Print SmallNormalLarge EnglishGreek
MBA Eξ Αποστάσεως

 


 

 
Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ευρεία χρήση του υπολογιστή και η δυνατότητες του διαδικτύου οδήγησαν σε νέες μορφές εκπαίδευσης. Η διαδικασία απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων δεν περιορίζεται πλέον από το χώρο και το χρόνο και η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν περιορίζεται πλέον σε αυστηρές παιδαγωγικές μεθόδους. Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει την ευκαιρία σε άτομα που δεν μπορούν ή δεν προτιμούν να σπουδάσουν σε ένα συμβατικό πρόγραμμα σπουδών που απαιτεί τη φυσική τους παρουσία σε τάξη (λόγω γεωγραφικών περιορισμών ή / και χρονικών περιορισμών), αποκτώντας γνώσεις και αποκτώντας προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι σπουδαστές περνούν περισσότερο χρόνο εργασίας από μόνοι τους σε πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο χρόνος που ξοδεύουν στην πανεπιστημιούπολη σε ένα συμβατικό πρόγραμμα σπουδών αντικαθίσταται από δραστηριότητες όπως η ανάγνωση, η γραφή, η παρακολούθηση παρουσιάσεων PowerPoint / βίντεο, η συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς πίνακες συζήτησης που παρακολουθούν ζωντανές διαλέξεις και η επικοινωνία με τον εκπαιδευτή τους και άλλους σπουδαστές. Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συμβάλλει στην αύξηση της ανοικτής και προσβάσιμης εκπαίδευσης, της ευελιξίας και της προσαρμογής στις ανάγκες της κοινωνίας.

 
Εργαλεία εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης
 
Η μαθησιακή εμπειρία των σπουδαστών είναι διαχειριζόμενη κυρίως μέσω της εξ' αποστάσεως πλατφόρμας μάθησης. Οι σπουδαστές συνδέονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης, ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που παρέχονται από το American College. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα βιβλιοθήκης, ένα σύστημα διασκέψεων μέσω διαδικτύου, λογισμικό τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία. Μέσα από τις παραπάνω πλατφόρμες, το σύστημα και το λογισμικό, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα υλικά διδασκαλίας και τους πόρους εκμάθησης, υποβάλλουν εργασίες, απαντούν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, παρακολουθούν ζωντανές online διαλέξεις και συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές συζητήσεις και live chat rooms. Επιπλέον, επικοινωνούν με τους εκπαιδευτές τους και τους άλλους φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα μέσω ιδιωτικής συνομιλίας και ιδιωτικού διαδικτυακού συνεδρίου. Οι ζωντανές online διαλέξεις καταγράφονται και αποθηκεύονται και μπορούν να είναι προσβάσιμες από τους φοιτητές ανά πάσα στιγμή. Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται με τη χρήση εργαλείων ασύγχρονης (μη πραγματικού χρόνου) και σύγχρονης (πραγματικού χρόνου) εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως.

Ο ρόλος του εκπαιδευτή
 
Ο εκπαιδευτής ενός μαθήματος είναι ο υπεύθυνος για τη διαδικασία διδασκαλίας και εκμάθησης του συγκεκριμένου μαθήματος. Είναι υπεύθυνος για τη δομή, το περιεχόμενο, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων. Ο εκπαιδευτής προετοιμάζει προσεκτικά και συλλέγει το μαθησιακό υλικό των μαθημάτων του. Τέτοιο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να δημιουργηθεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτή ή σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές ή μπορεί να ληφθεί από το διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτής του μαθήματος επιβλέπει τους σπουδαστές που εγγράφονται στο συγκεκριμένο μάθημα, απαντά στις ερωτήσεις τους, βαθμολογεί τις εργασίες και τα έργα τους και παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο της μάθησης τους, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα σχόλια. Παράλληλα, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή στην εκμάθηση χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία. Ο εκπαιδευτής είναι επίσης ο εξεταστής που θα βαθμολογήσει την τελική εξέταση του μαθήματος. Πιστεύουμε ότι η συχνή και άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ ενός φοιτητή και του εκπαιδευτή ενός μαθήματος διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία μάθησης. Κατά τη διάρκεια της άμεσης αλληλεπίδρασης, η εξατομικευμένη προσοχή δίνεται στον φοιτητή έτσι ώστε να λαμβάνει πολύτιμες οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο ενός μαθήματος. Μέσα από αυτή την καθοδήγηση, κάθε φοιτητής λαμβάνει συμπληρωματική βοήθεια για τις συγκεκριμένες ανάγκες του / της.

Στοιχεία μάθησης
 
Ο σπουδαστής έχει μια σημαντική θέση στο παιδαγωγικό μας μοντέλο. Η διαδικασία μάθησης περιστρέφεται γύρω από την προετοιμασία, το σχεδιασμό και την οργάνωση μαθησιακών πόρων και δραστηριοτήτων κατά τρόπο που να ενισχύει τη μάθηση των φοιτητών και να τους προετοιμάζει για την τελική εξέταση και άλλες αξιολογήσεις τους. Το παιδαγωγικό μας μοντέλο αποτελείται από τρία στοιχεία: αυτόνομη μελέτη και ατομική εργασία, καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή, και συνεργασία με άλλους φοιτητές και τον εκπαιδευτή. Για το πρώτο στοιχείο: η παροχή ενημερωμένου και ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Για το δεύτερο στοιχείο: η παροχή συχνής και εις βάθος καθοδήγησης βελτιώνει την εκμάθηση των σπουδαστών. Για το τρίτο στοιχείο: δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία, τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των φοιτητών, και μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτή. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα, καθώς οι φοιτητές πραγματοποιούν ομαδικές εργασίες και έργα, συμμετέχουν σε ηλεκτρονικούς πίνακες συζήτησης και live chat rooms. Αυτές οι δραστηριότητες ομάδας, επιτρέπουν στους φοιτητές να αλληλεπιδρούν με άλλους φοιτητές με τις ίδιες ή διαφορετικές εργασιακές εμπειρίες, από άλλες χώρες και πολιτισμούς, να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και να αποκτούν νέες προοπτικές. Η συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης συνδυάζει την προσωπική εμπειρία, την ομαδική έρευνα και την κατάλληλη διαχείρηση γνώσεων.
 
 
 

Το American College προσυπογράφει σε μια πλούσια πλατφόρμα διαδικτυακών βιβλιοθηκών. Η πλατφόρμα περιέχει το πλήρες κείμενο χιλιάδων επιστημονικών περιοδικών, εμπορικών περιοδικών, εκθέσεων για την αγορά και τη βιομηχανία, έγγραφα εργασίας, πρακτικά συνεδρίων και διατριβές. Οι σπουδαστές χρειάζονται όλο και περισσότερο τα ακαδημαϊκά περιοδικά για να διεξάγουν την έρευνα τους διεξοδικά και αποτελεσματικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ηλεκτρονική μας πλατφόρμα βιβλιοθηκών διευκόλυνε την πρόσβασή σε χιλιάδες βασικές εμπορικές και άλλες εκδόσεις, εκτός από τα επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει στους χρήστες της προηγμένα εργαλεία έρευνας και γραφής, όπως ένα έξυπνο εργαλείο αναζήτησης και ταξινόμησης, ένα εργαλείο αναφοράς για τη δημιουργία μιας βιβλιογραφίας και ενός εργαλείου προειδοποίησης περιεχομένου που στέλνει στους χρήστες νέα αρχεία που προστίθενται στη βιβλιοθήκη και ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης τους. Το καινοτόμο πληροφοριακό περιεχόμενο και οι τεχνολογίες της πλατφόρμας αυξάνουν την παραγωγικότητα των φοιτητών μας. Όλοι οι σπουδαστές εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης του American College διαθέτουν ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στην πλατφόρμα σε οποιαδήποτε συσκευή (π.χ. προσωπικός υπολογιστής, έξυπνο τηλέφωνο, tablet) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Όλα αυτά μπορούν να προσεγγιστούν από οπουδήποτε στον κόσμο και είναι διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο!


Κάθε μάθημα αξιολογείται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μέσω μελετών και εργασιών, και μια γραπτή τελική εξέταση.

Μαθήματα
 
Για κάθε μάθημα, οι φοιτητές παράγουν μια σειρά από γραπτές εργασίες (π.χ. έργα, δοκίμια και άλλες εργασίες). Τα μαθήματα αξιολογούνται ως εξής: Ο εκπαιδευτής παρέχει στους φοιτητές τις απαιτήσεις και την προθεσμία υποβολής (ημερομηνία και ώρα) των εργασιών πολύ νωρίτερα. Στη συνέχεια, οι μαθητές ανεβάζουν το έργο τους μέσω της πλατφόρμας εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι την καθορισμένη προθεσμία. Τα μαθήματα μεταφορτώνονται σε μορφή Word έτσι ώστε ο εκπαιδευτής να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα σχολιασμού της Microsoft Word για να σχολιάσει, να επισημάνει και να βαθμολογήσει τα μαθήματα. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής μεταφορτώνει τις διορθωμένες μελέτες και εργασίες χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα. Οι μελέτες χρησιμεύουν στην ενημέρωση των φοιτητών, στην παροχή σχολίων σε αυτούς (ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας) και για την προετοιμασία τους για την τελική εξέταση.

Τελική εξέταση
 
Μετά την περίοδο διδασκαλίας, οι φοιτητές κάνουν μια ολοκληρωμένη γραπτή τελική εξέταση για κάθε μάθημα. Η εξέταση απαιτεί τη φυσική παρουσία του μαθητή. Οι φοιτητές που κατοικούν στην Κύπρο πρέπει να παρακολουθήσουν την τελική εξέταση στις εγκαταστάσεις του American College. Οι φοιτητές που διαμένουν σε άλλες χώρες εκτός από την Κύπρο λαμβάνουν την τελική εξέταση στον τόπο εξέτασης που διοργανώνεται από το Κολέγιο στη χώρα διαμονής τους (οι φοιτητές αυτοί μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέταση στις εγκαταστάσεις του American College εάν το επιθυμούν). Η ημερομηνία και η ώρα της τελικής εξέτασης και η διεύθυνση του εξεταστικού χώρου ανακοινώνονται στους φοιτητές πολύ νωρίτερα. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης ο εκπαιδευτής του μαθήματος βαθμολογεί τα γραπτά εξετάσεων και στη συνέχεια αποδεσμεύονται οι βαθμοί του συγκεκριμένου μαθήματος.


Μεταπτυχιακή Διατριβή

Οι φοιτητές του ΜΒΑ οφείλουν να εκπονήσουν μια συγκεκριμένη μελέτη η οποία ονομάζεται μεταπτυχιακή διατριβή. Σε αυτή την μελέτη συνοψίζονται οι γνώσεις που λαμβάνει ο φοιτητής στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του, η οποία οδηγεί στην κατάκτηση του αντίστοιχου τίτλου. Η διατριβή είναι το τελικό σχέδιο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η εργασία αποστέλλεται στην πλατφόρμα εξ'αποστάσεως με τον ίδιο τρόπο που μεταφορτώνονται οι γραπτές αναθέσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η διατριβή, ο φοιτητής υποχρεούται να παρουσιάσει την δική του διατριβή μέσω του ιδιωτικού διαδικτυακού συνεδρίου. Η διαδικασία αξιολογείται βάσει της ίδιας της διατριβής και της παρουσίασης της. 
 

  1. Μελέτη από οπουδήποτε στον κόσμο και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας μέσω του διαδικτύου.
  2. Προσαρμόστε τη μάθησή σας γύρω από την εργασία και την προσωπική σας ζωή.
  3. Μάθετε ευκολότερα και καλύτερα μελετώντας με τον δικό σας ρυθμό.
  4. Σε αντίθεση με τη συμβατική εκπαίδευση, μπορείτε να αναπαράγετε μια διαδικτυακή διάλεξη οποιαδήποτε στιγμή από την καταγραφή της.
  5. Δεν υπάρχει λόγος να σπουδάσετε ή να ζήσετε σε άλλη πόλη ή χώρα και αυτό σας εξοικονομεί χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
  6. Κάντε συνδέσεις με μια πιο ποικιλόμορφη γκάμα ανθρώπων παγκοσμίως και απολαύστε τα οφέλη από ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών δικτύωσης.


Announcements

July 02 2018

#notjustACCollege Tour

& ...

Περισσότερα
 
July 02 2018

Σεμινάριο Τεχνικές Πωλήσεων

...

Περισσότερα
 
July 02 2018

Τελετή Αποφοίτησης 2018

      Την Παρασκευή 22 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Κτήμα Αης Αμπέλης

  Στις 3 Μαϊου, 36 φοιτητές της Διοίκησης Τουρισμού επισκέφτηκαν ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Semeli Hotel

  Στις 16 Μάϊου, 45 φοιτητές της Ξενοδοχειακής Διοίκησης επισκέφτηκαν ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Career Office Services

American College is upgrading the Career Office. After many years of successful ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

American College υποστηρίζει το ΤΕΛΕΘΟΝ

        To American College υποστηρίζει τη ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Αλλαγή Εισόδου Κολεγίου

      Η κατασκευή της νέας πλατείας Ελευθερίας ...

Περισσότερα
 
May 24 2018

Final Examinations Schedule for Spring 2018

Final Examination period for Spring 2018 semester starts 29 May and finishes 08 ...

Περισσότερα
 
April 25 2018

Το American College συνεχώς εξοπλίζεται

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης βελτίωσης, το American College εξέλιξε τον ...

Περισσότερα
 
April 20 2018

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο AWF Poznan

Στις 16 Απριλίου προσωπικό του American College επισκέφτηκε το ...

Περισσότερα
 
April 18 2018

Επίσκεψη στο Hilton Hotel

Στις 18 Απριλίου, οι σπουδαστές Μαγειρικής και Ξενοδοχειακών ...

Περισσότερα
 
March 28 2018

Επαγγελματικό Σεμινάριο Δημοσίων Σχέσεων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο ήταν ...

Περισσότερα
 
January 11 2018

Σεμινάρια για Επαγγελματίες

Το American College ανακοινώνει την διεξαγωγή επιχορηγημένων σεμιναρίων για ...

Περισσότερα
 
September 21 2017

Enrollment in Courses

American College would like to inform all students that Enrollment in Courses ...

Περισσότερα
 
September 21 2017

Fall Semester 2017

American College would like to inform all students that Fall Semester 2017 will ...

Περισσότερα
 
August 11 2015

Accreditation of Diploma in Computer Network Technician

We are very proud to announce that on 23/7/2015 our new program Diploma in ...

Περισσότερα
 
August 11 2015

Accreditation of Diploma in Computerized Accounting

We are very proud to announce that on 23/7/2015 our new program Diploma in ...

Περισσότερα
 
August 11 2015

Registration of Master in Business Administration (Distance Learning)

We are very proud to announce that on 10/8/2015 our new program of Study, ...

Περισσότερα
 
Περισσότερα   

Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Είσοδος   
Lost your password? - Not registered?

American College, 2 & 3 Omirou Avenue, P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  |  Telephone: +357 22661122  |  Τηλεομοιότυπο: +357 22665458  |  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: college@ac.ac.cy

© Copyright 2018 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions

Δημιούργημα της: Dynamic Works  |  Με την ισχύ του EasyConsole CMS