Βασικές Αρχές Άμεσης Φορολογίας

Κόστος Συμμετοχής:

Δικαίωμα Συμμετοχής:€ 195
Επιχορήγηση ΑνΑΔ:€ 140
Πληρωτέο ποσό:€ 55

Η συμμετοχή ανέργου είναι δωρεάν.

Ειδική τιμή για μη δικαιούχους της επιχορήγησης.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Παρακαλώ όπως μέχρι την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 συμπληρώσετε τη διαδικτυακή Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο ή συμπληρώσετε την Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο και την αποστείλετε στο email seminars@ac.ac.cy ή στο φαξ 22368001.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Άντρεα Λεβέντη στο τηλέφωνο 22368015 ή στο email seminars@ac.ac.cy.

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε λογιστές, προσωπικό λογιστικών οίκων, λειτουργούς λογιστηρίου, επιχειρηματίες, διευθυντές, οικονομικούς διευθυντές και άλλο προσωπικό εταιρειών που ασχολούνται με οικονομικά θέματα μια επιχείρησης.

Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφουν τη φορολογική νομοθεσία.
 2. Διατυπώνουν τη φορολογική τους κατάσταση σε σχέση με τα έσοδα τους ή τα έσοδα της εταιρείας τους.
 3. Κατονομάζουν τις υποχρεώσεις μιας οντότητας έναντι του τμήματος φορολογίας.
 4. Περιγράφουν τους κινδύνους μη σωστής εφαρμογής των υποχρεώσεων μιας οντότητας έναντι του τμήματος φορολογίας.
 5. Εφαρμόζουν σωστά τις πρόνοιες της φορολογικής νομοθεσίας
 6. Υπολογίζουν το πληρωτέο φόρο βάση νομοθεσίας σε σχέση με το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού ή νομικού προσώπου.
 7. Αιτιολογούν τα δεδομένα ανάλογα με τα εισοδήματα και γενικά την οικονομική κατάσταση του φυσικού ή νομικού προσώπου.
 8. Διαμορφώνουν τη γνώμη τους για την φορολογική κατάσταση του οικονομικού οργανισμού η της εταιρείας.
 9. Υποστηρίζουν τις δυνατότητες που δίδει η νομοθεσία στο φορολογούμενο και να τις εφαρμόζουν, για το καλό του φορολογουμένου.
 10. Ενθαρρύνουν τους λοιπούς εργαζομένους στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.
 11. Συνεργάζονται με τους πελάτες για την εξυπηρέτηση τους ανάλογα με τις πραγματικές τους ανάγκες.

Πιστοποιητικό Κατάρτισης

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης από το American College και θα πιστωθούν με 7 μονάδες Continuing Professional Development (CPD).

Διαλείμματα

Στο σεμινάριο συμπεριλαμβάνονται 1 διάλειμμα με γεύμα και 2 διαλείμματα με καφέ/τσάι.

Φόρος Εισοδήματος – Φυσικά Πρόσωπα

 • Φορολογική Κατοικία
 • Φορολογικοί Συντελεστές
 • Απαλλαγές και Εκπιπτόμενες Δαπάνες
 • Δαπάνες που δεν εκπίπτουν
 • Ωφελήματα που φορολογούνται
 • Προσωπικές Φορολογικές Εκπτώσεις
 • Πίστωση για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό
 • Ειδικοί Τρόποι Φορολογίας

Φόρος Εισοδήματος –Νομικά Πρόσωπα

 • Φορολογική Κατοικία
 • Απαλλαγές
 • Εκπιπτομενες Δαπάνες
 • Δαπάνες που δεν εκπίπτουν
 • Ζημιές
 • Πίστωση για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό
 • Ειδικοί Τρόποι Φορολογίας

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα

 • Ερμηνεία και συντελεστές
 • Μερίσματα
 • Τόκοι
 • Λογιζόμενη Διανομή Κερδών
 • Διάλυση Εταιρείας
 • Μείωση Κεφαλαίου
 • Πίστωση για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό.

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

 • Ερμηνεία και συντελεστές
 • Απαλλαγές
 • Απαλλαγές για Φυσικά Πρόσωπα
 • Διοικητικά Πρόστιμα

Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλες Εισφορές

 • Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα ταμεία
 • Όρια Αποδοχών
 • Προθεσμία καταβολής Εισφορών
 • Εισφορές στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)

Ανδρέας Τζιάμπος

Ο κ. Τζιάμπος είναι Διευθυντής και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος Ελεγκτικής Εταιρείας που ειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής Ελεγκτής με σημαντική επιχειρηματική εμπειρία σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.

Κατέχει το Πιστοποιητικό των Εγκεκριμένων Λογιστών Ελεγκτών από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και είναι Μέλος της Επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ και είναι Μέλος της Επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ. Η πολύχρονη εμπειρία του στο λογιστικό επάγγελμα σε συνδυασμό με τη συνεχή του ακαδημαϊκή επιμόρφωση, του δίνουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τα φορολογικά θέματα από όλες τις οπτικές γωνίες.

Scroll to Top
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του Κέντρου θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο
Για συμμετοχή εργοδοτουμένων μίας εταιρείας/οργανισμού: Ο διευθυντής της εταιρείας/οργανισμού πρέπει να συμπληρώσει τα Μέρη 1, 2 και 4 του εντύπου.

Για συμμετοχή μη δικαιούχου της επιχορήγησης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ή για συμμετοχή ανέργου: Ο συμμετέχοντας θα πρέπει να συμπληρώσει τα Μέρη 1, 3 και 4.

ΜΕΡΟΣ 1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

Γράψτε «άνεργος» αν ισχύει
Αν άνεργος δηλώστε τη θέση που είχατε

ΜΕΡΟΣ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Αιτούμαι όπως οι πιο κάτω εργοδοτούμενοι του πιο πάνω εργοδότη συμμετάσχουν στο πιο πάνω σεμινάριο:

ΜΕΡΟΣ 3: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΡΟΣ 4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

Κανονισμοί Συμμετοχής στο Σεμινάριο
 • Οποιοσδήποτε υποψήφιος για συμμετοχή σε σεμινάριο δε θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο με τον ίδιο τίτλο ή με παρόμοιο περιεχόμενο τα τελευταία 2 χρόνια.
 • Ολόκληρο το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο που αφορά τη συμμετοχή του/των πιο πάνω καταρτιζόμενου/ων στο πιο πάνω σεμινάριο θα πρέπει να εξοφλείται μέχρι την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.
 • Τυχόν ακύρωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται γραπτώς στο email seminars@ac.ac.cy ή στο φαξ 22368001.
 • Για να καταβληθεί το χορήγημα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στο American College για ένα συμμετέχοντα θα πρέπει ο συμμετέχων να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% της διάρκειας του προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση το χορήγημα δε θα καταβληθεί και αυτός που έχει δηλωθεί πιο πάνω για να τιμολογηθεί (εταιρεία/οργανισμός ή φυσικό πρόσωπο), θα χρεωθεί με το δικαίωμα συμμετοχής του σεμιναρίου.
 • Το American College δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει ένα σεμινάριο αν ο συνολικός αριθμός των ατόμων που αιτήθηκαν συμμετοχή στο σεμινάριο δεν είναι ικανοποιητικός.
* Υποχρεωτικό
Request Information
Please complete the information below and a member of American College staff will soon contact you.
* Compulsory
Newsletter Subscription
Be the first to find out about our new offers!
* Compulsory