Εφαρμογές για Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας, Νερού και Καυσίμων σε Καινούργια και Υφιστάμενα Κτίρια

Κόστος Συμμετοχής:

Δικαίωμα Συμμετοχής:€ 350
Επιχορήγηση ΑνΑΔ:€ 280
Πληρωτέο ποσό:€ 70

Η συμμετοχή ανέργου είναι δωρεάν.

Ειδική τιμή για μη δικαιούχους της επιχορήγησης.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Παρακαλώ όπως μέχρι την Παρασκευή 31/5/2024 συμπληρώσετε τη διαδικτυακή Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο ή συμπληρώσετε την Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο και την αποστείλετε στο email seminars@ac.ac.cy ή στο φαξ 22368001.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Άντρεα Λεβέντη στο τηλέφωνο 22368015 ή στο email seminars@ac.ac.cy.

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προσωπικό σχετικό με εξοικονόμηση πόρων που εργάζονται σε Επιχειρήσεις, Εργοστάσια, Εμπορικές και Οικιστικές Αναπτύξεις, Εταιρείες Ανάπτυξης Γης (Developers), Ξενοδοχεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δημαρχεία, όπως και σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, και Διευθυντές Οικοδομικών Έργων (Project Managers).

Στόχοι

Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Να διατυπώνουν την έννοια της ενέργειας
 2. Να διαχωρίζουν την διαφορά μεταξύ Εξοικονόμησης Ενέργειας και Παραγωγής Πράσινης ενέργειας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ)
 3. Να διατυπώνουν την σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας
 4. Να περιγράφουν την σημασία για εξοικονόμηση ενέργειας πριν από την εφαρμογή ΑΠΕ στα
  κτίρια τους
 5. Να κατονομάζουν τα καταλληλότερα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων
 6. Να συσχετίζουν τα δεδομένα και τα κριτήρια επιλογής των συστημάτων
 7. Να κατονομάζουν τις παραμέτρους υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας
 8. Να κατονομάζουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας
 9. Να ταξινομούν τις παραμέτρους που πρέπει να μελετηθούν για την αξιολόγηση Συστημάτων
 10. Να περιγράφουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενέργειας
 11. Να ταξινομούν τις επιλογές που μελετήθηκαν με βάση τα αποτελέσματα

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Να επεξηγούν τα δεδομένα που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας
 2. Να επιλέγουν τα κατάλληλα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και καυσίμων
 3. Να οργανώνουν και να καθοδηγούν την επιλογή των καταλληλότερων συστημάτων
 4. Να αναπτύσσουν την σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας στην επιχείρηση τους
 5. Να αιτιολογούν τις επιλογές που μελετώνται
 6. Να τεκμηριώνουν τα ευρήματα τους
 7. Να υπολογίζουν το κόστος των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας

Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Να δικαιολογούν τις επιλογές τους
 2. Να υπερασπίζονται την σημασία των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων
 3. Να υπερασπίζονται την σημασία της εξοικονόμησης πόρων
 4. Να αντιπαραβάλλουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενέργειας και την επίδραση
  τους στα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης τους
 5. Να ενθαρρύνουν την εφαρμογή μέτρων μείωσης κατανάλωσης πόρων
 6. Να δικαιολογούν τα συμπεράσματα μελέτης για επιλογή εξοικονόμησης πόρων
 7. Να υπερασπίζονται την σημασία της επιλογής των καταλληλότερων συστημάτων στην
  εξοικονόμηση πόρων

Πιστοποιητικό Κατάρτισης

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης από το American College και θα πιστωθούν με 14 μονάδες Continuing Professional Development (CPD).

Διαλείμματα

Στο σεμινάριο συμπεριλαμβάνονται 1 διάλειμμα με γεύμα και 2 διαλείμματα με καφέ/τσάι.

Πόροι στα κτίρια – Αίτιοι κατανάλωσης

 • Ενέργεια(ηλεκτρισμός, καύσιμα, νερό, άλλα)
 • Ορισμός Πόρων
 • Επεξήγηση
 • Συσχετισμός με κόστος
 • Τρόποι αντιμετώπισης
 • Κόστος Ενέργειας και προβλέψεις
 • Επεξήγηση της αυξητικής τάσης του κόστους ενέργειας

Βασικές Έννοιες Ενέργειας

Ορισμός Ενέργειας Προσδιορισμός Πηγών Ενέργειας

Κατανάλωση Ενέργειας:

 • Πρωτογενής Κατανάλωση (Παθητική)
 • Δευτερογενής Κατανάλωση (Ενεργητική)

Παθητικά Συστήματα

 • Ορισμός Παθητικών Συστημάτων
 • Επεξήγηση σημασίας παθητικών συστημάτων στην κατανάλωση
 • Σημασία παθητικών συστημάτων
 • Συμβολή παθητικών συστημάτων στην κατανάλωση
 • Συσχετισμός παθητικής κατανάλωσης με ενεργητική κατανάλωση

Ενεργητικά Συστήματα και κατανάλωση ενέργειας

 • Ορισμός ενεργητικών συστημάτων
 • Συσχετισμός με παθητικά συστήματα
 • Μέθοδος επιλογής ενεργητικών συστημάτων
 • Ρόλος ενεργητικών συστημάτων
 • Διανομή ενέργειας στα ενεργητικά συστήματα

Εξοικονόμηση Ενέργειας

 • Ορισμός εξοικονόμησης ενέργειας
 • Σημασία Εξοικονόμησης Ενέργειας πριν από την χρήση ΑΠΕ
 • Μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας
 • Πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Αξιολόγηση συστημάτων

Συμπαραγωγή Ενέργειας – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

 • Συμπαραγωγής Ενέργειας
 • Μέθοδοι συμπαραγωγής ενέργειας
 • Συμπαραγωγή ενέργειας και μείωση κόστους ενέργειας
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ορισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Αξιολόγηση συστημάτων συμπαραγωγής

Κατανάλωση Νερού

 • Συστήματα κατανάλωσης νερού
 • Παθητικά συστήματα
 • Ενεργητικά συστήματα
 • Κατανάλωση νερού
 • Συστήματα εξοικονόμησης νερού
 • Αξιολόγηση συστημάτων εξοικονόμησης νερού

Αξιολόγηση Συστημάτων

Μέθοδοι αξιολόγησης συστημάτων
Κριτήρια επιλογής συστημάτων εξοικονόμησης:

 • Περιβαλλοντικά
 • Οικονομικά
 • Νομικά
 • Άλλα

Αξιολόγηση συστημάτων Επιλογή καταλληλότερων συστημάτων

Γρηγόρης Θωμά

Ο κ. Θωμά είναι αναγνωρισμένος διεθνώς ως εμπειρογνώμονας σε θέματα Ενεργειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης Ενέργειας, Αειφορίας, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Εναλλακτικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα κτίρια. Διετέλεσε Διευθυντής σε πολυεθνικές εταιρείες και Project Director σε οικοδομικά έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Διαθέτει πέραν από 25 χρόνια εμπειρίας στις ΗΠΑ, σε χώρες της Ευρώπης, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ και στη Ρωσία. Είναι απόφοιτος του City University of New York των ΗΠΑ, με Masters και Bachelor Degrees in Mechanical Engineering με εξειδίκευση στην Ενέργεια. Κατέχει από τις ΗΠΑ τους τίτλους, Certified Energy Auditor (CEA), Certified Energy Manager (CEM), Leadership in Energy and Environmental Design Approved Professional (LEED AP), High-Performance Building Design Professional (HBDP), Certified Measurement and Verification Professional (CMVP) και Qualified Commissioning Process Provider (QCxP). Εκπόνησε εκατοντάδες μελέτες και ενεργειακούς ελέγχους μεγάλων κτιρίων, καθώς επίσης και μελέτες και εφαρμογές συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και Zero Net Buildings. Έκανε παρουσιάσεις στο Harvard University, στην ARAMCO Σαουδικής Αραβίας και σειρά διαλέξεων στο University of Nicosia. Υπήρξε διορισμένο μέλος στη Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΤΕΚ. Διετέλεσε επίσης μέλος σε διάφορους επαγγελματικούς οργανισμούς των ΗΠΑ και σε τεχνικές επιτροπές του Αμερικανικού Οργανισμού ASHRAE. Έλαβε μέρος σε επιστημονικές έρευνες, δημοσίευσε πληθώρα κειμένων για θέματα Αειφορίας, Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΑΠΕ και Περιβαλλοντικών οικοδομών.

Scroll to Top
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του Κέντρου θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο
Για συμμετοχή εργοδοτουμένων μίας εταιρείας/οργανισμού: Ο διευθυντής της εταιρείας/οργανισμού πρέπει να συμπληρώσει τα Μέρη 1, 2 και 4 του εντύπου.

Για συμμετοχή μη δικαιούχου της επιχορήγησης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ή για συμμετοχή ανέργου: Ο συμμετέχοντας θα πρέπει να συμπληρώσει τα Μέρη 1, 3 και 4.

ΜΕΡΟΣ 1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

Γράψτε «άνεργος» αν ισχύει
Αν άνεργος δηλώστε τη θέση που είχατε

ΜΕΡΟΣ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Αιτούμαι όπως οι πιο κάτω εργοδοτούμενοι του πιο πάνω εργοδότη συμμετάσχουν στο πιο πάνω σεμινάριο:

ΜΕΡΟΣ 3: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΡΟΣ 4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

Κανονισμοί Συμμετοχής στο Σεμινάριο
 • Οποιοσδήποτε υποψήφιος για συμμετοχή σε σεμινάριο δε θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο με τον ίδιο τίτλο ή με παρόμοιο περιεχόμενο τα τελευταία 2 χρόνια.
 • Ολόκληρο το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο που αφορά τη συμμετοχή του/των πιο πάνω καταρτιζόμενου/ων στο πιο πάνω σεμινάριο θα πρέπει να εξοφλείται μέχρι την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.
 • Τυχόν ακύρωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται γραπτώς στο email seminars@ac.ac.cy ή στο φαξ 22368001.
 • Για να καταβληθεί το χορήγημα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στο American College για ένα συμμετέχοντα θα πρέπει ο συμμετέχων να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% της διάρκειας του προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση το χορήγημα δε θα καταβληθεί και αυτός που έχει δηλωθεί πιο πάνω για να τιμολογηθεί (εταιρεία/οργανισμός ή φυσικό πρόσωπο), θα χρεωθεί με το δικαίωμα συμμετοχής του σεμιναρίου.
 • Το American College δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει ένα σεμινάριο αν ο συνολικός αριθμός των ατόμων που αιτήθηκαν συμμετοχή στο σεμινάριο δεν είναι ικανοποιητικός.
* Υποχρεωτικό
Request Information
Please complete the information below and a member of American College staff will soon contact you.
* Compulsory
Newsletter Subscription
Be the first to find out about our new offers!
* Compulsory