Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών

Δίπλωμα | 2 έτη σπουδών | 120 ECTS

 

Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, με τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας οι περισσότεροι οργανισμοί διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε δίκτυο. Συνεπώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για προσωπικό που εξειδικεύεται στην εγκατάσταση/διαχείριση/συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών και άλλου εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο.

Τα μαθήματα του διετούς Διπλώματος Τεχνικού Δικτύων Υπολογιστών του American College διδάσκονται σε πλήρως εξοπλισμένα και σύγχρονα εργαστήρια δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής από επαγγελματίες δικτύων υπολογιστών.

 

 

τεχνικός δικτυων υπολογιστων, ccna, cisco, λευκωσία

Οι φοιτητές οι οποίοι θα εγγραφούν σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών, θα αποκτήσουν Δίπλωμα Τεχνικού Υπολογιστών και Δικτύων. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις δημιουργίας, διαχείρισης και συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Eισαγωγή σε τεχνικές σχεδιασμού, διαχείρισης, εξυπηρέτησης και υποστήριξης υπολογιστών και δικτύων επικοινωνίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα λογισμικά και υλικά.

 

Aναγνώριση και αποκατάσταση τεχνικών ζημιών σε θέματα υπολογιστών και δικτύων, αφού εντοπιστούν τα προβληματικά μέρη και αντιμετωπιστούν με τα κατάλληλα μέσα.

 

Eπίβλεψη, αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση των συστημάτων που αφορούν τα δίκτυα.

 

Διασφάλιση και η πιστοποίηση της εύρυθμης λειτουργίας των δικτύων υπολογιστών (ως διαχειριστής δικτύου) κάνοντας όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων.

 

Διαχείριση των συστημάτων υπολογιστών και δικτύων ακολουθώντας τις αρχές διασφάλισης ασφάλειας τόσο των συστημάτων υπολογιστών όσο και των αυτοδύναμων υπολογιστών από κακόβουλες ενέργειες.

 

Αναγνώριση και αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα επικοινωνίας δεδομένων.

 

Εφαρμογή πρακτικών και μέτρων ασφαλείας στα δίκτυα για αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων και προστασίας των υποδομών και των πληροφοριών.

 

Επέκταση των υφιστάμενων δικτυακών συστημάτων σε σχέση με τις βασικές αρχές της ασφάλειας δικτύων δεδομένων.

 

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου ανάλογα με τους οικονομικούς πόρους, την ασφάλεια και τη διαχείριση ποιότητας.

 

Ενίσχυση της κριτικής σκέψης των φοιτητών και η ανάπτυξη βασικών αναλυτικών, επιλυτικών ικανοτήτων καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για λήψη αποφάσεων.

 

 

Απογευματινά
Μαθήματα

 

 

Προετοιμασία για
επαγγελματικές
πιστοποιήσεις

 

 

Προσοντούχοι
Καθηγητές με
πλούσια πείρα

 

 


Δυνατότητα
φοιτητικής
χορηγίας

 

 


Λογικά
δίδακτρα

 

 


Ελληνική
Γλώσσα
Διδασκαλίας

 


 

Αξιολογημένο
πρόγραμμα
σπουδών

 

 

Εξαιρετικές
προοπτικές
εργοδότησης

 

 

Οργανωμένο
Γραφείο
Καριέρας

 

 


Σχεδιασμένο
και για
επαγγελματίες

Εξεταστικό
Κέντρο στις
εγκαταστάσεις

Δυνατότητα
υποτροφίας σε
επαγγελματίες

     

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα μπορούν να:

 

 

Κατανοήσουν πλήρως τη θεωρητική και πρακτική λειτουργία των επικοινωνιών και τοπικών δικτύων.
 

Αναγνωρίζουν τα μέσα και τις τεχνικές που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και τοπικών δικτύων.

 

Χρησιμοποιούν και να παραμετροποιούν βασικό δικτυακό εξοπλισμό (κάρτες δικτύου, μεταγωγείς, ορισμό υποδικτύων).
 

Χρησιμοποιούν την ορολογία πληροφορικής τόσο στον τομέα του υλικού (Hardware), όσο και στον τομέα του λογισμικού (Software).

 

Εφαρμόζουν τους κανόνες που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.

 

Αφομοιώνουν την εκπαίδευση στη χρήση νέου λογισμικού και υλικού και να αυτοεκπαιδεύονται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού τηλεματικής (τηλεκπαίδευση κλπ).
 

Σχεδιάζουν, συντηρούν και να υποστηρίζουν υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα μετάδοσης δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων (λογισμικό και υλικό) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του.
 

Εφαρμόζουν πρακτικές και μέτρα ασφαλείας σε δίκτυα.
 

Διαχειρίζονται δίκτυα μετάδοσης δεδομένων μέσω του λειτουργικού συστήματος ή άλλων εργαλείων διαχείρισης.
 

Ελέγχουν σε πρώτο επίπεδο και να συντηρούν υπολογιστικά συστήματα και εγκαταστάσεις δικτύων.
 

Ασκούν διαγνωστικούς ελέγχους σε δικτυακές εγκαταστάσεις Η/Υ και να αναγνωρίζουν αιτίες βλαβών.
 

Διασυνδέουν τοπικά δίκτυα μετάδοσης δεδομένων με άλλα αντίστοιχα δίκτυα.
 

Διαχειρίζονται, να υποστηρίζουν και να συντηρούν εγκαταστάσεις πρόσβασης στο internet, ανάλογα με τον χρόνο και τους οικονομικούς πόρους που τους δίνονται, την ασφάλεια και την διαχείριση ποιότητας
 

Ρυθμίζουν τις ενεργές συσκευές του δικτύου, ώστε να καταμερίζουν κατάλληλα το φόρτο αυτού.

 

Εντοπίζουν και να αποκαθιστούν βλάβες σε δίκτυα μετάδοσης δεδομένων.

 

Αποκαθιστούν λειτουργικά προβλήματα του δικτύου
 

Συντάσσουν προτάσεις προσφοράς εργασίας σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προσκλήσεις που έλαβαν.

τεχνικός δικτυων υπολογιστων, ccna, cisco, λευκωσία

 

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 120 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

    

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης | 24 μονάδες ECTS

 

Μαθήματα Ειδίκευσης | 84 μονάδες ECTS

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής | 12 μονάδες ECTS

 

 

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

 

ENG101 Αγγλική Επικοινωνία (6)

 

ENG102 Αγγλική Γραφή (6)

 

ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου (6)

 

ENG205 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου II (6)

 

Μαθήματα Ειδίκευσης

 

CSC117 Εισαγωγή στην Πληροφορική (6)


CSC122 Διαχείριση Δικτύων I (6)


CSC123 Δίκτυα Υπολογιστών Ι (6)


CSC124 Εφαρμογές Υπολογιστών (6)


CSC127 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (6)


CSC128 Βασικές Αρχές Πληροφορικής (6)
 

CSC129 Διαχείριση Δικτύων II (6)
 

CSC218 Ασφάλεια Δικτύων (6)
 

CSC219 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (6)


CSC118 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι (6)


CSC119 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (6)


CSC221 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙΙ (6)


CSC222 Δίκτυα Υπολογιστών ΙV (6)


CSC223 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙI (6)


CSC224 Λειτουργικά Συστήματα ΙV (6)


CSC225 Ασφάλεια Δικτύων II (6)

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής Δικτύων και Υπολογιστών μπορεί να πάρει οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το κολλέγιο. Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων κάθε μαθήματος φαίνεται στην παρένθεση που ακολουθεί τον τίτλο του μαθήματος.

 

τεχνικός δικτυων υπολογιστων, ccna, cisco, λευκωσία

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα των Δικτύων Υπολογιστών, Ασφάλειας Δικτύων, Πληροφορικής, Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων κ.α.:

 

Πάσης φύσεως οργανισμοί (π.χ. εταιρείες υπηρεσιών, τράπεζες, εταιρείες εμπορίου, εταιρείες βιομηχανίας)

 

Εταιρείες τεχνολογικής υποστήριξης εγκατάστασης/διαχείρισης/συντήρησης δικτύων

 

Πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και internet,

 

Εταιρείες που προωθούν/πωλούν προϊόντα εμπορίας δικτύων και πληροφορικής,

 

Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα και ημικρατικούς οργανισμούς και

 

Εκπαιδευτικοί ή σύμβουλοι/ερευνητές/μελετητές σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών και πληροφορική.

 

τεχνικός δικτυων υπολογιστων, ccna, cisco, λευκωσίατεχνικός δικτυων υπολογιστων, ccna, cisco, λευκωσία

 

Η διδακτική ύλη των μαθημάτων του προγράμματος είναι σχεδιασμένη, ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές για να παρακαθήσουν εξωτερικές εξετάσεις στον τομέα των δικτύων υπολογιστών. Συνεπώς, παράλληλα με τις σπουδές στο American College οι φοιτητές του Διπλώματος Τεχνικού Δικτύων Υπολογιστών μπορούν να αποκτήσουν τις ακόλουθες επαγγελματικές πιστοποιήσεις:

 

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Η πιστοποίηση CCNA θεωρείτε ως η πιο δημοφιλής πιστοποίηση της Cisco και μία από τις πιο περιζήτητες επαγγελματικές αναφορές στον κλάδο της τεχνολογίας. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό για κάθε επαγγελματία, ο οποίος θέλει να εργαστεί είτε ως Τεχνικός, είτε ως Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων να το αποκτήσει. Το CCNA πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου για εγκατάσταση, επεξεργασία και επιδιόρθωση προβλημάτων αναφορικά με δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παράλληλα, οι κάτοχοι CCNA μπορούν να ελέγξουν απομακρυσμένες συνδέσεις (WAN) και να ενισχύσουν την ασφάλεια του δικτύου.

Περισσότερα
 

 

 

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) on Windows Server

Στο πρόγραμμα αυτό θα αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες για την εγκατάσταση και υποστήριξη δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιώντας Microsoft Windows Server. Θα μάθετε την απαραίτητη θεωρία που διέπει τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών με έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές μέσω εργαστηριακών ασκήσεων, όπου θα αποκτήσετε τις κατάλληλες δεξιότητες για την ανάπτυξη και υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Microsoft Windows Server.

Περισσότερα

 

 

Certified Ethical Hacking (CEH).

Το CEH είναι το πιο ολοκληρωμένο πιστοποιητικό για την ασφάλεια της πληροφοίρας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές στη συστηματική επιθεώρησω των δομών ενός δικτύου και στον εντοπισμό ευάλωτων σημείων από εξωγενής κακόβουλους παράγοντες. Το CEH είναι το πρώτο μιας σειράς ολοκληρωμένων μαθημάτων (CEH, ECSA, APT), τα οποία είναι απαραίτητα για έναν επαγγελματία.

 
                   

τεχνικός δικτυων υπολογιστων, ccna, cisco, λευκωσίατεχνικός δικτυων υπολογιστων, ccna, cisco, λευκωσία

Βάση της τιμολογιακής πολιτικής του Κολεγίου, το συνολικό κόστος του διπλώματος  είναι 9820€.

Το Κολέγιο παρέχει οικονομικές διευκολύνσεις με την κρατική φοιτητική χορηγία και με 10 μηνιαίες δόσεις, ώστε οι φοιτητές και οι οικογένειες τους να μην επιβαρύνονται αισθητά.

 

Επίσης το Κολέγιο προσφέρει:

  • Μειωμένα δίδακτρα σε πολύτεκνες, τρίτεκνες οικογένεις και ευπαθείς ομάδες.
     
  • Εταιρικές προσφορές σε οργανισμούς και υπηρεσίες
     
  • Υποτροφίες σε υποψήφιους με εργασιακή πείρα ή υψηλή βαθμολογία

 

Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν φοιτητές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς μονάδων, η οποία μειώνει το σύνολο των μαθημάτων και τη συνολική χρέωση.

 

 

τεχνικός δικτυων υπολογιστων, ccna, cisco, λευκωσίατεχνικός δικτυων υπολογιστων, ccna, cisco, λευκωσία

Υπάρχουν 2 τετράμηνα, όπου ο φοιτητής μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές του:

 

Χειμερινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνει τον Ιανουάριο.

 

Εαρινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και τελειώνει τον Ιούνιο.

 

Επικοινωνία

* απαραίτητο

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση σας σχετικά με το Κολέγιο και τα προγράμματα σπουδών του.

Μπορείτε να βγείτε από τη λίστα, επιλέγοντας το σύνδεσμο στο τέλος κάθε μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Είσοδος   
Lost your password? - Not registered?
facebook instagram twitter youtube linkedin

Physical Address: 3 Omirou Avenue, 1097 Nicosia, Cyprus | Mailing Address: P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  
Telephone +357 22368000  |  Τηλεομοιότυπο: +357 22368001  |  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@ac.ac.cy

© Copyright 2023 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions