Κόστος Συμμετοχής:

Δικαίωμα Συμμετοχής:€ 335
Επιχορήγηση ΑνΑΔ:€ 238
Πληρωτέο ποσό:€ 97

Η συμμετοχή ανέργου είναι δωρεάν.

Ειδική τιμή για μη δικαιούχους της επιχορήγησης.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Παρακαλούμε όπως μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 συμπληρώσετε τη διαδικτυακή Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο ή συμπληρώσετε την Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο και την αποστείλετε στο email seminars@ac.ac.cy ή στο φαξ 22368001.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Άντρεα Λεβέντη στο τηλέφωνο 22368015 ή στο email seminars@ac.ac.cy.

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους που έχουν καθήκον τις δημόσιες σχέσεις (π.χ. διευθυντές, λειτουργοί τμημάτων δημοσίων σχέσεων και λειτουργοί τμημάτων μάρκετινγκ).

Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφουν τη σημασία που έχουν οι Δημόσιες Σχέσεις για την καλύτερη λειτουργία και τη συνεχή επιτυχία της εταιρείας
 2. Διατυπώνουν την χρησιμότητα των Δημοσίων Σχέσεων στους οργανισμούς
 3. Κατατάσσουν τις Δημόσιες Σχέσεις ανάμεσα στα κύρια μελήματα κάθε εργαζόμενου
 4. Περιγράφουν τι ακριβώς θέλουν οι πελάτες, ποια είναι τα οφέλη από τις ποιοτικές Δημόσιες Σχέσεις και πως μας βλέπουν και κρίνουν οι πελάτες
 5. Αναπτύσσουν και δημιουργούν ένα πελατοκεντρικό οργανισμό με τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση
 6. Εφαρμόζουν τις τεχνικές των Δημοσίων Σχέσεων, την τέχνη και επικοινωνία με τον κόσμο καθώς και τους βασικούς κανόνες
 7. Συνεργάζονται με τους πελάτες και συνεργάτες αναπτύσσοντας θετική Δημοσιοσχεσίστικη προσέγγιση και συμπεριφορά προς τους πελάτες και συνεργάτες
 8. Επιδεικνύουν επαγγελματισμό προς τους δύσκολους, και να ανταποκρίνονται άμεσα και ικανοποιητικά σε οποιαδήποτε απορία έχουν οι πελάτες

Πιστοποιητικό Κατάρτισης

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης από το American College και θα πιστωθούν με 14 μονάδες Continuing Professional Development (CPD).

Διαλείμματα

Στο σεμινάριο συμπεριλαμβάνονται 1 διάλειμμα με γεύμα και 2 διαλείμματα με καφέ/τσάι κάθε μέρα.

Η έννοια των Δημοσίων Σχέσεων

 • Τι σημαίνει ο όρος Δημόσιες Σχέσεις;
 • Είδη πελατών/συνεργατών και ο «σωστός» τρόπος προσέγγισης
 • Σχέση Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων

Η σημασία των Δημοσίων Σχέσεων

 • Λόγοι προσφοράς «φτωχών» Δημοσίων Σχέσεων
 • Ανάπτυξη θετικής προσέγγισης και συμπεριφοράς
 • Εφαρμογή Θετικής γλώσσας (Positive language)

Δομή και λειτουργία

 • Χαρακτηριστικά «καλού» δημοσιοσχεσίστικου οργανισμού
 • Η σημασία της στρατηγικής των Δημοσίων Σχέσεων στη λειτουργία της εταιρείας
 • Ανάλυση περίπτωσης: «Στρατηγική Δημοσίων Σχέσεων των McDonald’s»

Σχέσεις με πελάτες και καταναλωτές

 • Κτίσιμο δημοσιοσχεσίστικης συνείδησης
 • Δημόσιες Σχέσεις και «Τοξικοί» πελάτες
 • Μετατρέποντας τους τοξικούς πελάτες σε θετικούς

Η διαδικασία της επικοινωνίας

 • Ανάλυση του μοντέλου της επικοινωνίας
 • Η επικοινωνία στις Δημόσιες Σχέσεις
 • Πώς διαβάζουμε την γλώσσα του σώματος;

Πρόγραμμα και στρατηγική

 • Ποιοτικές και Ποσοτικές Δημόσιες Σχέσεις
 • Στρατηγική Δημοσίων Σχέσεων

Πρακτική εφαρμογή

 • Εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Εφαρμογή της διδακτέας ύλης από το προσωπικό των εταιρειών σας

Κωνσταντίνος Χρίστου

Ο κ. Χρίστου είναι Γενικός Διευθυντής μεγάλου ομίλου Media στην Κύπρο, σύμβουλος επιχειρήσεων μεγάλων οργανισμών καθώς και πιστοποιημένος εκπαιδευτής. Επίσης, είναι μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων εταιριών. Εργάστηκε και εργάζεται ως εκπαιδευτής αλλά και ως motivational speaker, για κλινικές, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες πώλησης αυτοκινήτων, πανεπιστήμια και άλλους μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς.

Κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Η 25χρονη εμπειρία του στην επιχειρηματική αγορά σε συνδυασμό με τη συνεχή του ακαδημαϊκή επιμόρφωση αλλά και εκπαίδευση του προσωπικού μεγάλων οργανισμών, του δίνουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται πολύπλευρα τα θέματα της ειδικότητας του που είναι η Εξυπηρέτηση και η Αντιμετώπιση Παραπόνων του Πελάτη, οι Τεχνικές Πωλήσεων, οι Δημοσιές Σχέσεις, το Στρατηγικό Μάρκετινγκ και άλλα πολλά σημαντικά για τη λειτουργία και ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Scroll to Top
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και ένα μέλος του προσωπικού του Κέντρου θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
* Υποχρεωτικό
Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο
Για συμμετοχή εργοδοτουμένων μίας εταιρείας/οργανισμού: Ο διευθυντής της εταιρείας/οργανισμού πρέπει να συμπληρώσει τα Μέρη 1, 2 και 4 του εντύπου.

Για συμμετοχή μη δικαιούχου της επιχορήγησης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ή για συμμετοχή ανέργου: Ο συμμετέχοντας θα πρέπει να συμπληρώσει τα Μέρη 1, 3 και 4.

ΜΕΡΟΣ 1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

Γράψτε «άνεργος» αν ισχύει
Αν άνεργος δηλώστε τη θέση που είχατε

ΜΕΡΟΣ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Αιτούμαι όπως οι πιο κάτω εργοδοτούμενοι του πιο πάνω εργοδότη συμμετάσχουν στο πιο πάνω σεμινάριο:

ΜΕΡΟΣ 3: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΡΟΣ 4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

Κανονισμοί Συμμετοχής στο Σεμινάριο
 • Οποιοσδήποτε υποψήφιος για συμμετοχή σε σεμινάριο δε θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο με τον ίδιο τίτλο ή με παρόμοιο περιεχόμενο τα τελευταία 2 χρόνια.
 • Ολόκληρο το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο που αφορά τη συμμετοχή του/των πιο πάνω καταρτιζόμενου/ων στο πιο πάνω σεμινάριο θα πρέπει να εξοφλείται μέχρι την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.
 • Τυχόν ακύρωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται γραπτώς στο email seminars@ac.ac.cy ή στο φαξ 22368001.
 • Για να καταβληθεί το χορήγημα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στο American College για ένα συμμετέχοντα θα πρέπει ο συμμετέχων να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% της διάρκειας του προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση το χορήγημα δε θα καταβληθεί και αυτός που έχει δηλωθεί πιο πάνω για να τιμολογηθεί (εταιρεία/οργανισμός ή φυσικό πρόσωπο), θα χρεωθεί με το δικαίωμα συμμετοχής του σεμιναρίου.
 • Το American College δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει ένα σεμινάριο αν ο συνολικός αριθμός των ατόμων που αιτήθηκαν συμμετοχή στο σεμινάριο δεν είναι ικανοποιητικός.
* Υποχρεωτικό
Request Information
Please complete the information below and a member of American College staff will soon contact you.
* Compulsory
Newsletter Subscription
Be the first to find out about our new offers!
* Compulsory