ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2024-2025 – Κύπρος

Το American College μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς και της εκπαιδευτικής του πολιτικής για παροχή κινήτρων για υγιή ακαδημαϊκό ανταγωνισμό προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 τις πιο κάτω υποτροφίες και οικονομική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο Εισδοχής του κολεγίου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υποτροφίες για Υφιστάμενους Φοιτητές

Υποτροφίες σε Φοιτητές με Περιορισμένες Οικονομικές Δυνατότητες

Παραχωρούνται υποτροφίες σε φοιτητές που έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Το ποσοστό των υποτροφιών αυτών είναι μεταξύ 10 και 50% και έχουν διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Υποτροφίες σε Αδέλφια / Συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα

Παραχωρούνται υποτροφίες σε όλα τα αδέλφια ή συζύγους που φοιτούν ταυτόχρονα στο κολέγιο με πλήρη φοίτηση. Το ποσοστό των υποτροφιών αυτών είναι 10% και έχουν διάρκεια ενός τετράμηνου με δυνατότητα ανανέωσης.

Υποτροφίες σε Φοιτητές Τέκνα Πολυμελών Οικογενειών / Ορφανούς / με Προβλήματα Υγείας

Παραχωρούνται υποτροφίες σε φοιτητές που είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών (3 παιδιά και άνω), ορφανοί ή με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το ποσοστό των υποτροφιών αυτών είναι 10% και διαρκούν για όλα τα έτη της κανονικής διάρκειας σπουδών του φοιτητή.

2. Υποτροφίες με Βάση την Επίδοση στο Κολέγιο

Παραχωρούνται υποτροφίες σε φοιτητές με βάση την επίδοση στο κολέγιο ως ακολούθως και έχουν διάρκεια ενός τετράμηνου με δυνατότητα ανανέωσης:

Γενική ΒαθμολογίαΥποτροφία για
(Cumulative GPA)Ακαδημαϊκούς ΚλάδουςΕπαγγελματικούς Κλάδους
4.0050%20%
3.75-3.9920%10%
3.50-3.7410%10%

Δικαιούχοι για τις πιο πάνω υποτροφίες είναι οι φοιτητές που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για παραχώρηση υποτροφίας

  1. έχουν εγγραφεί σε τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή 24 πιστωτικές μονάδες σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο τετράμηνο για το οποίο κάνουν αίτηση για υποτροφία,
  2. ήταν εγγεγραμμένοι σε τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή 24 πιστωτικές μονάδες σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών κατά το προηγούμενο τετράμηνο, και
  3. έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS credits) στο κολέγιο.

3. Υποτροφίες για Αθλητές

Παραχωρούνται υποτροφίες σε φοιτητές-αθλητές αναλόγως του αθλήματος, του επιπέδου του αθλητή/αθλήτριας και της προσφοράς του με τη συμμετοχή και απόδοσή του σε αθλητικούς αγώνες εκπροσωπώντας το κολέγιο και αθλητικές δραστηριότητες του κολεγίου. Οι υποτροφίες αυτές μπορούν να καλύψουν μέχρι και 50% των διδάκτρων και είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

4. Υποτροφίες για Απόφοιτους του American College

Παραχωρούνται υποτροφίες σε φοιτητές που είναι απόφοιτοι του American College. Το ποσοστό των υποτροφιών αυτών είναι 10% και διαρκούν για όλα τα έτη της κανονικής διάρκειας σπουδών του φοιτητή.

Σημειώσεις:

  1. Οι υποτροφίες παραχωρούνται υπό τη μορφή μείωσης των διδάκτρων.
  2. Σε περίπτωση εξασφάλισης δύο ή περισσοτέρων υποτροφιών, ισχύει μόνο η υποτροφία με το μεγαλύτερο ποσοστό.
  3. Οι υποψήφιοι για όλες τις κατηγορίες υποτροφιών πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο «Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας» το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το American College.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ

Κάθε τετράμηνο το American College συνεργάζεται με περιορισμένο αριθμό φοιτητών, ως βοηθούς σε εργαστήρια ή άλλες υπηρεσίες του κολεγίου. Η διάρκεια της συνεργασίας είναι για ένα τετράμηνο με δυνατότητα ανανέωσης. Ο κάθε φοιτητής-βοηθός απασχολείται αριθμό ωρών την εβδομάδα, με ανάλογη μείωση στα δίδακτρά του. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συνεργασία με ένα φοιτητή είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση και το ανώτερο ήθος του φοιτητή.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Το κράτος καταβάλει φοιτητική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, το κράτος καταβάλει φοιτητικά επιδόματα σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου με βάση οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Τα επιδόματα είναι: επίδομα διαβίωσης €1.800, επίδομα σίτισης €1.092, επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου €200 και επίδομα πρωτοετών φοιτητών/τριών €500.

Scroll to Top
Request Information
Please complete the information below and a member of American College staff will soon contact you.
* Compulsory
Newsletter Subscription
Be the first to find out about our new offers!
* Compulsory