Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών

Δίπλωμα | 2 έτη σπουδών | 120 ECTS | Μερική ή Ολική Φοίτηση

 

Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, με τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας οι περισσότεροι οργανισμοί διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε δίκτυο. Συνεπώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για προσωπικό που εξειδικεύεται στην εγκατάσταση/διαχείριση/συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών και άλλου εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο.

 

Τα μαθήματα του διετούς Διπλώματος Τεχνικού Δικτύων Υπολογιστών του American College διδάσκονται σε πλήρως εξοπλισμένα και σύγχρονα εργαστήρια δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής από επαγγελματίες δικτύων υπολογιστών.

 

 

 

 Οι φοιτητές του προγράμματος αυτού αποκτούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες και μαθαίνουν σε δύο χρόνια μόνο όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι επαγγελματίες δικτύων υπολογιστών. Συγκεκριμένα, αποκτούν γνώσεις σχετικά με:

 • την τοποθέτηση εξυπηρετητών (servers), προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακού εξοπλισμού όπως δρομολογητές (routers), διακόπτες δικτύου (switches), συσκευή τοίχου προστασίας (firewall) και συσκευές ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi),
   
 • την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση και ενημέρωση λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού,
   
 • την εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού,
   
 • την άσκηση διαγνωστικών ελέγχων, την αναγνώριση και αποκατάσταση βλαβών και
   
 • την διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου από κακόβουλες ενέργειες.

 

Απογευματινά
Μαθήματα

Προετοιμασία για
επαγγελματικές
πιστοποιήσεις

Προσοντούχοι
Καθηγητές με
πλούσια πείρα


Δυνατότητα
φοιτητικής
χορηγίας

Λογικά
δίδακτρα

Ελληνική
Γλώσσα
Διδασκαλίας
 

Αξιολογημένο
πρόγραμμα
σπουδών

Εξαιρετικές
προοπτικές
εργοδότησης

Οργανωμένο
Γραφείο
Καριέρας


Σχεδιασμένο
και για
επαγγελματίες

Εξεταστικό
Κέντρο στις
εγκαταστάσεις

Δυνατότητα
υποτροφίας σε
επαγγελματίες

     
 
 
 

 

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 120 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

       

 

ECTS

 

 

 

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

18

 

Μαθήματα Ειδίκευσης

90

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

12

 

Σύνολο

120

 

 

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

 

ENG101 Αγγλική Επικοινωνία (6)

ENG102 Αγγλική Γραφή (6)

ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου (6)

 

Μαθήματα Ειδίκευσης

 

CSC117 Εισαγωγή στην Πληροφορική (6)

CSC118 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι (6)

CSC119 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (6)

CSC120 Λειτουργικά Συστήματα Ι (6)

CSC121 Επικοινωνία Δεδομένων (6)

CSC122 Διαχείριση Δικτύων I (6)

CSC123 Δίκτυα Υπολογιστών Ι (6)

CSC124 Εφαρμογές Υπολογιστών (6)

CSC127 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (6)

CSC216 Ηλεκτρικές και Ψηφιακές Μετρήσεις (6)

CSC217 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (6)

CSC218 Ασφάλεια Δικτύων (6)

CSC219 Διαχείριση Δικτύων II (6)

CSC220 Εγκαταστάσεις Δικτύου (Δομημένη Καλωδίωση) (6)

CSC221 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙΙ (6)

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να πάρει οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το κολέγιο.

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων κάθε μαθήματος φαίνεται στην παρένθεση που ακολουθεί
τον τίτλο του μαθήματος.

 

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα των Δικτύων Υπολογιστών, Ασφάλειας Δικτύων, Πληροφορικής, Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων κ.α.:

 

 • Πάσης φύσεως οργανισμοί (π.χ. εταιρείες υπηρεσιών, τράπεζες, εταιρείες εμπορίου, εταιρείες βιομηχανίας),
   
 • Εταιρείες τεχνολογικής υποστήριξης εγκατάστασης/διαχείρισης/συντήρησης δικτύων,
   
 • Πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και internet,
   
 • Εταιρείες που προωθούν/πωλούν προϊόντα εμπορίας δικτύων και πληροφορικής,
   
 • Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα και ημικρατικούς οργανισμούς και
   
 • Εκπαιδευτικοί ή σύμβουλοι/ερευνητές/μελετητές σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών και πληροφορική.

 

 

Η διδακτική ύλη των μαθημάτων του προγράμματος είναι σχεδιασμένη, ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές για να παρακαθήσουν εξωτερικές εξετάσεις στον τομέα των δικτύων υπολογιστών.

 

Συνεπώς, παράλληλα με τις σπουδές στο American College οι φοιτητές του Διπλώματος Τεχνικού Δικτύων Υπολογιστών μπορούν να αποκτήσουν τις ακόλουθες επαγγελματικές πιστοποιήσεις:

 

 • Cisco Certified Network Associate (CCNA),
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) on Windows Server και
 • Certified Ethical Hacking (CEH).
 
 
 
 

 
 
 
                                Γιάννης
 
 
 
 
 


Για την εγγραφή στο Κολέγιο θα πρέπει να έχετε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 22368000 και κλείστε συνάντηση με τον Λειτουργό Μάρκετινγκ του Κολεγίου.

 

 

Βάση της τιμολογιακής πολιτικής του Κολεγίου, το συνολικό κόστος του διπλώματος  είναι 9610€.

Το Κολέγιο παρέχει οικονομικές διευκολύνσεις με την κρατική φοιτητική χορηγία και με 8 μηνιαίες δόσεις, ώστε οι φοιτητές και οι οικογένειες τους να μην επιβαρύνονται αισθητά.

 

Επίσης το Κολέγιο προσφέρει:

 • Μειωμένα δίδακτρα σε πολύτεκνες, τρίτεκνες οικογένεις και ευπαθείς ομάδες.
 • Εταιρικές προσφορές σε οργανισμούς και υπηρεσίες
 • Υποτροφίες σε υποψήφιους με εργασιακή πείρα ή υψηλή βαθμολογία

 

Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν φοιτητές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς μονάδων, η οποία μειώνει το σύνολο των μαθημάτων και τη συνολική χρέωση.

 

 
 

Υπάρχουν 3 τετράμηνο, όπου ο φοιτητής μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές του:

 

Χειμερινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνει τον Ιανουάριο.

 

Εαρινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και τελειώνει τον Ιούνιο.

 

Καλοκαιρινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και τελειώνει τον Ιούλιο.
Προσφέρονται περιορισμένα μαθήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μελετήστε το Ακαδημαϊκό Έτος.

 

 

 

Διαχείριση Πληοφορικακών Συστημάτων
(Δίπλωμα)

 

Πληροφορική
(Δίπλωμα)

 

 

 

 

 

 

 Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Είσοδος   
Lost your password? - Not registered?
facebook instagram twitter youtube linkedin

Physical Address: 3 Omirou Avenue, 1097 Nicosia, Cyprus | Mailing Address: P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22368000  |  Τηλεομοιότυπο: +357 22368001  |  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@ac.ac.cy

© Copyright 2020 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions

Δημιούργημα της: Dynamic Works  |  Με την ισχύ του EasyConsole CMS