Βασικές Αρχές Φ.Π.Α.

Κόστος Συμμετοχής:

Δικαίωμα Συμμετοχής:€ 195
Επιχορήγηση ΑνΑΔ:€ 140
Πληρωτέο ποσό:€ 55

Η συμμετοχή ανέργου είναι δωρεάν.

Ειδική τιμή για μη δικαιούχους της επιχορήγησης.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Παρακαλώ όπως μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 συμπληρώσετε τη διαδικτυακή Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο ή συμπληρώσετε την Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο και την αποστείλετε στο email seminars@ac.ac.cy ή στο φαξ 22368001.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Άντρεα Λεβέντη στο τηλέφωνο 22368015 ή στο email seminars@ac.ac.cy.

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε λογιστές, προσωπικό λογιστικών οίκων, λειτουργούς λογιστηρίου, επιχειρηματίες, διευθυντές, οικονομικούς διευθυντές και άλλο προσωπικό εταιρειών που ασχολούνται με τα οικονομικά θέματα μιας επιχείρησης.

Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφουν πότε μια οντότητα έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου Φορολογίας για θέματα ΦΠΑ.
 2. Διαχωρίζουν εάν η παροχή κάποιας υπηρεσίας εμπίπτει στον ΦΠΑ
 3. Κατονομάζουν τις υποχρεώσεις μιας οντότητας έναντι του τμήματος φορολογίας εφόσον εγγραφεί στο ΦΠΑ.
 4. Περιγράφουν τους κινδύνους μη σωστής εφαρμογής των υποχρεώσεων μιας οντότητας για το ΦΠΑ.
 5. Περιγράφουν τα περιεχόμενα ενός τιμολογίου για να εναρμονίζεται με την νομοθεσία περί ΦΠΑ.
 6. Συμπληρώνουν ορθά τα έντυπα εγγραφής στο ΦΠΑ.
 7. Εκδίδουν τιμολόγια με τα σωστά περιεχόμενα από την νομοθεσία.
 8. Εφαρμόζουν σωστά την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
 9. Ενθαρρύνουν την αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες σε σχέση με τις πραγματικές τους ανάγκες.
 10. Υποστηρίζουν ή απορρίπτουν εναλλακτικές αντιλήψεις εάν είναι τεκμηριωμένες.
 11. Συνεργάζονται με τους πελάτες δείχνοντας διάθεση για εποικοδομητικό διάλογο.
 12. Ενθαρρύνουν τους λοιπούς εργαζόμενους στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Πιστοποιητικό Κατάρτισης

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης από το American College και θα πιστωθούν με 7 μονάδες Continuing Professional Development (CPD).

Διαλείμματα

Στο σεμινάριο συμπεριλαμβάνονται 1 διάλειμμα με γεύμα και 2 διαλείμματα με καφέ/τσάι.

Γενική Επεξήγηση ΦΠΑ

 • Ανασκόπηση Κυπριακής Νομοθεσίας
 • Ανασκόπηση Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Φορολογητέες Συναλλαγές

 • Υποκείμενο στο Φόρο Πρόσωπο
 • Παραδόσεις Αγαθών και Παροχές Υπηρεσιών
 • Αξία Συναλλαγής
 • Τόπος Συναλλαγής
 • Χρόνος Συναλλαγής

Εγγραφή στο ΦΠΑ και Φόρος Εκροών

 • Υποχρέωση Εγγραφής ΦΠΑ
 • Συντελεστές ΦΠΑ
 • Τιμολόγια ΦΠΑ
 • Πρακτική εφαρμογή συντελεστών ΦΠΑ
 • Διοικητικές/Ποινικές Κυρώσεις

Φόρος Εισροών και Αντίστροφη Χρέωση

 • Δικαίωμα Έκπτωσης Φόρου Εισροών
 • Αποδεικτικά στοιχεία για Έκπτωση Φόρου Εισροών
 • Μέθοδος λειτουργίας της Αντίστροφης Χρέωσης
 • Άρθρο 11 της Κυπριακής Νομοθεσίας

Οδηγός Συμπλήρωσης Δήλωσης ΦΠΑ

 • Συμπλήρωση Εγγράφων
 • Συμπλήρωση Δηλώσεων
 • Παρακτικά παραδείγματα

Ανδρέας Τζιάμπος

Ο κ. Τζιάμπος είναι Διευθυντής και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος Ελεγκτικής Εταιρείας που ειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής Ελεγκτής με σημαντική επιχειρηματική εμπειρία σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.

Κατέχει το Πιστοποιητικό των Εγκεκριμένων Λογιστών Ελεγκτών από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και είναι Μέλος της Επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ και είναι Μέλος της Επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ. Η πολύχρονη εμπειρία του στο λογιστικό επάγγελμα σε συνδυασμό με τη συνεχή του ακαδημαϊκή επιμόρφωση, του δίνουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τα φορολογικά θέματα από όλες τις οπτικές γωνίες.

Scroll to Top
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του Κέντρου θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο
Για συμμετοχή εργοδοτουμένων μίας εταιρείας/οργανισμού: Ο διευθυντής της εταιρείας/οργανισμού πρέπει να συμπληρώσει τα Μέρη 1, 2 και 4 του εντύπου.

Για συμμετοχή μη δικαιούχου της επιχορήγησης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ή για συμμετοχή ανέργου: Ο συμμετέχοντας θα πρέπει να συμπληρώσει τα Μέρη 1, 3 και 4.

ΜΕΡΟΣ 1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

Γράψτε «άνεργος» αν ισχύει
Αν άνεργος δηλώστε τη θέση που είχατε

ΜΕΡΟΣ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Αιτούμαι όπως οι πιο κάτω εργοδοτούμενοι του πιο πάνω εργοδότη συμμετάσχουν στο πιο πάνω σεμινάριο:

ΜΕΡΟΣ 3: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΡΟΣ 4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

Κανονισμοί Συμμετοχής στο Σεμινάριο
 • Οποιοσδήποτε υποψήφιος για συμμετοχή σε σεμινάριο δε θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο με τον ίδιο τίτλο ή με παρόμοιο περιεχόμενο τα τελευταία 2 χρόνια.
 • Ολόκληρο το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο που αφορά τη συμμετοχή του/των πιο πάνω καταρτιζόμενου/ων στο πιο πάνω σεμινάριο θα πρέπει να εξοφλείται μέχρι την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.
 • Τυχόν ακύρωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται γραπτώς στο email seminars@ac.ac.cy ή στο φαξ 22368001.
 • Για να καταβληθεί το χορήγημα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στο American College για ένα συμμετέχοντα θα πρέπει ο συμμετέχων να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% της διάρκειας του προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση το χορήγημα δε θα καταβληθεί και αυτός που έχει δηλωθεί πιο πάνω για να τιμολογηθεί (εταιρεία/οργανισμός ή φυσικό πρόσωπο), θα χρεωθεί με το δικαίωμα συμμετοχής του σεμιναρίου.
 • Το American College δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει ένα σεμινάριο αν ο συνολικός αριθμός των ατόμων που αιτήθηκαν συμμετοχή στο σεμινάριο δεν είναι ικανοποιητικός.
* Υποχρεωτικό
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών του American College
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Ενημερωτικό Δελτίο
Be the first to find out about our new offers!
* Υποχρεωτικό