Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης του American College περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή με μεγάφωνα και σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέα, οθόνη προβολής, ασπροπίνακα, ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο και κλιματιστικά. Τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν επίσης ένα σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδίκτυο για κάθε καταρτιζόμενο.

Επίσης, η όμορφη καφετερία του κέντρου είναι εξοπλισμένη με τηλεοράσεις και ηχο-σύστημα και επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να περάσουν ευχάριστα και ξεκούραστα τα διαλείμματα τους.

Οι πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η καφετερία του Κέντρου είναι διαθέσιμοι για χρήση και από άλλους οργανισμούς και εκπαιδευτές που επιθυμούν να προσφέρουν τα δικά τους σεμινάρια κατάρτισης.

training-center-facilities
Scroll to Top
Request Information
Please complete the information below and a member of American College staff will soon contact you.
* Compulsory
Newsletter Subscription
Be the first to find out about our new offers!
* Compulsory