ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 2022 – 2023 – Κύπρος

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δίδακτρα
Δίδακτρα ανά πιστωτική μονάδα (ECTS credit) προπτυχιακών μαθημάτων75
Δίδακτρα ανά πιστωτική μονάδα (ECTS credit) μεταπτυχιακών μαθημάτων90

Τα δίδακτρα υπολογίζονται ανάλογα με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS credits) στα οποία ο φοιτητής εγγράφεται κάθε τετράμηνο (semester) ή δίμηνο (session). Ένας φοιτητής με πλήρη φοίτηση παρακολουθεί συνήθως 5 μαθήματα (30 πιστωτικές μονάδες) το κάθε τετράμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται κυρίως από το Φθινοπωρινό τετράμηνο (Fall semester) και το Εαρινό τετράμηνο (Spring semester). Το κόστος σπουδών για ένα φοιτητή που παρακολουθεί 10 μαθήματα προπτυχιακά (60 πιστωτικές μονάδες) σε ένα χρόνο στο American College υπολογίζεται σε €4.500 (€75 την πιστωτική μονάδα x 60 πιστωτικές μονάδες). Το κόστος σπουδών για ένα φοιτητή που παρακολουθεί 10 μαθήματα μεταπτυχιακά (60 πιστωτικές μονάδες) σε ένα χρόνο στο American College υπολογίζεται σε €5.400 (€90 την πιστωτική μονάδα x 60 πιστωτικές μονάδες).

ΤΕΛΗ

Ο φοιτητής θα πρέπει να καταβάλει τα πιο κάτω τέλη κατά την εγγραφή του στο κολέγιο:

Τέλη
Τέλος Εγγραφής (ανά τετράμηνο/δίμηνο)50
Τέλος Χρήσης Τεχνολογίας (ανά τετράμηνο/δίμηνο)20
Τέλος Εργαστηρίου (για μαθήματα που φέρουν 1 ή περισσότερα τέτοια τέλη)35
Τέλος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (προαιρετικό)85

Σημειώσεις:

  1. Τα πιο πάνω δίδακτρα και τέλη δεν καλύπτουν τυχόν προσωπικές στολές και προσωπικά εργαλεία εργαστηρίων, τέλη για εξωτερικές εξετάσεις ή αγορά βιβλίων.
  2. Τα πιο πάνω τέλη εργαστηρίου καλύπτουν όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών (π.χ. εργαστήρια μαγειρικής, τραπεζοκομίας, πληροφορικής, δικτύων υπολογιστών) για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.
  3. Το American College προσφέρει υποτροφίες και οικονομική βοήθεια σε φοιτητές με βάση διάφορα κριτήρια (βλέπε έντυπο «Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια»). Σε περίπτωση που παραχωρηθεί υποτροφία ή οικονομική βοήθεια σε κάποιο φοιτητή, αυτή υπολογίζεται πάνω στα δίδακτρα και αφαιρείται από τις δόσεις του κάθε τετραμήνου.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή διδάκτρων μπορεί να γίνει με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

1. Με μετρητά ή κάρτα στην υποδοχή του κολεγίου.

2. Με έμβασμα ή κατάθεση στον πιο κάτω λογαριασμό:

IBAN: CY35 0020 0195 0000 3570 2854 3889                     ‘Ονομα Λογαριασμού: American College (AC) Limited                    BIC: BCYPCY2N
Τράπεζα: Τράπεζα Κύπρου Λτδ
Αριθμός Λογαριασμού: 357028543889
Διεύθυνση: Τράπεζα Κύπρου Κατάστημα Προδρόμου (0136), Βυζαντίου 5Α, 2064 Στρόβολος, Κύπρος

3. JCC Smart.

Επίσκεψη στην ιστοσελίδα http://www.jccsmart.com/

Επιλογή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΡΑ, εικονιδίου “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ (AMERICAN COLLEGE)”, Δίδακτρα και ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Συνδεση με το όνομα και κωδικό χρήστη (Ο κάθε νέος χρήστης θα πρέπει να κάνει μια απλή εγγραφή στην ιστοσελίδα)

Συνεχίστε με τις υπόλοιπες πληροφορίες και τις πληροφορίες της κάρτας

Στην περίπτωση πληρωμής 1 θα πρέπει στην πληρωμή να αναφέρεται το όνομα και ο αριθμός (Application Number) του υποψήφιου φοιτητή. Επίσης, για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας, αμέσως μετά από πληρωμή με έμβασμα παρακαλείσθε όπως στείλετε ή ζητήσετε από την τράπεζα να στείλει με φαξ στο +357 22368001 ή με email στο finance@ac.ac.cy το έντυπο της κατάθεσης πληρωμής με τα πιο πάνω στοιχεία του φοιτητή.

Scroll to Top
Request Information
Please complete the information below and a member of American College staff will soon contact you.
* Compulsory
Newsletter Subscription
Be the first to find out about our new offers!
* Compulsory