Διεύθυνση

Λεωφόρος Ομήρου 3, 1097 Λευκωσία, Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τ.Θ. 22425, 1521 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο & Email

Τηλ: +357 22368000
Φαξ: +357 22368001
E-mail: seminars@ac.ac.cy

Επικοινωνήστε με το κέντρο
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες πιο κάτω και ένα μέλος του προσωπικού του Κέντρου Εκπαίδευσης του American College θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Scroll to Top
Request Information
Please complete the information below and a member of American College staff will soon contact you.
* Compulsory
Newsletter Subscription
Be the first to find out about our new offers!
* Compulsory