ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 2023 – 2024 – Κύπρος

ΒΗΜΑ 1 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει ή να στείλει τα πιο κάτω στο:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Γραφείο Εισδοχής, American College, Τ.Θ. 22425, 1521 Λευκωσία

Διεύθυνση: Γραφείο Εισδοχής, American College, Λεωφόρος Ομήρου 3, 1097 Λευκωσία

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής (Application for Admission Form) μαζί με το μη επιστρεπτέο τέλος αίτησης εισδοχής (βλέπε έντυπο «Δίδακτρα και Τέλη»),
  2. Αντίγραφο της ταυτότητας του ή του διαβατηρίου του (μόνο τη/τις σελίδα/ες με τη φωτογραφία, προσωπικά στοιχεία και υπογραφή),
  3.  Πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφοαπολυτηρίου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης της Κύπρου εγγεγραμμένου στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας ή του εξωτερικού ή άλλου ισοδύναμου προσόντος (π.χ. GCE A Levels, International Baccalaureate),
  4. Μία φωτογραφία (διαστάσεων διαβατηρίου),
  5.  Πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο αναγνωρισμένου πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισοδύναμου προσόντος (ισχύει μόνο για μεταπτυχιακά προγράμματα),
  6. Δελτίο ακαδημαϊκής επίδοσης (transcript of academic record) (ισχύει μόνο για μεταπτυχιακά προγράμματα), και
  7. Δύο συμπληρωμένα έντυπα συστάσεων (reference forms) από π.χ. νύν ή πρώην εργοδότες ή/και καθηγητές (ισχύει μόνο για μεταπτυχιακά προγράμματα).

Σημείωση: Τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των ακαδημαϊκών εγγράφων φωτοτυπούνται και επιστρέφονται άμεσα στον υποψήφιο.

Αφού το Γραφείο Εισδοχής λάβει τα πιο πάνω και δεδομένου ότι ο υποψήφιος φοιτητής πληροί τα κριτήρια εισδοχής, το Γραφείο Εισδοχής θα στείλει στο φοιτητή επιστολή αποδοχής στο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο αιτήθηκε εισδοχής ο φοιτητής.

ΒΗΜΑ 2 – ΠΛΗΡΩΜΗ

Όταν ο υποψήφιος φοιτητής λάβει την επιστολή αποδοχής θα πρέπει να καταβάλει την προκαταβολή διδάκτρων (βλέπε έντυπο «Δίδακτρα και Τέλη Για φοιτητές από Κύπρο») έναντι των διδάκτρων του για να κρατήσει τη θέση του στο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο έχει γίνει δεκτός και θα πρέπει να επισκεφθεί το κολέγιο για να υπογράψει το έντυπο Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων φοίτησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 Χειμερινό τετράμηνο 2023Εαρινό τετράμηνο 2024Καλοκαιρινή περίοδος 2024
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων22 Σεπτεμβρίου 202326 Ιανουαρίου 202431 Μαΐου 2024
Εγγραφή στο κολέγιο2 Οκτωβρίου 20236 Φεβρουαρίου 202410 Ιουνίου 2024
Έναρξη μαθημάτων9 Οκτωβρίου 202312 Φεβρουαρίου 202417 Ιουνίου 2024

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, οι θέσεις δύναται να συμπληρωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Scroll to Top
Request Information
Please complete the information below and a member of American College staff will soon contact you.
* Compulsory
Newsletter Subscription
Be the first to find out about our new offers!
* Compulsory