουρισμού6

6 πιστωτικές μονάδες από τα ακόλουθα (Επιλογής):

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
HOT402 Διαχείριση Ποιότητας Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών6
MAJ101 Πρακτική Άσκηση6
TOU201 Τουρισμός Ειδικού Ενδιαφέροντος6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το κολέγιο.

Έτος 1 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία6
Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης6
HOT101 Εισαγωγή στη Βιομηχανία Φιλοξενίας6
MGT101 Αρχές Διοίκησης6
TOU104 Τουριστική Γεωγραφία6

Έτος 1 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική6
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών6
ENG102 Αγγλική Γραφή6
Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης6
TOU110 Διαστάσεις Τουρισμού6

Έτος 2 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου6
FRE101 Γαλλική Γλώσσα6
HOT301 Μάρκετινγκ στη Βιομηχανία Φιλοξενίας6
TOU101 Μηχανογραφημένο Σύστημα Κρατήσεων6
TOU105 Λειτουργίες Διαχείρισης Ταξιδίων6

Έτος 2 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ACC201 Χρηματοοικονομική Λογιστική II6
FRE201 Γαλλική Γλώσσα II6
MTH102 Στατιστική6
TOU102 Μηχανογραφημένο Σύστημα Κρατήσεων II6
TOU402 Βιώσιμος Τουρισμός6

Έτος 3 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
HOT401 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχείου6
MAR205 Δημόσιες Σχέσεις6
MGT302 Οργανωσιακή Συμπεριφορά6
TOU400 Τουριστική Έρευνα6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6

Έτος 3 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας6
MAR204 Συμπεριφορά Καταναλωτή6
TOU205 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού6
TOU304 Διοίκηση Υπηρεσιών Κρουαζιέρας6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6

Έτος 4 – Χειμερινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
ECO201 Αρχές Μακροοικονομίας6
Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης6
MGT404 Επιχειρηματική Ηθική6
TOU201 Τουρισμός Ειδικού Ενδιαφέροντος6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6

Έτος 4 – Εαρινό Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος και ΤίτλοςECTS
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων6
MGT403 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση6
TOU305 Διεύθυνση Εκδηλώσεων6
TOU405 Διατριβή στη Διοίκηση Τουρισμού6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6

Angelos Agathangelou

Assistant Lecturer
Areas of Teaching: Tourism Management

Effrosyni Andreou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Christodoulos Charalambides

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Hospitality Management, Tourism Management

Marios Charalambous

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Hospitality Management

Sarra Gkanem

Associate Lecturer
Areas of Teaching: French Language

Gregoris Gregoriou

Associate Lecturer
Areas of Teaching : Computer Science

Dr Christina Ioannou

Assistant Professor
Areas of Teaching: History

Michalis Ioannou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Yiannis Ioannou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Law

Charis Kyriacou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Business

Dr Gregoris Liasis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Charalambos Louca

Associate Professor
Areas of Teaching: Economics, Business

Thalia Malekou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Dr Katerina Mantzouni

Lecturer
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Charis Millas

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Emilia Orphanidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Dr Nicos Panayiotides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Political Science

Dr Andis Panayiotou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Greek Language

Dr Constandinos Papakyriacou

Lecturer
Areas of Teaching: Psychology

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Assistant Professor
Areas of Teaching: Sociology

Andrie Pouroutidou

Associate Lecturer
Areas of Teaching: English Language

Sophia Pratzioti

Associate Lecturer
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Nicos Rodosthenous

Associate Professor
Areas of Teaching: Tourism Management

Dr Yiannos Rossides

Lecturer
Areas of Teaching: Business, Marketing

Dr Christodoulos Skouroumounis

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Spyros Theocharides

Assistant Professor
Areas of Teaching: Computer Science

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Lecturer
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business
Angelos Agathangelou

Angelos Agathangelou

Position: Assistant Lecturer
Categories: Faculty, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Tourism Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Marketing Management, Cyprus Institute of Marketing, 1989
Group Diploma on Management Studies, College of Professional Management, 1989
Advance Diploma in Business Administration, Cyprus Institute of Marketing, 1990
Diploma in Business Studies, Society of Business Practitioners, 1990

Effrosyni Andreou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, University of Cyprus, 2018
MA in Language and Communication Coaching, Radboud University, 2019

Christodoulos Charalambides

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Hospitality Management, Tourism Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

HD in Hospitality and Tourism Management, Higher Hotel Institute of Cyprus, 2017

BA in Business Management, University of Wolverhampton, 2017

MSc in International Hospitality and Tourism Management, Cardiff Metropolitan University, 2018

MBA in Human Resources, Cardiff Metropolitan University, 2019

Marios Charalambous

Marios Charalambous

Position: Associate Lecturer
Categories: Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Hospitality Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Certificate in Hotel Operations, Alpine, 1993
Diploma in Hotel Management, Alpine, 1995
BS in Hospitality Management, Johnson & Wales University, 1996
MBA International Business, Johnson & Wales University, 1998

Sarra Gkanem

Position: Associate Lecturer
Categories: BA – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: French Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in French Language and Literature, University of Cyprus, 2014
MA in French Studies, Paris 3 Nouvelle Sorbone, 2016
PhD (CAN) inFrench Literature and Comparative Literature, Bordeaux Montaigne, Ongoing

Gregoris Gregoriou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching : Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Computer Science, University of Nicosia, 2008
MBA in Management Information Systems, University of Nicosia, 2011

Dr Christina Ioannou

Dr Christina Ioannou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: History

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in History and Archaeology, University of Cyprus, 2002
MA in Ancient Classic Literature and History, University of Paris X-Nanterre, 2003
PhD in Ancient History and Archaeology, University of Paris IV-Sorbonne and Paris X-Nanterre, 2010

Michalis Ioannou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Computer Science, Cyprus College, 2002
BSc in Computer Science, University of Kent, 2004
MSc in Network Centered Computing, The University of Reading, 2005

Yiannis Ioannou

Yiannis Ioannou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Law

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Bachelor in Law Literature, 1998
Master in Law, 2000

Charis Kyriacou

Charis Kyriacou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Bachelor’s Degree
Areas of Teaching: Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Business Management, University of East Anglia, 2013
MSc Advanced Business Management, University of East Anglia, 2014

Dr Gregoris Liasis

Dr Gregoris Liasis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc and MSc in Electrical and Computer Technology Engineering, University of Patra, 1996
PhD in Information and Communication Systems, Open University of Cyprus, 2016

Dr Charalambos Louca

Dr Charalambos Louca

Position: Associate Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Economics, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

M.Sc. in Economics, University of Economics in Varna, 1988
Ph.D. in Economics, University of Economics in Varna, 1994

Thalia Malekou

Thalia Malekou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, 2006
MA in Education (Special Educational Needs), 2008

Dr Katerina Mantzouni

Dr Katerina Mantzouni

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Mathematics, Statistics

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Mathematics, University of Patra, 2010
MSc Mathematics of Computers and Decision Making, University of Patra, 2014
PhD in Statistics, Athens University of Economics and Business, 2022

Charis Millas

Charis Millas

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Accounting, Finance

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Accounting, University of Cyprus, 2000
MBA in Financial Management, Johnson & Wales University, 2002

Emilia Orphanidou

Emilia Orphanidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Marketing, Digital Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Business Management and Communication, Wittenberg University, 1997
MBA in Marketing, Coventry University, 1999

Dr Nicos Panayiotides

Dr Nicos Panayiotides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Political Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Mass Media, Panteion University, 2001
MA in International and European Studies, Panteion University, 2004
Bachelor of Political Science and History, Panteion University, 2009
PhD in Politics, Panteion University, 2010

Dr Andis Panayiotou

Dr Andis Panayiotou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Greek Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

B.A. in English & Greek Language & Literature, University of Athens, 1971
M.A. in T.E.S.O.L., Columbia University, 1990
M.Ed. in T.E.S.O.L, Columbia University, 1991
Ph.D. in English Language & Literature, University of Athens, 2003

Dr Constandinos Papakyriacou

Dr Constandinos Papakyriacou

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Psychology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Psychology, University of Nicosia, 2011
MA General/ Theoretical Psychology, Fairleigh Dickinson University, 2014
Ph.D. Clinical Psychology, University of Nicosia, 2022

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Dr Olivia Patsalidou-Kyriacou

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Sociology

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Social Policy and Criminology, Τhe University of Hull, 1999
MA in Research and Thesis in Social Policy, The University of Nottingham, 2000
PhD in Social Policy and Administration, The University of Nottingham, 2014

Andrie Pouroutidou

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: English Language

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in English Language and Literature, National and Kapodistrian University, 2006
Graduate Diploma in Globalisation and Governance, Brunel University, 2007

Sophia Pratzioti

Sophia Pratzioti

Position: Associate Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA in Computer Science, Ionian University, 2008
MSc in International Business, University of Birmingham, 2010
MSc in Information and Communication Systems (System Security), Open University of Cyprus, 2018

Dr Nicos Rodosthenous

Dr Nicos Rodosthenous

Position: Associate Professor
Categories: Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Tourism Management

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Diploma in Office Management/Administrationm The Trans World Tutorial College of England, 1981
International Travel Consultant, International Air Transport Association, 1985
Diploma in Marketing Management, The Cyprus Institute of Marketing, 1986
MSc in Business Administration-Airline Management, Aristotle University, 2005
BA on Social and Pastoral Theology, University of East London, 1991
PhD in Tourism, Aristotle University, 2012

Dr Yiannos Rossides

Position: Lecturer
Categories: BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Business, Marketing

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BA of Business Administration, Cyprus College, 1995
Master of Business Administration (MBA), Arkansas State University, 1996
Ph.D. (Management & Marketing), University of Stirling, 2011

Dr Christodoulos Skouroumounis

Dr Christodoulos Skouroumounis

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc in Electrical and Computer Engineering National, Technical University of Athens, 2014
PhD in Electrical and Computer, University of Cyprus, 2019

Dr Spyros Theocharides

Dr Spyros Theocharides

Position: Assistant Professor
Categories: Accounting Bachelor, Accounting Officer – Diploma, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, Computer & Network Technician – Diploma, Computer Science – Bachelor’s Degree, Computer Science – Diploma, Culinary Arts – Bachelor’s Degree, Culinary Arts – Diploma, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Hotel Management – Diploma, Office Management – Certificate, Office Management – Diploma, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Computer Science

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

BSc Computer Engineering, University of Cyprus, 2016
PhD Electrical Engineering, University of Cyprus, 2022

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Dr Christina Tsolaki-Patsali

Position: Lecturer
Categories: Accounting Bachelor, BA – Bachelor’s Degree, BA – Diploma, BA – Master’s Degree, BA (Distance Education) – Master’s Degree, Digital Marketing – Diploma, Faculty, Hotel Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Bachelor’s Degree, Tourism Management – Diploma
Areas of Teaching: Human Resource Management, Business

Higher education (Qualifications, Academic Institution, Award Year) and other qualifications:

Dip in Banking, Institute of Banking Studies Cyprus, 2007
BA in Business Administration, European University, 2011
Master in Business Administration, Kingston University, 2007
DBA in Human Resource Management, Northcentral University, 2016

 

Σχετικά Βίντεο ή/και Έντυπα

Bulletin

Σχετικές Μαρτυρίες

Ramesh Shrestha
Ramesh Shrestha
Tourism Management / Nepal

Ramesh Shrestha

The American College has a unique identification because of its standard education offerings in many programs. It does not only focus on education, but also on extracurricular activities like the gastronomia competitions, cultural events, game tournaments and other activities that enhance the development of students. The College also provides excellent facilities like computer labs, gymnastic center, library, and cafeteria. Furthermore, the instructors are highly qualified with interesting teaching methods. The faculty & staff try to develop a family-like environment where students get motivated to study hard.

Σχετικά Νέα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να λάβω την κρατική φοιτητική χορηγία;

Αν είστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμένατε με την οικογένειά σας στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια και έχετε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €59.000 ενδεχομένως να είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας μέχρι €3.420 / έτος. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λειτουργούς του κολεγίου αν είσαστε δικαιούχος της κρατικής φοιτητικής χορηγίας. Οι λειτουργοί του κολεγίου αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε την αίτηση σας για την κρατική φοιτητική χορηγία.

Υπάρχουν υποτροφίες;

Το American College προσφέρει πολλές υποτροφίες (έκπτωση στα δίδακτρα). Το κολέγιο προσφέρει υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων και τεχνικών σχολών, σε φοιτητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, σε αδέλφια/συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα, σε φοιτητές αθλητές, παιδιά πολυμελών ή μονογονεϊκών οικογενειών, ορφανούς ή με προβλήματα υγείας. Επίσης, προσφέρει υποτροφίες σε μέλη σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Εθνική Φρουρά) και ευπαθείς ομάδες.

Υπάρχουν ευκολίες πληρωμής;

Βεβαίως, οι φοιτητές μπορούν να πληρώνουν τα δίδακτρα τους σε 8 ή 10 μηνιαίες δόσεις.

Μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω εργασία;

Το American College διαθέτει δραστήριο γραφείο καριέρας. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το βιογραφικό σας και να σας προτείνουμε σε συνεργαζόμενους εργοδότες μόλις αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις. Επιπλέον το American College διοργανώνει ημέρα καριέρας για τους φοιτητές της Μαγειρικής και της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων με εκπρόσωπους από τουλάχιστον 35 ξενοδοχεία της Κύπρου.

Αν έχω σπουδάσει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα/αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Βεβαίως, για τα μαθήματα που έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα αντίστοιχα ή συναφή μαθήματα. Με βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 120 ECTS.

Αν έχω πιστοποιητικά εξωτερικών εξετάσεων ή επαγγελματική πείρα ή έχω σπουδάσει σε μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών μπορώ να εξαιρεθώ από μαθήματα;

Ναι. Βάση των κανονισμών του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών μπορείτε να μεταφέρετε πιστωτικές μονάδες μέχρι 10% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών σας. Δηλαδή, για σε ένα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (240 ECTS) μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 24 ECTS.

Μετά που θα ολοκληρώσω αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορώ να συνεχίσω σε πρόγραμμα σπουδών Master;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του αξιολογημένου-πιστοποιημένου προγράμματος μπορείτε να συνεχίσετε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master’s Degree).

Δε γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Πόσο δύσκολο είναι να το αρχίσω;

Η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος δεν προϋποθέτει γνώσεις στο αντικείμενο σπουδών. Η διδασκαλία αρχίζει από τα βασικά και εξελίσσεται στα πιο προχωρημένα.

Μπορώ να παρακολουθήσω συγκεκριμένα μαθήματα αντί ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε μάθημα σας αρέσει, αρκεί να έχετε παρακολουθήσει τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα του. Οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα, δεν αποκτούν τίτλο σπουδών (π.χ. Δίπλωμα, Πτυχίο) αλλά πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων.

Δεν έχω πολύ διαθέσιμο χρόνο, μπορώ να σπουδάσω;

Μην ανησυχείτε! Το πρόγραμμα προσφέρεται και με μερική φοίτηση όπου μπορεί ένας φοιτητής να εγγραφεί σε 2 ή 3 μαθήματα κάθε τετράμηνο σε μέρες και ώρες που τον βολεύουν. Η μερική φοίτηση προτείνεται σε φοιτητές με πολλές οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;

Προγραμματίζοντας μια συνάντηση με τους Συμβούλους μας, θα ενημερωθείτε διεξοδικά για τη φύση και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αυτού και παράλληλα θα συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε αν το πρόγραμμα σπουδών αυτό είναι κατάλληλο για εσάς.

Scroll to Top
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό