Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Claims Handling

 

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής

 

Παρασκευές 3 και 10 Δεκεμβρίου 2021 

 

08:30 μέχρι 14:00*

 

*συμπεριλαμβάνονται 2 διαλείμματα με καφέ/τσάι

 

 

Διάρκεια κατάρτισης

 

10 ώρες

 

 

Γλώσσα διδασκαλίας

 

Ελληνική

 

 

Χώρος Διεξαγωγής

 

American College, Λεωφ. Ομήρου 3, 1097 Λευκωσία

 

Σε ποιούς απευθύνεται

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προσωπικό ασφαλιστικών εταιρειών, δικηγόρους και άτομα εκτός ασφαλιστικής βιομηχανίας που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με ασφαλίσεις, όπως δικηγόροι.

 

 

Στόχοι

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφουν την σημασία και τον ρόλο του τμήματος απαιτήσεων
 2. Διατυπώνουν τις εσωτερικές διαδικασίες χειρισμού απαιτήσεων
 3. Συσχετίζουν τις νομικές πτυχές της ασφάλισης με την άσκηση των καθηκόντων τους
 4. Εκτιμήσουν καλύτερα την σημασία της ορθής συμπλήρωσης της Πρότασης Ασφάλισης
 5. Επεξηγούν τους πιθανούς λόγους καθυστέρησης ή μη διευθέτησης μίας απαίτησης
 6. Αναπτύξουν δεξιότητες καλών πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών
 7. Υιοθετήσουν μία πιο φιλική προσέγγιση στις αποφάσεις του τμήματος απαιτήσεων
 

Εκπαιδευτής

 

Χρίστος Βωνιάτης

 

Ο κ. Βωνιάτης είναι νομικός σύμβουλος και πιστοποιημένος εκπαιδευτής. Από το 1996 εργάζεται ή έχει εργαστεί – μεταξύ άλλων – ως Εσωτερικός Δικηγόρος, Λειτουργός Συμμόρφωσης, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Underwriting & Operations Manager και Διευθυντής Πωλήσεων σε διάφορες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες.

 

Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω στο ασφαλιστικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η 25χρονη εμπειρία του στην ασφαλιστική βιομηχανία σε συνδυασμό με τη συνεχή του επιμόρφωση του δίνουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τα ασφαλιστικά θέματα από όλες τις οπτικές γωνίες: από τη σκοπιά των πωλήσεων, του underwriter, των απαιτήσεων και του δικηγόρου.

 

 

Πιστοποιητικό κατάρτισης - Μονάδες CPD

 

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης από το American College και θα πιστωθούν με 10 μονάδες Continuing Professional Development (CPD).

 

 

Κόστος Συμμετοχής

 

 Δικαίωμα Συμμετοχής

€ 200    

 Επιχορήγηση ΑνΑΔ

€ 120    

 Πληρωτέο ποσό

€ 80    

 

Η συμμετοχή ανέργων είναι δωρεάν.

 

 

Περιεχόμενο

 

Εισαγωγή

 • Διαδρομή και στόχοι του προγράμματος
 • Ο ρόλος και ο σκοπός του τμήματος απαιτήσεων

 

Η Φιλοσοφία της Διεύθυνσης Απαιτήσεων

 • Ταχύτητα και αμεσότητα
 • Διαφάνεια και δίκαια μεταχείριση
 • Στρατηγική απατηλών απαιτήσεων, υποκατάστασης και ανάκτησης

 

Γνωστοποίηση Απαίτησης

 • Πρώτη Ειδοποίηση
 • Το Έντυπο Απαίτησης
 • Υπηρεσία Παροχής Βοήθειας Τροχαίων Ατυχημάτων

 

Διερεύνηση

 • Καθορισμός ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ
 • Αξιολόγηση Εντύπου Απαίτησης και αντιφάσεις με την Πρόταση Ασφάλισης
 • Διορισμός πραγματογνώμονα ή / και ερευνητή
 • Αστυνομική Έκθεση, Ιατρική Έκθεση, Έκθεση για Εργατικό Ατύχημα κ.α.

 

Δημιουργία Φακέλου Απαίτησης & Παρακολούθηση

 • Ο Φάκελος Απαίτησης
 • Καθορισμός αποθεμάτων (reserving)

 

Διακανονισμός

 • Διαπραγμάτευση
 • Υπέρβαση στο ύψος αποζημίωσης και χαριστικές πληρωμές
 • Η Εξοφλητική Απόδειξη (Claim Discharge Form)

 

Απόρριψη

 • Ψεύτικες και απατηλές απαιτήσεις
 • Αγεφύρωτες διαφορές για το ύψος αποζημίωσης και υποασφάλιση
 • Χειρισμός παραπόνων
 • Εμπλοκή δικηγόρων και νομικές διαδικασίες
 • Παραδείγματα και δικαστικές αποφάσεις

 

Υποκατάσταση & Ανάκτηση

 • Υποκατάσταση
 • Συνεισφορά
 • Εγκατάλειψη και διάσωση (abandonment & salvage)
 • Δικαίωμα ανάκτησης από τον ασφαλισμένο

 

Καταληκτική Συνάντηση

 • Συμπεράσματα
 • Διαγνωστική εξέταση
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής

 

Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε μία από τις πιο κάτω αιτήσεις στο email seminars@ac.ac.cy ή φαξ στο 22368001 μέχρι την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021:

 

 • Αίτηση Εργοδότη για Συμμετοχή Εργοδοτούμενων σε Σεμινάριο (αν ο αιτητής είναι ο εργοδότης) ή
 • Αίτηση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο (αν ο αιτητής δεν υποβάλλει αίτηση μέσω του εργοδότη ή είναι άνεργος).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Άντρεα Λεβέντη στο τηλέφωνο 22368015 ή στο email seminars@ac.ac.cy.

 

 Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Login   
Lost your password? - Not registered?
facebook instagram twitter youtube linkedin

Physical Address: 3 Omirou Avenue, 1097 Nicosia, Cyprus | Mailing Address: P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22368000  |  Fax: +357 22368001  |  Email: info@ac.ac.cy

© Copyright 2021 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions