Σεμινάρια

Επιλέξτε το Σεμινάριο που ταιριάζει καλύτερα στις επαγγελματικές σας ανάγκες!

Παραθέτουμε πιο κάτω τα Πολύ-επιχειρησιακά Σεμινάρια που διοργανώνει το Κέντρο Εκπαίδευσης του American College. Τα σεμινάρια είναι επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Τα σεμινάρια αυτά μπορούν να τα παρακολουθήσουν εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή. Τα σεμινάρια μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη δικαιούχοι της επιχορήγησης της ΑνΑΔ.

Scroll to Top
Request Information
Please complete the information below and a member of American College staff will soon contact you.
* Compulsory
Newsletter Subscription
Be the first to find out about our new offers!
* Compulsory